Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Det starter med Seeberg og ender med Stalin

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Danmark har brug for en fri medieplatform Bliv sponsor nu

Det starter med Seeberg og ender med Stalin

Skrevet af Lennart Kiil

Nogle gange må man virkelig undre sig: Gitte Seeberg modsætter sig, at regeringen planlægger en begrænsning af SKAT's mest totalitære beføjelser.

Hvis Folketinget gør alvor af regeringens forslag om, at SKAT skal have en dommerkendelse, før de krydser grænsen ind til folks private hjem, så flyttes Danmark lidt længere væk fra det totalitære overvågningssamfund.

Og det ville være et væsentligt fremskridt for retssikkerheden.

Gitte Seeberg er uddannet jurist - hvordan i Himlens navn kan man så argumentere imod dette?

Jo, det gør hun i en blog på JP - således:

Regeringen vil nu afskaffe Skats mulighed for at gå ind i private haver uden dommerkendelse. Det skal altså være nemmere at snyde i skat.

Argumentet her er i bund og grund et kommunistisk argument om, at den enkeltes krav på privatliv må vige for samfundets ret til at opkræve skatter.

Individets rettigheder er således kun gældende, så længe de ikke kommer i konflikt med flertallets formodede interesser.

Det er karakteristisk for kommunistisk ideologi, at den private ejendomsret ikke anerkendes. Sondringen mellem privat og offentlig opløses simpelthen.

Når skillelinjen mellem privat og offentlig forsvinder, er vejen for det totalitære samfund banet.

For i Seebergs logik er alle jo skyldige. Man er dømt fratagelse af sine rettigheder på forhånd:

Alene ved at stå fast på privatlivets fred og den private ejendomsret påkalder man sig mistanken om snyd.

Kun ved helt at opgive forestillingen om privatliv, kan vi være sikre på at komme snydere til livs, så "fællesskabet" ikke går glip af noget som helst.

I Seebergs øjne er privatlivets fred og ejendomsretten en trussel mod samfundet og helhedens interesser. Hendes mål er det "større gode" og hendes middel bliver den totale overvågning.

Hun skriver:

Det er åbenbart – ifølge regeringen – en uhørt krænkelse, at Skat tjekker om de håndværkere, der render rundt i din have, arbejder sort. En krænkelse som, regeringen må mene, overgår den krænkelse, det vil være for de, der betaler der skat, at de skal betale for andres skattesnyd.

og videre

Men hvorfor bekymrer regeringen sig ikke om retsfølelsen for det store flertal, der betaler deres skat, som de skal?

Det siger sig selv, at individuelle rettigheder ikke får et ben til jorden her.

Hvad er prisen for et system som ikke kan snydes?

Prisen er frihed, prisen er privatliv - og i sidste ende er prisen velstanden. Og den velfærd som velstanden muliggør.

I øvrigt er det en illusion at man kan komme al snyd til livs.

For der findes ikke systemer uden snyd. I et system hvor borgerne er frataget selve muligheden for at snyde, der er det bare systemet, der systematisk snyder borgeren.

Seeberg vælger side, når hun sætter SKAT's rettigheder højere end privatlivets fred og den private ejendomsret.

Hun tror åbenbart, at en ubegrænset statsmagt er et mindre onde end privatliv og ejendomsret.

Hun er kort sagt fortaler for at man hælder hævdvundne og grundlovssikrede retsstatsprincipper ud med badevandet og erstatter dem med de stadig flere og mere omfangsrige totalitære tiltag, vi er vidner til i takt med, at velfærdsstaten bliver stadigt mere desperat i sin umættelige appetit på de værdier, som netop det private er skaber af.

Men historien tegner et tydeligt billede. Her er mønstret klart:

Nationer, der sætter privatlivet og ejendomsretten over statens totale ambitioner, lever længere og bedre - og det samme gør borgerne i dem.

Gad vide om Seeberg overhovedet er opmærksom på, at hun er fortaler for ideer, som historien for længst har smidt på møddingen ad flere omgange?

Det er rystende, at man kan være jurist, advokat, eks-politiker og alt muligt andet flot og så alligevel være så uvidende og historisk ureflekteret.

Det der med at tilsidesætte privatlivets fred, afskaffe den private ejendomsret og nedbryde skellet mellem civilsamfund og stat er prøvet flere gange før. Ikke mindst i Stalins Sovjet blev forsøget ført ud i sine yderste konsekvenser.

Det er ikke den vej vi skal, og derfor skal regeringen have ros for at ville tage brodden af SKAT's mest drakoniske beføjelser.

Det er egentligt paradoksalt, det her. For Seeberg opfatter jo nok sig selv som et rummeligt menneske. En humanist – der ovenikøbet elsker dyr og natur.

Men de tanker, hun giver udtryk for i sit blogindlæg på JP, førte i realiteten til nogle af de mest menneskefjendske regimer i verdenshistorien. Og de var også en katastrofe for naturen.

Så, Gitte Seeberg - ja, hun er helt galt afmarcheret.

Disclaimer til tungnemme: Nej, jeg ligestiller ikke Seeberg med Stalin. Det ville være umanerligt stupidt. Pointen er, at Seeberg udtrykker en tankegang, der også var kimen til de totalitære samfund i Sovjet.

Jeg gentager: Dette er ikke en sammenligning, men en påmindelse om at når man er parat til at tilsidesætte det enkelte invdivids borgerrettigheder til fordel for et påstået "fælles bedste", så er man allerede begyndt at bane vejen for noget ubegribeligt ondt.

Del Det starter med Seeberg og ender med Stalin