Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Universiteternes zombiehær hærger Danmark

Skrevet af Gunnar Langemark

Danmark bliver oversvømmet af dårligt uddannede "intellektuelle" fra universiteterne. Horderne af akademikere finder embede i den offentlige administration som kontrollører, administratorer, dokumentatorer, projektledere, bureaukrater, propagandister og mellemledere.

Disse "intellektuelle" har solgt deres mulighed for at tænke frit - i bytte for muligheden for at have en god fast hyre og flokkes med de andre kollektivister. De er enige om, at det er naturligt at alle gerne vil være med i tvangsfællesskabet, hvorfor det er helt i orden at bryde grundlov, menneskerettigheder og naturretten - for at sikre "systemet".

Akademikerne, som ofte er i trediverne når de endelig bliver færdige med deres studier, flyder gnidningsfrit fra det ene New Public Management-system til det andet. Universiteterne er ganske underlagt staten og deres opgave er stort set reduceret til at producere kandidater til systemet.

Humanioras nikkedukker

De humanistiske - og tildels de samfundsvidenskabelige - uddannelser er stadig præget af både “kritisk teori” og “postmoderne” eller “senmoderne” tankegods. Og det kunne for så vidt også være udmærket, var det ikke for det forhold, at det ikke er de kritisk tænkende, der bruger det.

De artige og velopdragne “skolepiger” der i vore dage bliver optaget med flotte gymnasiekarakterer,  bruger det ikke til andet - end hvad der forventes af dem. De får udpeget det de skal “se kritisk på” - og så gør de det, som de altid har gjort, så de hurtigt kan nå målet: de gode karakterer.

Disse mennesker er fremragende fremdyrkede systemlakajer, som det aldrig er faldet ind, at kaste et kritisk blik på hverken sig selv, eller deres “herrer”. Halsbåndet er en integreret del af deres identitet. Ja faktisk er det selve identiteten, at man kan “høre til” hos de “rigtige”.

Mange års uddannelse er mange års indoktrinering

Det er klart, at i takt med at universiteterne har et langt større optag af unge fra en generation, så vil også en langt større andel af dem være kollektivister, som orienterer sig uselvstændigt og med henblik på at finde et trygt tilhørssted.

En stigende andel af de unge på uddannelserne vil blive “de artige” - dem der gør, hvad der forventes, og som derfor får gode karakterer. Det minder i betænkelig grad om måden det fungerer på i totalitære stater. Man skal snakke dem længere oppe i systemet efter munden, så kommer man fremad.

Husk på - at også i de totalitære stater - vil der været et flertal, som nok er lidt kritisk med hensyn til deres muligheder, men de er i virkeligheden ikke i stand til at forestille sig et samfund der er væsentlig anderledes. Således også i de vestlige “demokratier”.

Hjernevasken er derfor slet ikke så aktiv eller undertrykkende - men derfor så meget desto mere nederdrægtig. Bedraget af hele ungdomsgenerationer er skræmmende. De får en “pseudo”-uddannelse, og kan derfor kun bruges i simple administrative stillinger. Men de er blevet bildt ind - at det er lige omvendt.

At det faglige niveau er faldende - har været diskuteret i pressen, blandt andet i forbindelse med Henrik Dahls kritik af Humanistisk Informatik i Aalborg - som viste sig at være berettiget, da først autopilotens refleks-forsvar var blevet pillet ned.

Kreativiteten medicineres væk

Det andet triste forhold er, at de højtintelligente unge mennesker, der ikke er så veltilpassede - at de kan tage den type præstationsorienterede boglige “uddannelser”, som tilbydes idag - for en meget stor dels vedkommende er blevet medicineret siden barndommen, for at lægge låg på utilpassetheden.

Diagnoserne med bogstavkombinationer har stået i kø de seneste ti-femten år. Og en del af årsagen til dette skal utvivlsomt søges i, at de diagnosticerende psykiatere for en dels vedkommende faktisk selv har gennemgået en skolegang, der til en vis grad netop var tilpasset de veltilpassede - hvorfor disse psykiatere blot reagerer “artigt” og diagnostiserer alle, der ikke er lige så veltilpassede, såfremt de kan presses ned i en statssanktioneret diagnose-kasse.

Vi står derfor med en situation hvor de virkelig talentfulde unge mennesker allerede er sorteret fra, inden de kan begynde på en højere uddannelse, mens de middelmådige talenter med evnen til at agere socialt tilpasset til flokken - bliver belønnet med de høje karakterer og de adgangsgivende uddannelser, der sikrer dem en karriere som statens og systemets lakajer.

Kandidatfabrikkernes kontorgeneraler

Og det er jo i og for sig ganske rationelt. For det er jo netop denne type grå personer uden egentlig avanceret hjerneaktivitet, der skal bruges af systemet til at sikre systemets vækst og utrættelige erobring af nye territorier i menneskelivet, hvor magtens tentakler kan søge ind, og hægte sig på snart sagt enhver menneskelig aktivitet, der kan pålægges regulering, afgifter, forbud, påbud, kontrol, dokumentation, administration og bureaukrati.

Og således er dette system bygget op - så det forsyner sig selv med sin eksistensberettigelse - i form af nye stillinger til nye lakajer, med ringe uddannelser - påhægtet skinnende flitterstads, korsebånd og stjerner i form af eksamensbeviser, efteruddannelseskurser og certifikater i alskens bureaukratisk og dokumentatorisk skrammel.

Og disse mennesker vil så - med en naturlig myndighed som kun en uniformeret sinke kan mobilisere, og med en iver som en veldresseret hyrdehund - drive rundt med resten af fåreflokken, der skaber den værdi i samfundet, som spildes på at holde gang i magtmaskinen.