Den politiske losseplads

Skrevet af Lennart Kiil

Politik er lappeløsninger.

Politik er et skridt frem - to tilbage.

Politik er gode hensigter - der virker uhensigtsmæssigt.

Politik er bugnende bunker af love, regler, skatter, cirkulærer, forordninger, regulativer, forbud, støtteordninger, afgifter - som ingen har overblik over eller forstår.

Politik er gamle fejl, der "rettes" med nye fejl.

Politik er illusionen om kontrol og koordination, der dækker over kaos og en enorm ustabilitet.

Jo mere politik, jo mere ustabilitet må borgere og virksomheder finde sig i.

Jo mere politik, jo mindre bestemmer den enkelte borger og den enkelte virksomhed.

Jo mere politik, jo mindre privat.

Jo mere politik, jo mindre frihed

Politik er centralisering af magt.

Politik er de stærkes legeplads.

Politik er restens losseplads.

Del Den politiske losseplads