Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Professor: Feminisme er blevet til favorisering af kvinder

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Professor: Feminisme er blevet til favorisering af kvinder

Skrevet af Lennart Kiil

Europabevægelsen var vært og Tranquebar Boghandel lagde hus til, da en veloplagt Hans Bonde lagde sine kontroversielle synspunkter ud til debat en ellers rolig mandag aften i København. Folkets Avis var tilstede, og reportagen kan du læse her.

Hans Bonde udgav for nylig en bog med titlen Fordi du fortjener det, hvor det overordnede budskab var, at kvinder blev favoriseret i flere og flere sammenhænge. Favoriseringen sker i form af kvoter og øremærkning af stillinger til kvinder, hvor mænd så udelukkes fra at byde ind. På flere danske universiteter er det endda blevet sådan, at ledelsen udbetaler en bonus til et institut, hver gang en mand fravælges til fordel for en kvinde.

Tilbageskridt forklædt som fremskridt

Ifølge Hans Bonde er denne udvikling problematisk, fordi den "flytter fokus væk fra kvalifikationer og over på køn". Tidligere var idealet, at den bedst kvalificerede skulle have jobbet, men nu er der kommet mere fokus på, at job skal fordeles på en bestemt måde, så begge køn har lige mange poster. Uanset om de er lige godt kvalificerede eller ej.

Hvor idealet førhen var lige muligheder, er idealet i dag blevet lige fordelinger. Mænd og kvinder skal ikke længere starte ved samme udgangspunkt. "Nu skal de i stedet i mål på samme tid. Selv hvis det skal betyde, at kvinderne skal gives et forspring fra start," forklarer Hans Bonde. Denne udvikling er et opgør med en tradition for "meritokrati", hvor man lod den bedste mand eller kvinde vinde. Hans Bonde gør meget ud af dette spørgsmål i sin bog, da meritokratiet er fundamentalt for det fremskridt, den vestlige verden har været igennem de sidste par hundrede år.

I dag er det ikke længere så vigtigt, om man finder de bedste. I stedet er det vigtigt at kunne fremvise en politisk korrekt ligelig fordeling af mænd og kvinder. Man har altså gjort op med en af de traditioner, der skabte den velstand, vi nyder i dag. Det kommer til at få store konsekvenser fremover - også fordi konkurrencen fra omverdenen på samme tid er stigende.

Medier med fokus på "mandlig dominans"

Retfærdiggørelsen af denne lidt besynderlige udvikling væk fra fokus på kunnen over mod fokus på køn sker ved at tegne et billede af mænd, som nogen der i en broderlig sammensværgelse "holder kvinder uden for det gode selskab". Kvinder diskrimineres, hedder det igen og igen. Det kan man læse stort set hver dag i pressen herhjemme.

"Mænd dominerer rockmusikken" og lignende overskrifter følges af artikler, der beskriver det som et stort problem, at der er flere mandlige end kvindelige rytmiske musikere. Men man stiller aldrig et simpelt spørgsmål: Hvad skulle problemet være i det?

"De fleste mennesker er vel ligeglade med om musikere er af det ene eller det andet køn. De vil bare have god musik," siger Hans Bonde fra podiet. Og hvis der er flere dygtige mandlige guitarister end kvindelige, så må det jo afspejle sig i musikermiljøets sammensætning. Hvis ikke man vil acceptere denne forskel, så sænker man blot kvaliteten i stedet.

Også forretningsverdenen får igen og igen skyld for at være mandsdomineret. Når medierne behandler bestyrelser og store virksomheder, bringer de ofte en række ord på banen, hvis formål er at formidle et budskab om, at mændene her holder kvinderne ude. Det skrives meget om glasloft, old boys netværk, golfture for mænd og Rip, Rap og Rup-effekt. "Alle disse historier er med til at tegne et billede af, at kvinder snydes og holdes nede af mænd," forklarer Hans Bonde.

Men Hans Bonde henviser til kilder i sin bog, der viser, at der ikke er nogen dokumentation for Rip, Rap og Rup effekt eller glasloft. Så den diskrimination af kvinder, som feminister henviser til, når de argumenter for blandt andet kvindekvoter i bestyrelser, findes slet ikke i nogen væsentlig grad i virkeligheden. I hvert fald er den ikke dokumenteret. Og hvis man vil lave så væsentlige indgreb og diskrimination, som kvoter er, så må man som det mindste have sin retfærdiggørelse på plads, mener Hans Bonde.

Virksomheder straffes og kvinder mistænkeliggøres

Hans Bonde nævner, at virksomheder, der ikke lever op til de feministiske krav om ligelig fordeling, risikerer at få bøder af staten. Han nævner også, hvordan det kostede Norge dyrt at indføre kvoter, og at kvoterne reelt kun kom en meget lille gruppe af kvinder til gode. Ved hjælp af kvoterne kunne disse få kvinder sætte sig på en hel masse poster, og de fik derfor tilnavnet "de gyldne skørter".

Men det er ikke bare virksomhederne, der lider skade, når politikere barsler med kvoter og andre former for indblanding baseret på køn. "Kvinderne selv risikerer at blive et b-hold. Hvis de kan komme frem til topposterne uden at skulle konkurrere med mænd undervejs, bliver niveauet lavere," forklarer Hans Bonde. Og så risikerer kvinder at falde i faglig anseelse blandt kolleger. Det kan nærmest ikke undgå at ske, når for eksempel ledelsen på universiteterne bruger køn som en væsentlig paramter ved nyansættelser.

Eller som Hans Bonde selv afslutningsvis udtrykker det:

Nu skal kvinden ikke længere konkurrere med mænd, men have sin egen kategori. Dermed bliver hun det "andet køn". Det er nu feminismen selv, der gør kvinden til det andet køn!

På den måde bliver feminismen faktisk en form for ny paternalisme, der mener, kvinder skal skærmes fra konkurrence med mænd - og vi er så tilbage ved en opfattelse, som de tidligere feminister brugte meget tid på at kæmpe imod. Det må siges at være noget af et paradoks.

Publikum tog godt imod

Selvom publikum overvejende bestod af kvinder, tog de fleste godt imod Hans Bondes budskaber. Det var dog ikke alle, der var med på ideen om, at der i virkeligheden ikke var ret meget glasloft i Danmark. "Jeg er løbet panden mod en mur hele mit liv," bekendtgjorde en kvinde. Hun fortalte, at hun igen og igen havde oplevet at få afslag på ansøgninger. "Men tror du ikke, der er mænd, der oplever det samme," svarede Hans Bonde med et spørgsmål.

Ordstyreren kom også på banen med kritik af Hans Bondes konklusioner. Men det viste sig, at hun ikke havde læst bogen. Hun kunne derfor ikke vide, at Hans Bonde allerede havde taget højde for den kritik, hun rejste. Det gav anledning til en lidt ophedet ordveksling på podiet, men publikum var godt underholdt ved episoden, og det er ikke uvæsentligt ved den her slags lejligheder.

Publikum og Hans Bonde fik også en god snak om det paradoks, at der faktisk er flere kvindelige ingeniører, matematikere og fysikere i de sydeuropæiske lande end i Danmark. Altså selvom Danmark på de fleste områder er væsentligt mere ligestillet end for eksempel Italien eller Spanien. I det hele taget var det en lærerig aften for mange af de fremmødte og et særdeles vellykket arrangement.

Del Professor: Feminisme er blevet til favorisering af kvinder