LEDER: Hvorfor bruges ressourcerne på at chikanere borgerne i stedet for at bekæmpe terror?

Skrevet af Lennart Kiil

Vi hører ofte, at frihed og sikkerhed er modsætninger og man må finde en balance mellem de to. Det er den slags, politikere gerne vil have os til at opfatte som en selvfølgelighed.

Der er da også en del sandhed i udsagnet på mange områder. Men det er en afvejning som ikke gør sig gældende på alle punkter, som tingene er indrettet i Danmark nu.

Faktisk er situationen den, at vi kan øge sikkerheden samtidig med, at vi øger friheden for borgerne

Det handler om at bruge ressourcerne rigtigt. Det handler om:

En intelligent og fokuseret politi- og efterretningsindsats

I Danmark bruger politiet for mange ressourcer på at genere lovlydige borgere med totalkontroller og en masse andre chikanerende tiltag. Det betyder naturligvis, at der bliver mindre tid til at holde øje med kriminelle elementer og optræk til farlige situationer.

Det er nu ovenikøbet kommet frem, at PET har fungeret som forlænget arm for SKAT. Det siger sig selv, at hvis det er den slags, PET bruger tiden på, så bruger vi ikke ressourcerne godt nok i forhold til bekæmpelse af terror eller at komme tingene i forkøbet.

En mere fokuseret og koncentreret indsats fra politi og efterretningstjenestens side vil kunne øge sikringen og sikkerheden, men det kræver, at politikerne ser i øjnene at politi- og efterretningstjeneste ikke er et værktøj, som SKAT må bruge til at genere borgere og virksomheder.

Bedre sikring af borgerne mod terror og mindre chikane fra myndighederens side i et og samme hug ved en simpel omprioritering af ressourcer hos den udøvende magt.

Hvem kan dog sige nej til det?

Ingen politiker kan påstå at have folkets interesser for øje samtidig med, at han eller hun bruger politiets og efterretningstjenestens ressourcer på at genere lovlydige borgere – og sjofler indsatsen mod farlige elementer.

Vi har begrænsede ressourcer og kun et sygt system bruger dem til at chikanere borgere i stedet for at bekæmpe terror.

Desværre har mange politikere mere travlt med at profilere sig og føre 'mere-magt-til-EU'-kampagne i kølvandet på de massive terrorangreb i Paris, end de har med at gøre noget konkret ved problemerne.

Hvis ikke politikerne vil gennemføre denne omprioritering inden for ganske kort tid, er det svært at bevare bare den mindste tro på, at bare nogen af dem vil os det mindste godt.