Primære faneblade

Carolina Magdalene Maier

Carolina Magdalene Maier er politiker og tilknyttet Alternativet. Hun er også kendt for selv at have svært ved at leve op til sine politiske forventninger til andre.

Carolina Magdalene Maier er en dansk folketingspolitiker for partiet Alternativet.

Carolina Magdalene Maier mener blandt andet at danskerne bør tilstræbe at holde ferie i Danmark.
Carolina Magdalene Maier. Foto: ft.dk pressefotos / fotograf: Steen Brogaard