Primære faneblade

Om Kenneth Kristensen Berth

Kenneth Kristensen Berth
Foto: Steen Brogaard / ft.dk fotos til pressebrug
Kenneth Kristensen Berth. Foto: Steen Brogaard / ft.dk fotos til pressebrug

Folketingspolitiker, Dansk Folkeparti.