Primære faneblade

Hvordan fjerner jeg mit navn?

Som på Facebook, twitter, LinkedIn og andre steder så kan også din profil på FOLKETS indekseres af Google og delvist tilgås offentlig (mailadresse og lignende er dog skjult).

Hvis ikke du ønsker at dit navn fremgår, kan du på din profil ændre dit fornavn og efternavn til dine initialer i stedet.