KVINFO: Af kvinder, om kvinder, for kvinder

Af Tobias, 29. marts, 2017

Fremtiden for Danmarks videns- og udviklingscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, KVINFO, er til debat i disse dage.

Det hele startede mandag i sidste uge, da kulturminister Mette Bock annoncerede, at KVINFOs bibliotek skal nedlægges som selvstændigt bibliotek i forbindelse med en generelt samling af biblioteksindsatsen i Det Kgl. Bibliotek.

Senere samme dag skrev Bocks partifælle Laura Lindahl på Facebook, at bibliotekslukningen kun var første skridt på vejen mod en lukning af hele KVINFO, og det fik flere til at reagere.

Tirsdag fastslog integrationsminister Inger Støjberg, at hun var klar til at stoppe Integrationsministeriets støtte til KVINFO, som er på to millioner kroner om året.

Ligeledes tirsdag blev en Facebook-side til bevarelse af KVINFO – Bevar KVINFO – oprettet, og siden har medierne været fulde af historier om KVINFO og regeringens politik på området.

Midt i virakken er det relevant at spørge, om KVINFO lever op til sine egne idealer, når det kommer til køn, ligestilling og mangfoldighed.

Det har jeg gjort, og de svar, jeg har fundet, er ikke just opløftende for dem, der mener, at KVINFO er en bastion for ligestillingen i Danmark.

Fej for egen dør

Det første, jeg så på, var kønsfordelingen blandt de ansatte i KVINFO. Centret er i gang med at udskifte en del af sine medarbejdere og har i øjeblikket 24 ansatte.

KVINFO går generelt ind for lige kønsfordelinger på arbejdspladser, ikke mindst i ledelseslagene, hvorfor jeg forventede en nogenlunde lige kønsfordeling blandt KVINFOs medarbejdere.

Men det fandt jeg ikke. Snarere det modsatte, for hele 22 af de 24 ansatte hos KVINFO er kvinder, mens blot to er mænd. I procenter svarer det til at 92 procent af medarbejderne er kvinder, og otte procent er mænd.

[[{"fid":"2444","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""}},"attributes":{"height":"460","width":"460","class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-center","data-delta":"1"}}]]

 

Gør ikke køn til en ekspertise

Det næste, jeg rettede blikket mod, var KVINFOs ekspertdatabase. Ekspertdatabasen rummer 1.193 navne på personer, der ved noget om køn og ligestilling, men der er noget, de i endnu højere grad har til fælles: deres køn.

Det kan af flere årsager undre, at KVINFO har valgt at skabe en ekspertdatabase, som udelukkende består af kvinder. Husk på, at KVINFO er et videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed. KVINFO skal fremme viden om køn, ikke kvinder.

Videre endnu kan man rejse det naturlige spørgsmål: Kan man ikke vide noget væsentligt om køn og ligestilling, hvis man er mand? Og give det indlysende svar: Selvfølgelig kan man det.

KVINFOs »kvindedatabase« gav muligvis mening engang. I dag ville det være langt mere relevant med en database over de personer, der ved mest om de respektive fagområder.

[[{"fid":"2445","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""}},"attributes":{"height":"460","width":"460","class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-center","data-delta":"2"}}]]

 

Opdag det andet køn

Det tredje, jeg kastede mig over, var KVINFOs arbejde med at dokumentere fortiden. Igen kunne jeg konstatere en kønnet bias.

KVINFO har nemlig skabt et såkaldt »kvindebiografisk leksikon«, som rummer ikke færre end 1924 biografier om »Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder fra middelalderen til i dag«.

Det er der bestemt ikke noget galt i, men hvorfor har KVINFO ikke skabt et tilsvarende mandebiografisk leksikon over de mest betydningsfulde og berømte mænd?

Igen synes KVINFO at gå galt i byen. Som center for køn, ligestilling og mangfoldighed skal KVINFO udbrede viden om mennesker med alle køn, ikke kun kvinder.

[[{"fid":"2446","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""}},"attributes":{"height":"460","width":"460","class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-center","data-delta":"3"}}]]

 

Skab ligestilling på kvinfo.dk

Som et sidste led i øvelsen gennemgik jeg – på opfordring fra en god Facebook-ven – brugen af ordene »piger«, »drenge«, »kvinder« og »mænd« på KVINFOs hjemmeside, kvinfo.dk.

Jeg lavede en simpel analyse på Google af de fire ord, og resultatet viste en klar slagside til fordel for piger og kvinder. På kvinfo.dk nævnes piger næsten tre gange så meget som drenge og kvinder næsten dobbelt så meget som mænd.

Det er klart, at man ikke på baggrund af denne ordanalyse kan sige noget om, hvad KVINFO skriver om de to køn. Men da KVINFO ikke holder sig tilbage fra at kritisere de etablerede mediers brug af mænd og kvinder, synes det relevant at konstatere, at KVINFOs eget fokus er kønsskævt.

[[{"fid":"2447","view_mode":"default","fields":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_billede_navn[und][0][value]":""}},"attributes":{"height":"460","width":"460","class":"media-element file-default media-wysiwyg-align-center","data-delta":"4"}}]]

 

Vidste du...

...at Folkets Avis ikke har betalingsmur

...men lever af faste bidrag fra læserne

Bak op om en åben avis for alle

Støt Folkets Avis her