Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Åbent brev: Kære Lars Løkke - afskaf mediestøtten!Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Åbent brev: Kære Lars Løkke - afskaf mediestøtten!Skrevet af Lennart Kiil

Kære Lars Løkke Rasmussen,

Det var en ordentlig omgang, pressen der trak dig igennem. Mange mener, at medierne skylder dig en undskyldning. Det gør de måske nok, men langt hen ad vejen ligger I politikere, som I har redt. For den mediestøtte, I vælger at tildele pressen, er med til at gøre pressen mere personfikseret, end den ellers ville være.

Mediestøtten er bestikkelse, som det poltiske system deler ud til pressen, der som modydelse afholder sig fra at rette nogen form for principiel kritik mod selvsamme system. Det betyder så til gengæld, at pressen i stedet laver personfikseret journalistik - blandt andet skriver den meget om dine underbukser. Og det betaler skatteyderne for over mediestøtten.

Mit eget medie, Folkets Avis, får ingen mediestøtte. Derfor er den kritik, du finder her på organet, ikke rettet mod personer, men mod selve systemet. Du finder meget kritik af en formynderisk stat her, du finder kritik af høje kop-skatter i form af afgifter på livsfornødenheder som el og varme, etc. Men du finder ingen artikler, der handler om politikeres underbukser.


Det betyder ikke, at vi aldrig kritiserer enkeltpersoner. Det kan vi godt finde på, men så er det en kritik med substans, der går på personens eventuelle faglige fejl og mangler, og hvad disse betyder for befolkningen. Det er jo rimelig nok at forlange en faglig kunnen af mennesker, der sidder med en stor magt over andre mennesker.

Det er naivt at forestille sig, at pressen nogensinde vil holde sig helt og holdent fra den substansløse og personfikserede sladderbladsjournalistik. Den vil altid være der - mediestøtte eller ej. Men mediestøtten gør problemet større ved at flytte fokus væk fra principiel systemkritik hen mod personkritik, der jo ikke udgør en fare for selve systemet, men blot river en enkelt politiker ned, der så bliver erstattet med en anden. En politiker kan fældes, men systemet består uforandret.

Mediestøtten koster skatteyderne penge, og den er med til at forskyde fokus væk fra Danmarks store, langsigtede udfordringer over på ligegyldige her-og-nu personsager. Hvis du klarer skærene, og det tror jeg du gør, håber jeg, du vil huske på denne lære og arbejde for at afskaffe mediestøtten. Skatteborgene skal ikke tvinges til at understøtte den etablerede presses rendestensjournalistik.Med venlig hilsen,
Lennart Kiil
Redaktør

Folkets AvisDel Åbent brev: Kære Lars Løkke - afskaf mediestøtten!