Er du kun kustode i den socialdemokratiske velfærdsstat?

Åbent brev til Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen
Skrevet af Lennart Kiil

Kære Jakob Ellemann-Jensen,

Danmark havde engang en stolt selvstændighedskultur.

I dag er selvstændige en forsvindende lille del af befolkningen.

Alt er i dag indrettet på lønmodtagernes præmisser, og ofte tjener selvstændige ikke bare betydeligt mindre end lønmodtagerne.

Op mod en tredjedel af selvstændige tjener sågar mindre end hvad folk på offentlig overførsel får udbetalt fra systemet.

Borgerlige partier har gennem mere end et halvt århundrede forsømt selvstændiges vilkår her i landet og ligesom socialdemokraterne fokuseret det politiske arbejde på lønmodtagerne.

Dette store svigt fra borgerlige partiers side kommer nu tilbage og rammer dem som en boomerang fra helvede.

For uden selvstændighedskultur, uden en betydelig mængde af stærke selvstændige, er der ganske enkelt ikke nogen base for en ægte borgerlighed!

I har undergravet det fundament I byggede jeres partier på.

Det er selvfølgelig især Venstre som her har svigtet sin sag noget så grueligt at partiet faktisk skal være glad for at det overhovedet har overlevet.

Partiet Venstre eksister stadig. Men lever, det gør partiet ikke rigtigt længere. Ånden er væk. Og partiet er i dag reduceret til kustode for den socialdemokratiske velfærdsstat.

Er du tilfreds med den rolle, Jakob Ellemann-Jensen?

For det er jeg ikke.

Nøglen til borgerlig succes på længere sigt ligger lige for. Der skal være en bedre balance mellem selvstændige og lønmodtagere.

Opnås denne balance ikke, vil Danmark helt blive cementeret som socialdemokratisk lønmodtagernation.

En lønmodtagernation som langsomt vil glide bagud i forhold til andre lande i verden hvor privat initiativ og selvstændighed faktisk belønnes og ikke straffes som herhjemme.

Det er op til dig, Jakob.

Med venlig hilsen,
Lennart