Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her

Og god læselyst,
Lennart Kiil

Primære faneblade

Fem spørgsmål til uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

Hvornår stopper favoriseringen af kvinder?
Ft.dk fotos til pressebrug (Steen Brogaard)
Ane Halsboe-Jørgensen. Foto: Ft.dk fotos til pressebrug (Steen Brogaard)

Spørgsmålene er sendt til ministeren

Kære uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen

Ifølge seneste “Talentbarometer” (tal fra 2018) er 34 procent af det videnskabelige personale på de danske universiteter kvinder.

Det er åbenbart ikke nok. I en pressemeddelelse på din hjemmeside lyder det:

Uddannelses- og forskningsministeren vil intensivere arbejdet for en mere ligelig fordeling

Hvis 34 procent kvinder ikke er nok - hvad skal den præcise fordeling være i procent før du mener, at målet for “lige fordeling” er nået?

Hvor mange procent er kvinder nok? Og hvor mange procent er “for mange” kvinder?

Sagen er imidlertid også den at der i forvejen er betydelig positiv særbehandling af kvinder og dermed også medfølgende diskrimination imod mænd.

Du vil nu “sætte mere turbo under udviklingen” med yderligere politiske tiltag. Det citeres du for i pressemeddelelsen.

Hvordan vil du sikre dig at disse politiske tiltag ikke medfører yderligere favorisering af kvinder og yderligere diskrimination imod mænd?

Og mit sidste spørgsmål i denne omgang.

Lad os sige at dine politiske tiltag får den tilsigtede effekt at bremse mænd og lade kvinderne komme frem i deres sted, og at du dermed opnår din “lige fordeling” blandt forskere ansat på universiteterne.

Vil du så fjerne alle de særlige politiske tiltag som undervejs har favoriseret kvinder og forfordelt mænd?

Og hvis det så viser sig at andelen af mænd relativt til kvinder igen begynder at stige, efter at du fjerner disse kønsdiskriminerende tiltag, hvad vil du så gøre? Indføre dem igen?

Folkets Avis har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?