Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Regeringen snik-snakker sig uden om ansvar for aflivningsordre

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Regeringen snik-snakker sig uden om ansvar for aflivningsordre

Sproglege fjerner ikke ansvaret fra regeringens skuldre, Nick Hækkerup
Skrevet af Lennart Kiil

Forløbet om minkskandalen har mildest talt været stærkt problematisk. Og sagen har da også fået megen opmærksomhed. Faktisk vil jeg mene at alle parter har taget den alvorligt.

Men der er stadig noget som halter. Noget som egentligt rækker ud over selve minkskandalen.

Det handler om magt og ansvar.

Det handler om at stå ved sine ord.

Og det handler om hvorvidt man skal tage det, som politikerne siger, alvorligt.

For små to uger siden kom justitsministeriet ud med en besynderlig pressemeddelelse. Endda en pressemeddelses med selve justitsminister Nick Hækkerups navn i overskriften.

Sådan her så det ud:

Justitsminister Nick Hækkerup om kritik af regeringen for at give en ”ulovlig ordre” på pressemøder den 4. og 5. november

  1. november 2020

Justitsminister Nick Hækkerup udtaler:

”Politisk er vi også i denne sag nødt til at kunne have en diskussion på de rigtige præmisser. Der er rigtig mange ting i det her forløb, der er gået galt, og som regeringen og myndighederne fuldt fortjent bliver kritiseret for. Det beklager og undskylder regeringen dybt – ikke mindst over for minkavlerne, som står i en meget vanskelig situation. Men det er simpelthen ikke rigtigt, at regeringen på pressemøderne den 4. og 5. november 2020 har givet en ulovlig ordre.”

“Men det er simpelthen ikke rigtigt …”

En lidt løjerlig måde at formulere sig på. Lad os læse videre:

Som det fremgår af Justitsministeriets notits af 18. november 2020, kan en udtalelse på et pressemøde ikke udgøre en ”ordre” (en befaling eller et pålæg) til borgerne, f.eks. minkavlerne. Det er faktuelt forkert at omtale dette som en ”ordre”.

Der henvises til følgende i notitsen s. 3: ”Udtalelser på pressemøder og politiske udmeldinger i øvrigt udgør hverken administrative retsforskrifter eller konkrete forvaltningsakter, der kan skabe rettigheder eller pligter for borgerne. Udtalelser på pressemøder har ikke et retligt indhold over for borgerne, ligesom der heller ikke knytter sig retsvirkninger for borgerne til fremsættelsen heraf. Sådanne udtalelser er således efter deres karakter ikke omfattet af legalitetsprincippets krav om hjemmel.”

Så nu distancerer politikerne sig altså fra deres egne ord, ved - med bagudvirkende kraft - at tømme dem for udøvende indhold.

De ting, som bliver sagt på et pressemøde, kan ikke udgøre en ordre. Lyder det så bagefter. Efter at “ordren” allerede er efterkommet.

På den måde kan regeringen gennemtrumfe sin vilje, som det skete, og bagefter afskrive sit ansvaret. Det er uskønt.

Og selvfølgelig er det stærkt problematisk - for kan man så regne med det politikerne siger. Skal man overhovedet tage det alvorligt?

Politikerne siger og har sagt meget til pressemøder her under coronakrisen - intet af det skal så tages bogstaveligt?

Det er mærkeligt at man i sin iver efter at undslå sig ansvaret, er villig til at ofre tilliden.

Når Nick Hækkerup siger at det som kommer ud på pressemøder ikke skal tages bogstaveligt som en ordre - hvorfor skulle vi så overhovedet taget noget af det han siger alvorligt?

Regeringen vil gerne bestemme - men den vil ikke tage ansvar.

Del Regeringen snik-snakker sig uden om ansvar for aflivningsordre