Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Den forbudte seksualitet!

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Den forbudte seksualitet!

Skrevet af Lars Rex Mundi

"Løsninger" findes i andre lande, som ikke har "løst" særlig meget andet end at gøre visse mennesker kriminelle:

Hvis man kigger på Sverige og Norge, hvor man har indført et forbud, har det ikke løst noget som helst. Man har kun rykket problemet. Desuden har man ført dette marked under jorden, så man som samfund ikke har styr på tingenes udvikling.

Nogle af de ting, som kommer frem i denne debat, er, at sex ikke er en menneskeret. Man kan vise nogle forskellige rapporter som viser den opfattelse man har omkring dette emne.

Man henviser til at kvinder, som dette emne ofte handler om, har nogle mén, som har påvirket dem i en negativ retning. En barndom som byder på omsorgssvigt og derfor ofte genspejler et handlemønster som gør at deres egne grænser bliver brudt og sikker bliver det gennem hele livet og dette har ikke ændret sig da de træder ind i dette miljø. Mange forsætter en negativ og ødelæggende adfærd ved at skade sig selv.

En af de ting som ofte overses i denne debat er at der er mange grupper som gør brug af denne mulighed. Der er kvinder, handicappede og homoseksuelle som benytter sig af muligheden for at købe sig til denne form for nydelse i livet. Men ofte bliver disse grupper overset. Det kan der være mange grunde til.

For ofte virker det som om at den værste fare er hvide heteroseksuelle mænd. Deres seksualitet er åbenbart mere farlig og det er bedre at bekæmpe den. Det virker for mig som om at feminister ser at lige netop denne seksualitet er mere farlig og ved et forbud, så er den nedkæmpet.

For en af de ting, som denne gruppe mennesker har fået indført på Island, er et forbud mod porno, det vil sige imod heteroseksuelle film. Også selvom denne gruppe af mennesker har den opfattelse, at alle har ret til en seksualitet - bare ikke hvide heteroseksuelle mænd. Det virker meget som om denne gruppe på den ene eller anden måde er en torn i siden på disse feminister.

Amnesty International har en anden opfattelse på dette punkt, nemlig at det er en menneskeret at sælge sex. Måske fordi man kan se, at ved at forbyde vil det skabe nogle andre problemer som er langt større end gavnen ved et forbud. Det, som et forbud gør, er, at man skaber nogle andre områder, hvor det bliver mulig at købe sex.

Det virker som om feminister er af den opfattelse at hvis man forbyder sexkøb, så forsvinder dette marked og man får ram på de rigtige. Det er åbenbart sådan, at vi ikke har lært af vor egen historie. En historie som synes at gentage sig, bare på andre områder og med andre grupper som de negative i det politisk korrekte samfunds øjne.

De politisk korrekte er dem, som synes at vide bedre hvad der er godt for alle, også selv om de lever et liv som ofte ikke er ramt af samme begrænsninger som de andre, dem de ofte gerne vil fortælle hvilken moral der skal leves efter.

Det er ikke noget nyt under solen i, at man vil begrænse seksualitet fordi man har en opfattelse af den som værende skadelig eller farlig i forhold til den opfattelse som disse personer har af verden og deres samfund. Igennem tiden har der været denne samme holdning, men som bare har ramt andre grupper fordi man mente det var moralsk og etisk forkert.

I den mørke middelalder havde man den opfattelse at sex uden for ægteskab var noget syndigt og negativt for det samfund som det skete i. Ofte bliver kvinder set som mere syndige end mænd. Hvis kvinder deltog i denne form for adfærd, at have sex uden for ægteskabet, og det bliv opdaget, havd det ofte en dyr pris for vedkommende. Ofte blev disse kvinder gjort til skamme for noget som vi i dag ser som noget naturligt og mener er en menneskeret, nemlig at man kan elske med hvem man vil.

I slutning af 1800 tallet fængslede man mennesker som enten var homo- eller biseksuelle. Man var af den opfattelse at så forsvandt dette problem ved en hurtig tur i fængsel på 3 år. Bare for at nævne en person, så dukker Aleister Crowley frem, som var biseksuel og som levede i denne periode. Hans seksualitet var noget farligt og samfundsskadeligt.

Hans bog White Stains, som er en erotisk digtsamling, blev set som noget skadelig og som et forsøg på at udslette det samfund han boede i. Hans homoerotiske noveller blev ødelagt af de engelske myndigheder og hvis han have været i England på det tidspunkt, ville han være blevet sat i fængsel for at udgive denne form for skadelig litteratur. Dog opholdt opholdt han sig i Paris.

En sjov lille ting er at rollespillet Warhammer 40k, som er et brætspil, har et regiment der hedder Dark Angel. i virkeligheden er dette en hyldest til en englænder som måtte skjule sin seksualitet i 1950erne fordi det ikke var lovligt at være homoseksuel.

Der er andre person som også dukker frem når man kigger på den forbudte seksualitet og en af de personer er Marquis de Sade (1740 til 1814) som er kendt for sin seksualitet og sadomasochisme som omfatter en seksualitet omkring fysisk og psykisk smerte.

Marquis de Sade udlevede sin seksualitet men ikke kun det, han udgav også noveller om sadomasochisme. Dette skabte nogle reaktioner, som fik Marquis de Sade fængslet, fordi man i samfundet ikke kunne eller ville acceptere denne form for skadelig adfærd. Men Marquis de Sade forsatte med at have sin seksualitet, også selv om han blev fængsel.

De politisk korrekte har altid ønsket at sætte en dagsorden for hvad der er moralsk og etisk rigtigt og forkert. Der er ikke rigtig noget nyt i, at man vælger at jagte bestemte grupper fordi de har en forkert seksualitet eller dyrker forkerte seksuelle handlinger i forhold til hvad de politisk korrekt mener.

Nu har man bare valgt, at den gruppe man ikke vil acceptere er hvide heteroseksuelle mænd som køber sex, fordi de mener at denne gruppe er skadelig for det samfund vi lever i og de politisk korrekte ønsker at vi alle lever under den samme moralske og etisk opfattelse af hvad der er rigtig og hvad der er forkert.

Historien gentager sig uden at vi faktisk tænker over det eller stille spørgsmål til det.

Del Den forbudte seksualitet!