Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Offentligt ansat fik over halv million - ekstra! - for at fortsætte i sit eget job

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Offentligt ansat fik over halv million - ekstra! - for at fortsætte i sit eget job

Skrevet af Lennart Kiil

Tung i toppen.

Sådan kan man karakterisere den offentlige sektor i Danmark.

For selvom der de seneste fire-fem år er blevet lidt færre ansatte i den offentlige sektor bredt set, så er lønninger og andre udgifter til bureaukratiske og administrative lag steget.

Bureaukrater og administratorer har fået mere i den samlede lønpose i samme periode som man har sparet varme hænder væk.

Det er realiteten.

Og det viser, at systemet har fået sit eget liv.

For hvis det var borgernes interesser, der havde 1. prioritet, så ville man jo netop ikke spare på den borgernære service som de varme hænder yder. Så ville man først og fremmest skære i de administrative og bureaukratiske lag.

Sådan går det ikke i praksis, for de administrative og bureaukratiske lag har bedre kontakt til det politiske system, end de varme hænder og faggrupperne har.

Ja, ofte er det endog sådan at det administrative lag består af tidligere politikere og det politiske lag består af tidligere bureaukrater og administratorer.

De her mennesker meler deres egen kage. Selvfølgelig.

Det er nu engang menneskets natur. Men vi andre skal være opmærksomme og kritiske. For det er ikke orden at bruge det politiske system til at fremme egne interesser på andres bekostning.

Naturligvis vil den herskende klasse af administratorer, bureaukrater og politikere aldrig selv indrømme at de meler egen kage. De vil tværtimod altid forsøge at fremstille deres ageren på en måde som var den til samfundets bedste bredt set.

Men det er den naturligvis ikke.

Da hele DJØF-komplekset af politikere og bureaukrater gjorde op med tjenestemandssystemet, så fortalte man os at det ville spare samfundet penge og komme borgerne til gode.

Men i virkeligheden kom omstillingen kun toppen i det offentlige system til gode. For de blev nu i stedet for at være ansat som tjenestemænd - altså nogen der tjener borgerne - ansat på vilkår der ligner dem i det private mere.

Så de blev ikke billigere for samfundet. Tværtimod argumenterede DJØF-komplekset for at de skulle have væsentligt mere i løn, fordi deres stilling nu var mindre sikker.

Så nu er toppen i det offentlige blevet en meget dyrere omgang for skatteborgerne og de andre faggrupper som kæmper om den offentlige kage.

Et eksempel kommer fra Varde, hvor Direktøren for Børn og Unge i 2015 fik næsten 2 millioner kroner i løn, blandt andet fordi hun oven i sin normale og temmelig høje løn fik 551.332,80 i fratrædelsesbeløb, fordi hendes åremålskontrakt udløb.

Men reelt fortsætte hun i samme stilling!

Så den usikkerhed, DJØF-komplekset bruger til at retfærdiggøre både højere grundløn og højere tillæg, var reelt aldrig tilstede. Folk arbejder stadig i årtier i det offentlige.

Man kan sige, at de kloge narrer de mindre kloge, og DJØF-komplekset har taget røven på de danske skatteborgere og lavere rangerende faggrupper.

Men Folkets Avis har gennemskuet hvad der foregår. Så støt os med et abonnement så vi kan arbejde videre på at få skabt et mere retfærdigt og bæredygtigt Danmark!

Organisationer: 
Del Offentligt ansat fik over halv million - ekstra! - for at fortsætte i sit eget job