Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Du er ikke længere en borger men en undersåt

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Du er ikke længere en borger men en undersåt

Skrevet af Soren Kenner

Staten er en sammenslutning af borgere, med henblik på i fællesskab at levere services eller ydelser, som det er svært at levere alene.

Den vigtigste af disse ydelser er beskyttelsen af den enkelte borgers rettigheder –– retten til at ytre sig, til at forsamles, til at eje ejendom og til at bevæge sig frit omkring uden at udsættes for vold og tvang.

I nogle stater kan borgerne enes om at et bredere fællesskab –– om at man udover sikkerhed og infrastruktur også går sammen om at sikre uddannelse, socialt sikkerhedsnet og et fælles sundhedsvæsen.

Demokratiets og folkestyrets opgave er at varetage borgernes interesser og ønsker bedst muligt. At forvalte borgernes “medlemskontingent” med omhu og forsigtighed. Og at sikre leverance af de services og ydelser man er enedes om på de bedst mulige vilkår.

Den opgave svigter vores Folketing, vores ministerier og styrelser, vores regioner og vores kommuner i ganske katastrofalt omfang.

Politik er blevet til en kamp om magt frem for et ønske om at tjene borgernes interesser.

En ny herskende klasse er opstået, der via adgang til systemet tiltusker sig ganske særlige privilegier og særlige muligheder –– ekstra pension, adgang til finansiering af projekter, der aldrig kunne trives på markedsvilkår, uddeling af ben i form af bestyrelsesposter, gratis adgang til kulturbegivenheder med meget mere.

Altså reelt en gøgeunge solidt parkeret i magtens centrum, der ikke tjener andre interesser end sin egen.

Trods verdens højeste skattetryk er kvaliteten af den service der leveres til borgerne forbløffende ringe:

Sundhedsvæsnet sejler.

Ældreplejen hænger i laser.

Ventelisterne på børnepasning er lange.

Og skrankepaveriet er gået amok.

ALT skal styres ned i mindste detalje –– alt skal opsamles og rapporteres. En gigantisk opgave der giver højt betalt arbejde til mange, men som ikke bidrager med ret meget værdi til borgerne.

Selv de allervigtigste services fungerer ikke længere.

Politiet sørger ikke for ro og orden. De kommer ikke længere når der er indbrud, vold, slagsmål –– de er nærmest helt væk.

Bortset selvfølgelig fra på motorvejen med fartmålere og til at foretage “præventive” anholdelser, hvis man vil udnytte sin grundlovssikrede ret til at demonstrere mod fx Kina’s overtagelse af Tibet.

Heller ikke ejendomsretten kan man længere føle sig sikker på –– skal en rockfestival bruge ekstra plads? Fint, vi tager bare jorden fra en gartner i området.

Og det er jo ikke et enkeltstående tilfælde –– siden ekspropriation blev lagt ud til kommunerne er der nærmest gået sport i tage folks ejendom fra dem til fordel for golfklubber, lagerhaller mv.

Samtidig er den nidkærhed med hvilken systemet går i rette med borgerne efterhånden fuldstændig grotesk:

Total-razzia på motorvejen blokerer tusinder af bilister i timevis, fordi man vil se om en enkelt kører bil beruset.

Folk får bøder for at rense tagrenden på den forkerte måde eller for at stille stenene omkring bål-pladsen forkert.

Og ve dig, hvis du glemmer refleksen på din cykel eller parkerer din bil 5 cm forkert –– for så falder der brænde ned!

Driver du virksomhed –– så husk at stå ekstra tidligt op. Der er meget der skal rapporteres og meget der skal betales og meget der skal dokumenteres. Og gør du det forkert vanker der bøder. Store bøder.

Allerværst er det selvfølgelig, hvis du falder i unåde hos SKAT. De har magten til at beslutte at du er skyldig, til du selv har bevist at du er uskyldig.

Og de misbruger gerne denne magt som man jo kunne se fx med sagen omkring Camilla West –– fotomodellen som SKAT gerne ville sende i fængsel for at have gjort præcist det samme som Helle Thornings mand Neil Kinnock fik at vide var helt i orden. Der er såmænd forskel på folk, husk det!

Før i tiden kunne man i øvrigt bede SKAT om forhåndstilsagn omkring skatteforhold.

Det kan man stadig men det er ikke længere bindende. Det betyder at SKAT nu kan fortælle dig at det er helt OK at foretage en eller anden disposition og så efterfølgende kan beslutte, at det mener de alligevel ikke, og nu vil de så straffe dig for det de først godkendte. Lyder det absurd? Det er sandt!

Til gengæld sørger SKAT selvfølgelig for at deres egne små problemer som fx at blive snydt for 12 milliarder kroner eller spilde 4 milliarder på et defekt edb-system ikke får nogen konsekvenser af betydning.

Selv, når man til sidst beslutter sig for at slippe af med den direktør der har sidder for bordenden gennem alle disse fadæser er det med et gyldent håndtryk, en flot afskedsreception og en gigantisk pension til udbetaling inden længe.

Skulle du på selv være utilfreds med den måde du bliver behandlet på, har systemet også en løsning på det. De gør det svært eller umuligt at klage og sørger for at fejl ALDRIG resulterer i nogen form for konsekvenser for systemets flittige skrankepaver.

Tænker du for eksempel nogensinde på at klage over din ejendomsvurdering? Det kan du ikke!

Da det gik op for SKAT og Folketinget at ejendomsvurderingssystemet sejlede og at alt for mange boliger var sat alt for højt og derfor betaler for meget i skat, gjorde de det umuligt at klage.

Rimeligt? På ingen måde. Men du må finde dig i det. Det har man besluttet på Christiansborg.

Jeg fatter ikke hvorfor folk bliver ved med at finde sig i det.

Og jeg fatter ikke at borgerne (uanset politisk overbevisning) ikke kan enes om at der skal ryddes op i dette morads af selvbestaltede privilegier, ineffektivt bureaukrati, ligegyldig registrering, detailstyring, manglende placering af ansvar etc.

Men nej. Det kommer næppe til at ske –– fordi ethvert forslag om reform af hvad som helst imødegås med et hylekor, der ikke handler om indholdet men om spilfægteri og positionering omkring adgang til “magten” –– og så selvfølgelig af hensynet til de særinteresser der sørger for at man bliver siddende klistret fast på taburetten.

Det er trist at se på. Det er trist at spilde så mange ressourcer på den måde –– især når de kunne bruges så meget bedre på at styrke servicen, der hvor den halter.

Men så længe der er nok der tror på systemet bliver systemet ved med at sejre.

Del Du er ikke længere en borger men en undersåt