Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Mange ønsker ikke at befolkningen skal kende til sandheden om skattetrykket i Danmark

Skrevet af Lennart Kiil

Det er temmelig utaknemmeligt arbejde at skulle holde øje med al den manipulation og spin, der foregår omkring vores rekordhøje skattetryk her i Danmark.

Sagen er den, at selv tilhængere af høje skatter og afgifter er begyndt at skamme sig over skattesatsen. Så høj er den blevet.

Hvis man nu var stolt over, at vi har verdens højeste skattetryk, så ville man jo ikke hele tiden forsøge at benægte de høje tal. Eller tale dem ned. Så ville man sole sig i dem.

Men man ved godt inderst inde, at det ikke er godt, når en stat og et offentligt system lægger beslag på en så stor del af borgernes penge.

Så sent som i går opfordrer Balder Asmussen på netmediet piopio.dk, til at afblæse "myten om den store velfærdsstat". Blandt andet med henvisning til at skatten i Danmark ikke er højere end i andre lande.

Han fremviser først tal, der viser at Danmark ikke bruger mere på velfærd end så mange andre lande. Og deraf udleder han så, at så må skatten jo heller ikke være højere i Danmark end i så mange andre lande.

Men her går det helt galt.

At Danmark har en stor velfærdsstat er en kendsgerning. Det offentlige i Danmark udgør en større andel af BNP end i andre lande. At vi har høj skat er også en kendsgerning.

Både i et historisk perspektiv, i forhold til tidligere, og i forhold til andre lande har Danmark en overordentlig stor velfærdsstat. Og høj skat.

Det er en realitet – ingen myte.

Balder Asmussen kan godt have ret i, at vi ikke har mere velfærd end så mange andre lande. Men det betyder desværre ikke nødvendigvis at vi ikke betaler mere i skat, end de gør.

Desværre går Balder Asmussen videre med sin fejlagtige præmis:

På baggrund af præmissen og "internationale undersøgelser" konkluderer han, at vi heller ikke har et særligt højt skattetryk i Danmark.

Han formulerer det blandt andet således:

"De internationale opgørelser der viser, hvor meget danskerne samlet set betaler i skat i forhold til BNP (det såkaldte skattetryk), tager ikke højde for den ovenfor nævnte omstændighed, at overførselsindkomster er skattepligtige i Danmark."

Det er isoleret set korrekt, at nogle af de internationale undersøgelser ikke tager højde for, at "overførselsindkomster er skattepligtige i Danmark". Men det findes der danske tal og undersøgelser, som gør.

Endda undersøgelser som bygger på samme internationale datagrundlag, som dem Balder Asmussen henviser til.

Her viser den nyeste danske undersøgelse, som med udgivelse juni 2016 i denne sammenhæng må kaldes dugfrisk, altså helt klart, at Danmark har det højeste skattetryk. Uden sammenligning.

Som alle arbejdende mennesker også ved af personlig erfaring, hvis de nogensinde har besværet sig med at se på deres lønseddel, så har vi en særdeles høj skattesats på lønarbejde. Og dertil Europas højeste afgifter på almindeligt forbrug (moms) og særlige høje ekstraskatter på energiforbrug.

Hvad enten man vælger den objektive vej med de officielle danske og internationale tal eller man vælger den subjektive vej med borgernes personlige oplevelser, så bliver resultatet det samme:

Danmark har et voldsomt højt skattetryk - højere end andre lande vi normalt sammenligner os med. 

Det kunne være rart hvis denne erkendelse ville brede sig og forskellige meningsdannere, politikere og pressefolk en gang for alle ville stå ved tingenes tilstand, så vi ikke igen og igen skulle tilbagevise de samme fejlagtige påstande.

Tak.