Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Folketinget har stirret sig blind på vindenergi - det kommer til at koste Danmark MEGET dyrt

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Folketinget har stirret sig blind på vindenergi - det kommer til at koste Danmark MEGET dyrt

Skrevet af Lennart Kiil

Folketinget er ikke befolket af rationelt tænkende og naturvidenskabeligt oplyste mennesker.

Hovedsageligt har vi i Folketinget en masse mennesker, som føler sig frem og i alarmerende grad er styret af tidens overfladiske modeluner.

En af tidens modeluner er den ekstremt store betydning, mange tillægger ordet "grøn".

Hvis noget er "grønt", så er det per automatik godt i en grad, så alle andre faktorer og egenskaber fejes til side.

Hovedparten af Folketingets partier er helt forgabt i vindenergi, fordi denne teknologi siges at være "meget grøn".

Og på den anden side er man meget fjendligt indstillet over for kernekraft. Som jo ikke er "grøn nok", må man forstå.

Folketingets medlemmer kender næppe ret meget til de nye atombaserede energiteknologier, som udvikles i andre lande.

Men man "ved" i hvert fald, at de "ikke er grønne nok".

Og så er den sag jo afgjort.

Set med folkets øjne er denne sært ensidige og dybt enfoldige tilgang til energiteknologi katastrofal.

En stabil forsyning af relativ billig energi er kardinalpunktet i enhver civilisation. Energi er simpelthen samfundets hjerteblod.

Så alene at se på om en energikilde er "grøn" eller ej er fuldstændig tåbeligt.

Alene at vurderere en energikildes duelighed på, om den er "grøn nok" er tosset.

Det svarer til at vælge bil alene på farven.

Og det er desværre niveauet i Folketinget.

Medlemmerne i Folketinget skal købe ny bil, og den skal være "grøn" - om den så kører stabilt og er rentabel, er man fuldstændig ligeglad med.

Man er meget forelsket i denne grønne bil og vil slet ikke høre om andre modeller.

Man har stirret sig så blind på vindenergi, at man helt afviser bare så meget som at undersøge andre muligheder.

I går afviste Folketinget således at åbne for forskning i Thorium-baseret kernekraft på lige fod med "grøn" vindenergi.

Fordi man forestiller sig, at atomkraft ikke kan være "grøn".

Hvilke andre egenskaber, der knytter sig til nye teknologier, aner man intet om - og man er også ligeglad. Det "grønne" afgør alt.

Tillad mig derfor i det følgende at se lidt på de aspekter, som medlemmerne i Folketinget i al deres ufejlbarlighed fejer af banen som ubetydelige i forhold til det altafgørende "grønne":

Kernekraft er en stabil energikilde med fleksibel og forudsigelig produktion.

I modsætning til vindenergi, hvor produktionen er sporadisk og svinger fra den ene ekstrem til den anden.

Atomkraft kan leveres on demand og tilbyder en fleksibilitet som vindenergi ikke kommer i nærheden af.

Med atomkraft tilpasser energiforsyningen sig samfundets behov.

Ved vindenergi er det hele tiden samfundet, der skal indstille sig på ukontrollerbare ændringer i vejr og vind.

Vindenergi kræver massive investeringer i energilagring - med mindre da man er villig til at købe el fra atomkraftværker i nabolande, når det ikke blæser.

De store udsving i energiproduktion fra vind og de mange tusinde spredte møller kræver også et meget vidt forgrenet og robust forsyningsnet. Og det er dyrt.

Kernekraft er langt mere rentabel og kan fungere uden de evige støtteordninger, som vindenergien baserer sig på.

Thorium kunne vise sig at være en kæmpegevinst for Danmark. Det kunne være nøglen til stabil og billig energi – og dermed et samfund i udvikling og overskud.

Men sinkerne i Folketinget mener ikke, Thorium er "grøn nok"

Og så er der jo ikke mere at sige om den sag.

Organisationer: 
Del Folketinget har stirret sig blind på vindenergi - det kommer til at koste Danmark MEGET dyrt