Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Hvornår har man et (med)ansvar?

Skrevet af Tommy Højegaard

Det handler om moral, ikke om strafbarhed.

Kollektiv straf er noget, der med rette skurrer i manges ører. For man kan og skal vel alene stå til ansvar for egne handlinger?

Lige så klart det er for de fleste, at man ikke bør straffes/stilles til ansvar for andres gerninger, lige så klart er det, at mange overgreb, forbrydelser m.v. får ‘lov’ til at foregå, hvis bare der er mange nok, der enten deltager eller passivt støtter/ser til.

Det var ikke mig(!)

Hvis skolegårdens to bøller rotter sig sammen og giver ham med briller og fregner buksevand i frikvarteret, hvornår er du så medansvarlig? Hvis du hepper på bøllerne? Hvis du står og kigger på? Hvis du undlader at hente hjælp? Hvis du undlader at prøve at stoppe overgrebet?

Er der forskel på, om du er den eneste der overværer det eller, om der er 50 andre til stede? Er du medansvarlig, hvis du i øvrigt er gode venner/hænger ud med bøllerne?

I et andet scenarie er du med i en demonstration. Du går med de øvrige demonstranter, hujer og klapper, når de andre gør det. Undervejs bliver kampråbene højere, retorikken mere aggressiv og stemningen mere voldsom. Demonstrationen udvikler sig til en konflikt, containere sættes i brand, et par ruder og/eller biler smadres. Kort efter kastes der sten efter politiet.

Stenkastere, hærværksmænd m.v. udgør kun et lille mindretal i demonstrationen, men gemmer sig bevidst blandt de øvrige deltagere. For at fange dem indsættes derfor flere politifolk og konflikten optrappes.

Som fredelig demonstrant kan du jo ikke stilles til ansvar for, hvad nogle idioter gør. Eller har du alligevel et medansvar i en eller anden grad? Fordi du, som en slags “nyttig idiot”, er med til at legitimere demonstrationen og muliggør, at de voldelige elementer kan gemme sig i mængden?

Vi ser ofte, at bare man er mange nok, så bliver det rigtigt svært at stille nogen til ansvar. Om det drejer sig om uro i forbindelse med Maastricht-afstemning, ballade omkring Ungdomshuset i København, COP15 eller migranter, der beslutter sig for at gå på motorvejene. Bare man er mange nok, så er man ‘beskyttet’.

Ansvar hænger oftest sammen med det man gør - og i nogle tilfælde med hvad man ikke gør, men som man måske burde gøre.

Forestil dig, at du arbejder i et internationalt firmas danske afdeling:

Inden for samme koncern hører man nu og da om kritisable sager, hvor der bliver dumpet giftigt affald i havene. Det er jo ikke dig eller dit ansvar, så det er ikke noget du bekymrer dig om. Til middagsselskaber og i andre sociale sammenhænge bliver du spurgt ud om din og dit firmas holdning til miljøet, og selvom du er langt fra både beslutninger og handlinger i forbindelse med affaldsdumpning, så bliver der kigget skævt til dig.

Og selvfølgelig er det ikke dit ansvar - eller er du alligevel en lille smule medansvarlig, idet du arbejder for et foretagende med flosset image. Indirekte accepterer du at være en del af en virksomhed, som opfører sig moralsk forkert. Har du så legitimeret den uacceptable adfærd? Hvor meget skal der til før du siger op?

I kraft af sit tilhørsforhold bliver man altså associeret med andre med samme tilhørsforhold, herunder dem der påkalder sig uheldig opmærksomhed.

Som forbruger har man stor indflydelse i kraft af de valg, man træffer. Men har man også et medansvar for kemikalieudslippene i oven for nævnte eksempel, hvis man køber nogle af firmaets produkter? Også selvom de produkter man køber intet har med kemikalierne at gøre? Har man som forbruger medansvar for forurening og f.eks. for dyr, der lever og dør under miserable forhold?

Det har ikke noget med xx at gøre

Er man en del af et religiøst fællesskab, f.eks. kristendommen, skal man så stå til ansvar for korstog, folkemord, Utøya-morderen Anders Breivik, seksuelle overgreb mod kordrenge eller andre der har begået uhyrligheder, mere eller mindre i religionens navn? Hvis man bekender sig til denne religion er man så medansvarlig fordi man stiltiende undlader at tage afstand og/eller melde sig ud?

Hvis du som kulturmuslim indvilger i at den lokale imam skal godkende/velsigne din forlovelse med en troende muslim, blåstempler du så imamens ret til at blande sig? Imamen kan jo med god ret sige: “Han måtte indse at vores måde at gøre tingene på, er den rigtige”. Har du dermed et medansvar for at opretholde et system med religiøs og social kontrol, som du ellers har valgt ikke at være en del af?

Har man et medansvar, når man tropper op i moskeen og lytter til had-prædikanter, som dermed får en platform? Har man et medansvar, når de få uheldige elementer kan gemme sig mellem alle dem, der aldrig kunne drømme om at skade andre?

Og hvis man som fredelig muslim gentagne gange associeres med fanatikere, som i samme religions navn hensynsløst dræber andre uskyldige mennesker - hvor længe kan man så fortsætte med at sige: “Det har ikke noget med islam at gøre?”

Der er flere spørgsmål end svar

-og det er helt bevidst, for jeg har ikke svarene.

Jeg mener, at man skal stilles til ansvar for egne handlinger og for handlinger, der kun kunne foretages af andre i kraft af egen deltagelse.

Tillige mener jeg, at man i de fleste af ovennævnte situationer har et medansvar, som man ikke nødvendigvis kan blive stillet til ansvar for - men man kan heller ikke blot bagatellisere sin deltagelse, for vi påvirker jo alle hinanden, uanset om man ønsker det eller ej.

Men det ER op til hver enkelt, hvor man placerer sig i forhold til at tage/føle medansvar for ting, man ikke selv har gjort, eller blot har deltaget i.

På Folkets.dk møder du hverken betalingsmur eller bannerannoncer, faktisk er det ikke et kommercielt projekt - men det betyder ikke at ejeren kan leve af kærlighed og kildevand.

Giv månedligt bidrag eller engangsbeløb til Folkets.dk - så støtter du alle de frie medier på platformen.

Du kan støtte ejer og redaktør gennem formularen eller på Mobilepay 40261872