Gå til hovedindhold

Integration - mere end arbejde og sprog

Af Morten Jørgensen
Ekstremisterne har stadig meget let spil og i årevis har vi været for berøringsangste. Det er på tide at turde snakke kultur. Den sidste tid har brudt på flere tiltrængte tiltag på indvandringsområdet. Langt om længe har vi igen fået kontrol ved grænsen, og fokus retter sig atter imod integrationen og erkendelsen af at der er en grænse for, hvor mange vi kan tage imod i Danmark. Men en vis glæde kan jeg også se, at S og SF er vågnet op og har erkendt de integrationsproblemer, som i årtier har vokset sig større og større. Med erkendelsen følger muligheden for at komme med løsninger, og det vil gavne såvel de to partier, såvel som Danmark som helhed. Det er en udvikling, som herfra skal hilses velkommen. <span class="pullquote">Spørgsmålet er dog stadig, hvad vi gør med problemerne internt i Danmark</span>. Efter at have negligeret problemet i så lang tid har det vokset sig så stort, at enhver tilflytter kan gemme sig i ghettoen uden alt for meget kontakt med det omgivende samfund. Radikalisering er et kendt problem i Danmark og flere moskeer bidrager til det. Med jævne mellemrum når historier om moskeer, der agerer agenda for ”hellig krig” frem i medierne, og noget hyppigere hører vi om den ene eller anden rabiate imam, der gæster Danmark. Sharia-tilhængerne har stadig lette tider. Og vores berøringsangst overfor det, gør det ikke lettere. Vi skal lære næste generation at forholde sig kritisk til sharia og islam på samme måde, som har lært at forholde os kritisk til inkvisitionen og kristendommen. Af samme årsag handler det om mere end danskkundskaber og arbejde, selvom begge dele er med til at sikre kontakten til samfundet. Det handler også om holdninger og normer. Og det er på tide, at vi tager hul på det. Skal vi have vellykket integration, skal indvandrerne blive en del af den danske kultur. Regulering af antallet af nytilkomne, som pt. har stor prioritet, er kun én side af løsningen. Danmark er et kristen/ateistisk samfund. Altså et samfund, der bygger på de kristne grundværdier, men har lagt fanatismen bag sig. Det er de normer, som der er behov for at vi missionerer overfor de nydanskere, som ikke allerede er en del af det. Det handler om at sikre kvindernes frigørelse, både på arbejdsmarkedet, seksuelt og i forhold til valg af partner og tro. Og det handler om religiøs frihed og ytringsfrihed. Det skal være lige så legitimt for en muslim at konvertere til kristendommen som omvendt. Og kritik af religion skal være lige så legitim som kritik af politik. Samtidig skal vi stå fast på vore kristne rødder. Vi skal turde vise korset, vi skal turde holde krybespillet ved skolernes juleafslutning og turde fortælle historien om Jesus uden at skamme os. Ironisk nok er det her en øvelse, hvor vi har en del at lære af muslimerne, som jo ofte ikke lægger skjul på deres religiøse baggrund eller symboler, og ofte er gode til at invitere ikke-muslimer til deres religiøse fester. En af dem, som gør et stort arbejde i denne sammenhæng er den kristenkonverterede Massoud Fouroozandeh og Church of Love, som spreder evangeliet blandt indvandrere. Af mærkelige årsager er han udsat for en del kritik fra resten af folkekirken, som vel egentlig burde være taknemmelige for at han gør en vigtig del af deres arbejde. Men grundlæggende er det kræfter som ham, der burde støttes. Andre kræfter er de sekulære og moderate kræfter. Jeg kunne nævne en lang række politikere med indvandrebaggrund, som jeg har meget stor respekt for (uden dermed at sige at jeg er enig med dem i alt, men deres engagement og tilgang fortjener respekt). Mest kendt i Danmark er Naser Khader, men jeg skal være den første til at erkende, at der er flere fra bl.a. SF og V, som kunne nævnes her. Det er også den rigtige vej at gå. Desværre er det ikke altid i den retning vi kaster midlerne. Vi taler om at bygge flere moskeer og der tages flere hensyn. Det er blevet direkte svært at købe kød, som ikke er halalslagtet (og dermed har tvivlsomme islamiske organisationer, som godkender standarden, tjent penge på vores hverdag). <span class="pullquote">Vi taler om at fjerne kristne helligdage og vi undlader religionskritik, fordi vi er bange for konsekvenserne</span>. Det er den forkerte vej. Og udover at accelerere problemerne, som man gjorde indtil DF for alvor begyndte at få indflydelse, hindrer det os også i at tage imod flere, som vi ellers kunne have hjulpet. For det betyder at problemerne forbliver større herhjemme - og dermed er grænsen lavere for, hvor mange vi kan tage imod. Morten J. Vesterager, DF’er.