Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Afblæs shitstormen – Joachim B Olsen har ganske ret i at biologi spiller en rolle for vores valg

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Afblæs shitstormen – Joachim B Olsen har ganske ret i at biologi spiller en rolle for vores valg

Skrevet af Lennart Kiil

Joachim B. Olsen er kommet for skade at sige, "biologi".

Ordet biologi i forhold til mennesker er simpelthen forbudt blandt mange mennesker i Danmark. Især i den herskende klasse.

En masse mennesker, som opfatter sig selv som vældigt sofistikerede og nuancerede, er i virkeligheden at regne for danske udgaver af de mennesker i USA, som benægter evolutionen.

Sådan er det.

De mennesker, som nægter at biologi spiller en rolle hos mennesket, er ikke et hak bedre end amerikanske kreationister - selvom førstnævnte sikkert ofte gør nar ad sidstnævnte.

De fleste, der lever ude i den virkelig verden, ved godt, at kvinder typisk sætter hjem og tiden med børn i hjemmet højere end mænd, der omvendt er mere tilbøjelige til at gøre en en ekstra indsats ude på arbejdsmarkedet.

Hvorfor forsøge at benægte det, som er selvindlysende sandt?

Nå, men det er ikke bare en praktisk erfaring, de fleste deler. Videnskaben peger i samme retning. For eksempel de resultater som Rockwool-fonden fremlagde i går omkring familier og arbejdsliv.

Fra sammendraget

Der er også den forskel, at mens sammenhængen mellem mænds arbejdstid og marginalskatten er positiv – lavere skat, mere arbejde – er den negativ for kvinder – lavere skat, mindre arbejde – og de to sammenhænge udligner stort set hinanden.

Dette resultat skal ses i lyset af, at mænd allerede i forvejen er betydeligt mere på arbejdsmarkedet end kvinder og har væsentligt længere arbejdstider:

Både formelt og endnu mere udtalt reelt arbejder mænd betydeligt mere end kvinder

Der er altså meget markante forskelle i de to køns præferencer. I hvordan de prioriterer tid over for indtægt.

Og det er ikke sådan, at når kvinder bliver mere uddannede og oplyste, så bliver de mere klar på at arbejde og mere kritiske over for at gå hjemme. Tværtimod.

Arbejdstid og familien, side 12:

For mænd er en mellemlang videregående uddannelse ensbetydende med et ønske om at arbejde mere end for mænd uden nogen uddannelse, mens der både for kvinder med mellemlang og lang videregående uddannelse er et ønske om at arbejde mindre sammenlignet med kvinder uden uddannelse.

Dermed falder feministernes forklaringer om falsk bevidsthed og kvinder der holdes hen i uoplyst mørke lidt til jorden.

Data understøtter altså fuldt ud den almindelige opfattelse af tingene.

Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er kvinder, der arbejder mere end den gennemsnitlige mand. Det betyder heller ikke, at der ikke er mænd, der bruger mere tid med børnene i hjemmet end den gennemsnitlige kvinde.

Selvfølgelig findes der masser af eksempler på det.

Men det ændrer altså ikke ved, at der er et generelt mønster for mænd og kvinder, som til dels kan forklares på et biologisk niveau.

Der er tonsvis af forskning, som visser dette, som biologi-fornægterne kan gå i gang med hvis de tør få deres anti-videnskabelige verdensbillede udfordret.

Hvis man benægter denne komponent og med vold og magt forsøger at få kvinder til at arbejde lige så meget som mænd og at få mænd til at være lige så meget i hjemmet som kvinder, så presser man folk ud i en ulykkelig og potentiel desparat situation.

Dem, der benægter biologien, er altså ikke nødvendigvis de gode her, selvom de sikkert selv ser tingene på den måde.

Over and out.

Kilde:
http://www.rockwoolfonden.dk/a...

Del Afblæs shitstormen – Joachim B Olsen har ganske ret i at biologi spiller en rolle for vores valg