OPDATERET - Arbejdsløsheden i Karina Pedersens gamle kvarter ca. 3 gange højere end i resten af landet

Skrevet af Lennart Kiil

UPDATE: Tallene for Korskærparken er gode nok, men det tal, jeg fandt for det øvrige Danmark (altså gennemsnittet for Danmark) på 4,2 procent på Danmarks Statistiks hjemmeside, er udregnet på anden måde og derfor for lavt i sammenhængen. Et sammenligneligt tal for Danmark som helhed er nærmere 10-20 procent.

Tallet for Korskærparken er derfor ikke ti gange så stort, men "kun" mellem dobbelt og fire gange så højt som tallet for Danmark. Det er dog stadig en meget betydelig forskel. Det viser samtidig, at der også i Danmark som helhed er for mange mennesker parkeret på passiv forsørgelse, præcist som jeg skrev afslutningsvis.

Beklager fejlen og den forvirring den eventuelt måtte have medført.


Sagen om Karina Pedersen og hendes bog er for længst blevet til ord mod ord.

Det var journalisten Lars Fogt, som fik sået tvivl om bogens troværdighed ved at tale med en gammel skoleklasse fra området omkring Korskærparken i Fredericia.

Siden har sagen rullet og flere har fået blod på tanden. Dagligt kommer nye afsløringer og påstande fra begge sider i sagen. Det er ikke nemt at vide, hvad der er op og ned.

Du tror måske ikke længere på, at Karina Pedersen overvejende fortæller sandheden om sin baggrund og opvækst?

Tror du så heller ikke på 43,8 procents arbejdsløshed?

Af beboerne i den arbejdsduelige alder er knap 44 procent i Korskærparken altså hverken i arbejde eller under uddannelse.

Det tal er omkring ti gange - ja, 10 gange - højere end tallet for det øvrige Danmark.

Man må godt nok sige, at den gamle skoleklasse, Lars Fogt har fundet, består af overachievers. Meget imponerende. Men tydeligvis ikke særligt repræsentativt for det område, Karina Pedersen beretter om i sin bog.

En anden mulighed er naturligvis, at der ingen problemer var i området, for små tre årtier siden, da Karina Pedersen boede der. Og at skoleklassen derfor var repræsentativ på tidspunktet.

Men det gør ikke just sagen bedre set fra et socialpolitisk synspunkt:

For så skal vi jo forklare, hvordan et område, der for tre årtier siden producerede en skoleklasse af overachievers, i dag producerer så megen arbejdsløshed, at det ligger solidt på systemets officielle ghettoliste.

Så, hvordan man end vender og drejer den - og uanset hvor meget man skyder budbringeren, så forbliver realiteten, at der er store problemer i området.

Og at Danmark i sammenligning med andre lande parkerer en større andel af befolkningen på passiv forsørgelse.

Det er kendsgerningerne. Resten er for os udenforstående påstand mod påstand.

Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS