Kontraktsfinter sikrer kommunaldirektører millionlønninger

Skrevet af Lars Bjørknæs

- Din løn afhænger af kommunestørrelsen. Det er ikke muligt at forhandle løn udover den centralt aftalte løn.

Sådan lyder hovedreglen ifølge DJØF, når kommunale chefer ønsker at finde frem til den forventede løn. Tankegangen er den simple at jo flere indbyggere kommunen har, jo større bliver lønningerne – fordi ansvaret forøges.

Opfattelsen deles af kommunaldirektøren i Roskilde, Henrik Kolind, som er formand for kommunaldirektørernes landsorganisation:

- Vores løn er der ikke noget hokus pokus i. Den er fastlagt i en central overenskomst, som bygger på indbyggertal.

Men en undersøgelse udarbejdet af Journalista.dk i samarbejde med Folkets.dk viser, at tingene langt fra synes så simple. Der er nemlig afgørende forskel på eksempelvis kommunaldirektørernes lønninger.

Selv ellers sammenlignelige kommuner honorerer deres administrative førstemænd forskelligt.

Stor variation i gennemsnitlige udgifter til kommunaldirektørerne

Undersøgelsen bygger på aktindsigter indhentet fra alle landets kommuner med undtagelse af Langeland, der, uanset et lovkrav, konsekvent ikke besvarer henvendelser af denne type.

Alle kommuner blev bedt om at oplyse 2015-lønningerne på deres direktionsmedlemmer, således at såvel grundlønnen som eventuelle tillæg og pensionsindbetalinger indgik. Derved også kommunaldirektørerne, som næsten per definition er kommunernes bedst aflønnede.

Måske ikke så overraskende var det i de store byer, at disse administrative chefer sikrede sig de største lønninger:

I Aarhus lød lønsedlen på 2.183.465,48 kroner, mens kollegaen i Odense kunne trække sig tilbage med 2.169.517,82 kroner.

Omvendt må det anses for markant, at kommunaldirektøren i Thisted Kommune i 2015 tjente 1.857.436,96 kroner, mens kollegaen i den sammenlignelige Tårnby Kommune, tog til takke med 1.358.584,94 kroner.

Omregnes de gennemsnitlige udgifter for skatteyderne betyder det, at de i Thisted Kommune i 2015 betalte 42,14 kroner til kommunaldirektøren, Tårnbys 31,91 kroner, mens indbyggerne i storbyerne Aarhus og Odense måtte af med henholdsvis 6,69 kroner og 10,98 kroner.

Kontraktstyper spiller afgørende rolle

En stor del af forklaringen på de store lønforskelle skal ifølge Gitte Lind Lyngskjold, chefkonsulent hos Kommunernes Landsforening, findes i kontraktstyperne, som kommunaldirektørerne ansættes under:

- Kommunaldirektører kan ansættelse på forskellige måder. De kan ansættes som tjenestemænd, på kontrakt og på åremål. Det har blandt andet betydning for lønnen, fordi ansættelsesforholdets type er et parameter, der har betydning - ligesom indbyggerantallets størrelse.

Tjenestemænd er ansat på centralt aftalt løn, og til ansættelsesformen er knyttet en god pension.

Gitte Lind Lyngskjold slår samtidig fast, at der til de forskellige ansættelsestyper knytter sig forskellige bonusordninger:

- Lønforholdene for de kontraktansatte adskiller sig ved, at de får et tillæg til lønnen på 20 procent. Ansættelsesformen blev indført som en alternativ varig ansættelsesform. Åremålsansættelserne er tidsbestemte ansættelser, hvilket kompenseres via et tillæg på indtil 30 procent af lønnen. I mange kommunale stillinger er der mulighed for at forhandle tillæg lokalt. Den mulighed eksisterer ikke med kommunaldirektørerne, fordi deres aflønning er centralt aftalt

Blandt de stadig færre tjenestemandsansatte kommunaldirektører, kan nævnes Ærøs. Ansættelsesformen kan aflæses direkte på lønnen, som i 2015 lød på 797.711,89 kroner – eller hvad der svarer til landets laveste for en kommunaldirektør.​
Organisationer: