Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Var politikere blot halvt så gode til at mindske skatter og bureaukrati som landmænd er til at mindske forurening

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Var politikere blot halvt så gode til at mindske skatter og bureaukrati som landmænd er til at mindske forurening

Skrevet af Lennart Kiil

Grafen herover viser først og fremmest at landbruget i Danmark, præcist som jeg skrev i min leder i går, hen ad vejen har været dygtig til at mindske forureningen.

Grafen viser også, at den seneste tids drama på Christiansborg har været fuldstændig ude af proportioner.

Man kan virkelig tale om, at vi har været vidner til en storm i et glas vand.

Man har nærmest sat den politiske ledelse af landet ud af spil på grund af nogle meget små detaljer.

Og man har stillet til skue, at man ikke formår at forholde sig til overordnede tendenser, hvilket ellers burde være det, politikere kunne.

Grafen viser, at landrbuget over en lang årrække har reduceret udledningen af næringsstoffer. Denne udvikling standser så lidt op nu, for igen at fortsætte.

På den måde er grafen omvendt af det, vi typisk ser politikerne præstere. De formår aldrig at reducere skattetryk eller bureaukrati i landet.

Hvor landmændene faktisk formår at tage to skridt frem og et tilbage og så to frem igen, så er det med politikerne altid to skridt tilbage. Og ikke andet.

Byrderne på skatteborgerne bare vokser og vokser her i landet. Mens byrden på naturen faktisk er langt mere i balance med den produktion landbruget formår.

Det er pinligt, at vores politikere er så ringe til at få løst de virkelige problemer i landet med for eksempel verdens højeste beskatning af de sagesløse borgere.

Men måske er "gyllegate" netop et udslag af, at politikerne ikke formår at tage hånd om udplyndringen af borgerne eller migrantkrisen, som er en væsentligt mere presserende sag.

Så kaster man sig i stedet over ligegyldigheder og forsøger at gøre bønderne til syndebukke.

Det er bare ikke godt nok.

Hvis det har marginale "borgerlige" flertal mister magten snart, så har det fået præcist som det har fortjent.

Og husk nu at komme tilbage og læse her på Folkets Avis - hvor tingene bliver sat i rette perspektiv. God dag!

Del Var politikere blot halvt så gode til at mindske skatter og bureaukrati som landmænd er til at mindske forurening