Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Sidst kommunister mente noget om biologi kostede det millioner af mennesker livet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Sidst kommunister mente noget om biologi kostede det millioner af mennesker livet

Skrevet af Lennart Kiil

Det er ganske pinligt at læse Pernille Skippers angreb på Joachim B. Olsen og den moderne biologiske videnskab.

Skippers indlæg: Bag Joachim B.’s neandertaler-kvindesyn gemmer sig ladhed

Man føler nærmest, man er havnet yderst på den amerikanske højrefløj hos en kreationist - en benægter af evolution.

Alt det Pernille Skipper skriver om biologi, bærer præg af samme uvidenhed og stædige trods.

At det også for Pernille Skipper er et spørgsmål om tro afslører hun i sit indlæg (min fremhævelse):

Jeg tror ikke på, at kvinder er genetisk disponeret for i højere grad at tage hensyn til børn og familie

Pernille Skippers "argumenter" imod Joachim B. Olsen er bemærkelsesværdigt lig dem, hendes åndelige forfædre brugte under Lysenkoismen, der kostede mange, mange millioner mennesker livet.

Når Joachim B. Olsen siger, at forskellene mellem mænd og kvinders arbejdstid skyldes, at kvinder af biologiske årsager har mere lyst til at gå hjemme, udtrykker han et gammeldags kvindesyn, total manglende viden og han retfærdiggør samtidig, at vi som samfund ikke handler på ulighed mellem kønnene

Gyldendals Den Store Danske skriver om Lysenko

Denne særlige form for lamarckisme fremførte han aggressivt, bl.a. ved at kalde den mendelske genetik borgerlig og beskylde dens udøvere for at være trotskistiske sabotører. Gyldendals Den Store Danske videre

Hvor den almindeligt accepterede og videnskabeligt korrekte genetik af de tidligere kommunister blev dømt ude fordi den var "borgerlig", bliver nutidens biologiske viden dømt ude, fordi den i Skippers øjne ikke understøtter en bestemt kønspolitisk dagsorden.

I sit indlæg gentager Pernille Skipper ordene "ikke genetik" fem gange. Men en løgn bliver ikke mere sand af at blive gentaget.

Pernille Skipper bruger meget energi på at sætte en falsk modsætning op. Hun nævner en række faktorer med fokus på "ulighed". Og så udelukker hun ellers kategorisk biologi som komponent, når observerbare forskelle i de to køns valg skal forklares.

Den nærmest hysteriske benægtelse af biologi er ærligt talt foruroligende hos en person, der sidder med så stor magt over folket, som Pernille Skipper gør.

I Sovjet blev man klogere med tiden og man smed den anti-videnskabelige Lysenko på porten, men først efter hans eksperimenter havde kostet millioner livet:

På baggrund af det stigende høstudbytte i den øvrige verden, bl.a. som følge af planteavl baseret på den mendelske genetik, blev det efterhånden klart for selv den sovjetiske ledelse, at hele Lysenkos forskningsideologi havde været en kostbar videnskabelig fiasko — og en kolossal menneskelig katastrofe pga. omfattende fejlhøst. I 1965 blev han afskediget fra de mest indflydelsesrige poster, og den genetiske forskning blev givet fri i Sovjetunionen.

Men hvordan kunne det egentligt komme så vidt i første omgang?

Lysenko sejrede med statens magtapparat i ryggen, og hans idéer, lysenkismen, blev ophøjet til statsideologi, mens den mendelske genetik blev bandlyst og mange af dens sovjetiske udøvere smidt i fængsel, hvor flere døde.

I Danmark smider vi trods alt ikke folk, der argumenterer for biologienes betydning, i fængsel. Man udskammer dem, man fyrer dem, man ødelægger deres karrierer.

Ligesom Pernille Skipper prøver at udskamme Joachim B. Olsen ved at tale om hans "neandertaler-kvindesyn".

Ingen på biologi-siden er så enøjede, at de benægter at andre ting end biologi og genetik og hormoner spiller ind. Det er kun på den socialkonstruktionistiske side, som Pernille Skipper tilhører, at man med omvendt fortegn er så forstokket og dogmatisk.

For Pernille Skipper er der hverken plads til biologi eller fri vilje, som hun skriver:

Så ja, vi lever i konstruerede kønsroller, og samfundet omkring os former vores valg.

Med sin ubøjelige social-determinisme lægger Pernille Skipper sig fuldstændigt ukritisk i kølvandet på de herrer, vi ser på billedet her øverst.

Er det virkelig hvad vi opfatter som oplyst tænkning i dagens Danmark?

Del Sidst kommunister mente noget om biologi kostede det millioner af mennesker livet