Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse #freemoffe – støt Claus Moffe Nielsen og hans familie

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

#freemoffe – støt Claus Moffe Nielsen og hans familie

Skrevet af Thomas Vilhelm

Derfor vil jeg indtrængende opfordre jer til at like, dele og følge sagen på siden oprettet til at støtte Moffe (se nederst i artiklen) og hans familie, der ligeledes er berørt af varetægtsfængslingen på flere niveauer.

Anklagemyndigheden agter at gøre brug af en paragraf i straffeloven, som under skærpede omstændigheder kan udløse en ubetinget straf på adskillige år - det er alvor, det her.

Politiet har åbenbart rigeligt med ressourcer i den slags sager, hvorimod andre, der anmelder vold, voldtægt, trusler, tyverier, husspektakler, deciderede butiksplyndringer mv., kan risikere at måtte vente meget længe på hjælp eller slet ingen at få - tilføjet en opfordring om at 'sende en mail'.

Eksemplerne på dette er legio fra pressen og folks beretninger via Facebook.

Den er helt gal her ift. ens opfattelse af rimelighed, retfærdighed, retssikkerhed og proportionalitet - opbuddet af bevæbnet indsats under Grundlovsforhøret af Moffe ledte nærmere tankerne hen på en sag, der involverede en psykopatisk bandekriminel.

Ja, det er politikerne, der vedtager lovene, og politiet, som udøver dem. I know. Men alle synes tydeligt ude af trit med befolkningens holdning til en helt eller delvis legalisering af medicinsk cannabis hvad enten, der tales om dyrkning til eget forbrug eller videreformidling til andre.

Den nuværende lovgivning på dette område er både formynderisk, totalitær, utidssvarende og decideret menneskefjendsk ift. de, der har brugt midlet til lindring af skadevirkningerne af deres dårligdomme.

Alt for mange må blot nøjes med produkter, som har utallige bivirkninger og/eller skaber direkte afhængig under forsøget på at dæmpe deres symptomer. Flere og flere ønsker et alternativ til sundhedssektorens ikke sjældent manglende evne til at dæmpe de hårdest ramtes smertehelvede.

Ikke kun sagen her bør få folk til at bakke op om ændringer og til at stå frem med deres historier om enten selv at benytte cannabis til medicinsk formål eller støtte andre i at fremskaffe stoffet til formålet.

Ønsker systemet fremover at fortsætte klapjagten på syge og de, der agter at hjælpe dem, ved at stramme en i forvejen inhuman rigid lovgivning til det yderste, må borgerne lægge øget pres på magtapparatet og evt ty til direkte civil ulydighed.

Ethvert initiativ er velkomment i form af arr., støttesider og midler etc. Jeg er på.

Den politisk administrative klasse virker tiltagende tonedøv overfor mange menneskers behov og håb om et minimum af retfærdighed - den tendens må der tages et gennemgribende opgør med ved eks.vis at erklære ens sympati overfor Claus Moffe Nielsen og familie.

Følg med og støt Moffe her:

Del #freemoffe – støt Claus Moffe Nielsen og hans familie