Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Syv gange flere fra Socialistisk Folkeparti end fra Dansk Folkeparti i KVINFO's "ekspertdatabase" - selvom DF er et langt større parti

Skrevet af Lennart Kiil

Venstrefløjen kan bare det der med løgn og manipulation. Og KVINFO er en del af venstrefløjen her i landet.

Selvfølgelig forsøger KVINFO selv at benægte dette, men kendsgerningerne taler deres eget tydelige sprog.

Det er nu knapt et år siden at Folkets Avis kunne afsløre en meget kraftig politiske slagsside og ensretning i Kvinfos ekspertdatabase.

Det kan du se på billedet øverst.

Er Kvinfos så blevet mere balanceret i mellemtiden?

Nej. Situationen er stort set uændret - der er stadig en meget, meget kraftig politisk bias.

Jeg har netop nu kl 10.30 den 29. marts 2017 søgt i Kvinfos ekspertdatabase på personer med tilhørsforhold til henholdsvis Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Resultaterne kommer her. Først for Dansk Folkeparti:

Når søgningen går på Socialistisk Folkeparti, får vi et helt andet resultat:

Se, det er jo en meget, meget stor forskel.

Men skyldes det ikke bare at SF er et større parti en DF, ville en læser måske spørge.

Det kan man ikke just sige:

   Folketing   Kvinfodatabase 
 Dansk Folkeparti  37  1
 Socialistisk Folkeparti  7  8

 

Så når man tager højde for partiernes størrelse, så bliver skævvridningen blot endnu mere udpræget.

DF har 37 mandater i Folketinget, men kun en "repræsentant" i Kvinfos ekspertdatabase.

SF har blot syv mandater i Folketinget, men hele otte repræsentanter i Kvinfos ekspertdatabase.

Men kan det så skyldes at DF ikke har nogen kvinder i partiet, mens SF har masser?

Nej, heller ikke det er tilfældet:

   Folketing   Kvinfodatabase 
 Dansk Folkeparti  15  1
 Socialistisk Folkeparti  4  8

 

Regnet ud fra de tal er ratioen for SF i forhold til DF 30:1 i Kvinfos ekspertdatabase i forhold til antal kvinder i Folketinget for de to partier.

Jeg tror, man får meget svært ved at finde en der beskæftiger sig med tal, som mener, det blot er en statistisk tilfældighed.

Selvfølgelig vil Kvinfo, Dansk Journalistforbund med Lars Werge i spidsen, hovedparten af venstrefjøjen og øvrige Kvinfo-apologeter stadig benægte eller forsøge at tale betydningen af denne bias ned.

Men enhver som vil se sandheden, kan jo se sandheden.

Hvis ikke man kan se den politiske bias her, så er det fordi man ikke vil se den.

Slagssiden er meget, meget udpræget.

Og det overrasker derfor heller ikke, at det er venstrefløjen som nu piver og klynker over at Kvinfo måske i højere grad skal til at klare sig for egne midler i stedet for skatteydernes. For Kvinfo har hele tiden gået venstrefløjens ærinde i Danmark.