Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Kvinfo afviser på forhånd at omtale banebrydende film om almindelige mænds problemer

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Kvinfo afviser på forhånd at omtale banebrydende film om almindelige mænds problemer

Skrevet af Lennart Kiil

KVINFO (navnet står for Køn, Viden, Information, FOrskning) har nogle år hævdet at være et center for kønsrelateret viden og information om kvinder og mænd.

På Kvinfos hjemmeside finder man da også et webmagasin, som skriver om især kvinders problemer.

Når mænd endelig bliver bliver nævnt er det som problemer.

Denne bias er tidligere blevet dokumenteret, og det vender vi tilbage til i en anden artikel.

For lige nu skal det handle om den største nyskabelse inden for området køn, mænd og kvinder i det seneste årti:

Nemlig eks-feministen Cassie Jayes dokumentarfilm The Red Pill. Og Kvinfos fuldstændige fravær af interesse for den.

The Red Pill har trukket store overskrifter og er blevet mødt med interesse overalt.

Feminister har forsøgt, at få fremvisninger lukket ned gennem underskriftindsamlinger og trusler imod biografer og biografgængere.

Almindelige mænd og kvinder har taget godt imod filmen og den har tillige vundet priser ved filmfestivaler.

Den er blevet meget omtalt i de store udenlandske medier. Den har været behandlet på blogs og de sociale medier.

Den har ganske enkelt været umulig at overse. Især for folk som sig beskæftiger sig seriøst med viden om mænds problemer, deres stilling i samfundet og mænd som køn.

Alt sammen noget Kvinfo påstår at gøre.

Kvinfos webmagasin har endda normalt et ret globalt udsyn og følger med i kønsrelaterede nyheder fra hele verden.

Filmen falder lige inden for det område, som Kvinfo normalt behandler i webmagasinet. Men den handler om mænds problemer. Ikke om mænd som problemer.

Kvinfo har ikke omtalt den med så meget som et ord.

Folkets Avis ringede til Kvinfo og har sidenhen ad flere omgange været i email-kontakt med centret for at få en forklaring.

I første omgang anede Kvinfo ikke, hvad jeg talte om:

"Vi har her på Kvinfo ikke været opmærksom på filmen, og kan derfor ikke rigtig udtale os om, om den vil være relevant at behandle i vores Webmagasin eller på andre måder."

At film om mænds problemer allerede i udgangspunktet har lav prioritet for Kvinfo fremgår også af medarbejderens svar.

"Jeg tager et kig på den ved lejlighed, men skal dog også oplyse om, at webmagasinet hverken har ressourcer eller ambition om at nå rundt om alle emner og debatter inden for køn og ligestilling."

Det var Niels Bak Henriksen, presseansvarlig ved Kvinfo, som kunne fortælle mig disse ting.

Jeg var ikke helt tilfreds med disse svar. Jeg ville jo gerne vide, hvorfor en så stor nyhed inden for det område Kvinfo påstår at beskæftige sig med, på den måde fuldstændig blev overset.

Heldigvis svarede konstitueret direktør hos Kvinfo, Suzanne Moll, også på nogle uddybende spørgsmål. Adspurgt om Kvinfos ambition om stof relateret til køn og mænd erkender hun inddirekte, at den ikke er indfriet:

"Vi har en ambition om at det skal fylde mere. For os er ligestilling eller for den sags skyld feminisme ikke noget, som blot handler om kvinder. Det ville være at lade begge køn i stikken."

Hvorefter hun som eksempel på noget, de laver, giver et link til en kommende "tabusalon" om maskulinitet. Det handler så blandt andet om:

  • Normstorm!
  • Bromance
  • Maskulinitet i feminismens tjeneste

Så her kommer jeg og spørger, hvorfor Kvinfo ikke har skrevet om årtiets begivenhed inden for køn og mænd, og så bliver jeg spist af med den slags useriøse absurditeter?

Det giver ikke ligefrem et indtryk af at Kvinfo arbejder seriøst med mænds problemer, tværtimod.

Da jeg sørger yderligere ind til, hvorfor Kvinfo har "overset" The Red Pill, svarer Suzanne Moll blandt andet:

"Vores hovedfokus ligger omkring ny viden, men vi beskæftiger os også med strømninger i den kønspolitiske debat også internationalt, især når det nærmer sig strøminger, der får karakter af folkebevægelser. Se fx artikel om de store demonstrationer og opgøret med machomanden for at bekæmpe vold i Argentina."

På helt klassisk Kvinfo-vis kædes vold og mænd sammen. Men jeg søgte jo netop en forklaring på, hvorfor Kvinfo ikke tager en film op, som beskæftiger sig med mænds problemer. Ikke med mænd som problemer.

Hun giver følgende forklaring på den manglende Kvinfo-omtale af The Red Pill:

"I tilfældet med The Red Pill er der åbenbart ingen af de fora, vi følger med i, hvor den har fyldt voldsomt meget."

Man kan jo i hvert fald sige, at mange feminister har forsøgt af få lukket omtale af filmen ned - og forsøgt at forhindre biografer i at vise den. Men burde Kvinfo ikke være hævet over den slags?

For at få svar på dette stiller jeg følgende mere specifikke 'ja /nej'-spørgsmål omkring den manglende omtale af filmen fra Kvinfos side:

Det skulle vel ikke tilfældigvis være fordi, filmen beskæftiger sig med køn ud fra et ikke-feministisk perspektiv, som ikke passer med jeres eget feministiske (at I har undladt at beskæftige jer med den)?

Det afviser Suzanne Moll: "Det er ikke derfor vi ikke har set den."

Og så tilføjer hun:

"Men når vi læser omtalerne af filmen, så ser det – med det forbehold at vi ikke har set den – også ud til at den forsømmer at stille nogen af de kritiske spørgsmål til dens kilder, som den burde, og dermed bliver dens værdi begrænset."

Når man læser på Kvinfos hjemmeside, hvad de omtaler af feministiske projekter, bøger og film lader det nu ikke til at samme stringente krav om kritisk kildeanalyse gælder i de tilfælde.

Men lige så interessant er det jo, at Kvinfo afviser filmen uden selv at have set den. Man afviser den uden at have den som primærkilde – alene på baggrund af sekundærkilders udlægning og tolkning.

Det er godt nok en tynd undskyldning for ikke at omtale filmen.

Det virker som om man stiller nogle meget sære krav til denne film, som ikke bliver stillet til det øvrige indhold, som Kvinfo beskæftiger sig med.

Fordi filmen er blevet kritiseret i de feministiske fora, som Kvinfo finder sin inspiration i, udelukker man simpelthen filmen på forhånd. Eller som Suzanne Moll selv udtrykker det:

"Så alene af den grund havde vi nok undladt at omtale den, selv hvis vi var blevet opmærksom på den ved premieren."

Organisationer: 
Emner: