Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Helt SÅ slemt står det heldigvis ikke til med vandregningen for de fleste

Rasmus Ole Hansens vandregning har skabt debat på Facebook. Og den har været med til at sætte fokus på et alvorligt problem i Danmark - nemlig de alt for høje afgifter på livsfornødenheder som vand, varme og el.

For god ordens skyld vil jeg påpege, at de fleste vandregninger er mindre afgiftstyngede, end den Rasmus Ole Hansen fremviser.

Prisen på vand er dels ikke ens over hele landet. Dels varierer omkostningerne på regningens komponenter i intervaller i forhold til forbrug. Dels er nogle komponenter afregnet i forhold til forbrug, mens andre komponenter har en fast pris uanset forbrugets størrelse.

Og dermed vil afgifternes andel af regningen heller ikke være konstant fra sted til sted og fra familie til familie.

DANVA - som er Dansk Vand- og Spildevandsforening har regnet på det typiske tal. Altså tallet som det ser ud ved et gennemsnitligt vandforbrug for en almindelig familie et sted i landet som ligger på et gennemsnitligt niveau.

Her udgør afgifterne 44 procent af de samlede omkostninger ved vandforbruget. Hvis du vil mere i detaljer med spørgsmålet, kan du selv læse i DANVA's "Vand i tal 2015".

Afgifter på 44 procent af vandregningen er et typisk tal for forbrugere i Danmark

Som på så mange andre områder er afgifterne omkring vandforbrug svære at gennemskue, og for eksempel er den komponent på Rasmus Ole Hansens vandregning, der hedder FAST AFGIFT, slet ikke en afgift til staten.

Tak til DANVA for oplysningerne.

For mange mennesker vil udgifterne til vand stige i de kommende år, hvis forbruget holdes konstant, fordi vandafgiften hæves løbende.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10

Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her.

Og god læselyst,
Lennart Kiil