Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Helt SÅ slemt står det heldigvis ikke til med vandregningen for de fleste

Rasmus Ole Hansens vandregning har skabt debat på Facebook. Og den har været med til at sætte fokus på et alvorligt problem i Danmark - nemlig de alt for høje afgifter på livsfornødenheder som vand, varme og el.

For god ordens skyld vil jeg påpege, at de fleste vandregninger er mindre afgiftstyngede, end den Rasmus Ole Hansen fremviser.

Prisen på vand er dels ikke ens over hele landet. Dels varierer omkostningerne på regningens komponenter i intervaller i forhold til forbrug. Dels er nogle komponenter afregnet i forhold til forbrug, mens andre komponenter har en fast pris uanset forbrugets størrelse.

Og dermed vil afgifternes andel af regningen heller ikke være konstant fra sted til sted og fra familie til familie.

DANVA - som er Dansk Vand- og Spildevandsforening har regnet på det typiske tal. Altså tallet som det ser ud ved et gennemsnitligt vandforbrug for en almindelig familie et sted i landet som ligger på et gennemsnitligt niveau.

Her udgør afgifterne 44 procent af de samlede omkostninger ved vandforbruget. Hvis du vil mere i detaljer med spørgsmålet, kan du selv læse i DANVA's "Vand i tal 2015".

Afgifter på 44 procent af vandregningen er et typisk tal for forbrugere i Danmark

Som på så mange andre områder er afgifterne omkring vandforbrug svære at gennemskue, og for eksempel er den komponent på Rasmus Ole Hansens vandregning, der hedder FAST AFGIFT, slet ikke en afgift til staten.

Tak til DANVA for oplysningerne.

For mange mennesker vil udgifterne til vand stige i de kommende år, hvis forbruget holdes konstant, fordi vandafgiften hæves løbende.

Du har læst et indlæg på Folkets.

Uden opbakning fra læserne ville vi ikke kunne bringe det.

Bliv betalende bruger og støt den frie journalistik i Danmark.

Se fordele

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10
Vi er 0 abonnenter – vi skal højere op!
Abonnenter Svarer til
1 1 stor fadøl
200 Kontanthjælp, 0 børn
1000 DR-journalist
5000 Maria Rørbye Rønn