Kun medlemmer

FOLKETS er en dansk medieplatform der huser udgivelser som avisen Folkets Avis, Magasinet Identitet, Rævekagen, Mediemøllen og mange, mange flere.

I modsætning til de etablerede medier modtager FOLKETS intet tilskud fra staten. Hvis platformen - og de medier som den huser! - skal overleve, så skal læserne betale.

Vi mangler

307

medlemmer mere,
så kører det rundt :)

Bliv medlem

Primære faneblade

Helt SÅ slemt står det heldigvis ikke til med vandregningen for de fleste

Gratis

Del indlæg

Rasmus Ole Hansens vandregning har skabt debat på Facebook. Og den har været med til at sætte fokus på et alvorligt problem i Danmark - nemlig de alt for høje afgifter på livsfornødenheder som vand, varme og el.

For god ordens skyld vil jeg påpege, at de fleste vandregninger er mindre afgiftstyngede, end den Rasmus Ole Hansen fremviser.

Prisen på vand er dels ikke ens over hele landet. Dels varierer omkostningerne på regningens komponenter i intervaller i forhold til forbrug. Dels er nogle komponenter afregnet i forhold til forbrug, mens andre komponenter har en fast pris uanset forbrugets størrelse.

Og dermed vil afgifternes andel af regningen heller ikke være konstant fra sted til sted og fra familie til familie.

DANVA - som er Dansk Vand- og Spildevandsforening har regnet på det typiske tal. Altså tallet som det ser ud ved et gennemsnitligt vandforbrug for en almindelig familie et sted i landet som ligger på et gennemsnitligt niveau.

Her udgør afgifterne 44 procent af de samlede omkostninger ved vandforbruget. Hvis du vil mere i detaljer med spørgsmålet, kan du selv læse i DANVA's "Vand i tal 2015".

Afgifter på 44 procent af vandregningen er et typisk tal for forbrugere i Danmark

Som på så mange andre områder er afgifterne omkring vandforbrug svære at gennemskue, og for eksempel er den komponent på Rasmus Ole Hansens vandregning, der hedder FAST AFGIFT, slet ikke en afgift til staten.

Tak til DANVA for oplysningerne.

For mange mennesker vil udgifterne til vand stige i de kommende år, hvis forbruget holdes konstant, fordi vandafgiften hæves løbende.

Lennart Kiil er stifter af FOLKETS.DK og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.

Del eller citer ved at kopiere linket her

Seneste ændring: 

11/12/2019 - 14:08

10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem eller sponsor her

FOLKETS

Del eller citer med linket her

MediaCreeper