Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse "Jamen, så vil jeg have Enhedslistens hjemmeside lukket ned"

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

"Jamen, så vil jeg have Enhedslistens hjemmeside lukket ned"

Skrevet af Lennart Kiil

Hastværk er lastværk, lyder et gammelt ordsprog som gælder for meget politik og lovgivning i Danmark.

Og nu vil socialdemokratiet lynhurtigt lukke "ekstremist-hjemmesider" ned - uden at bruge tid på at få fat i en dommerkendelse.

Fordi man - angiveligt - vil bekæmpe radikalisering.

Med andre ord, politikerne vil bekæmpe et problem, som de selv har skabt. Og nu skal det gå ud over almindelige retsprincipper. Igen.

Hvis vi skal bekæmpe radikalisering, skal vi først og fremmest være meget mere omhyggelige med at udvælge, hvem vi giver lov til at slå sig ned i Danmark. Hvem vi lukker ind i landet.

Alt andet er lappeløsninger, der forslår som en skrædder i helvede - for nu at bruge et andet gammelt ordsprog.

Men magthaverne synes sjovt nok altid at foretrække løsninger, som ikke løser problemet, men som giver dem selv mere magt.

Tænk lige over dette engang, kære læser.

Skal vi ofre retssikkerheden, sædvane og hævdvundne principper for at magthaverne kan gøre hvad de vil - lidt hurtigere?

Stoler vi så meget på dem, som har magten i dag? Stoler vi så meget på dem, som får magten i morgen?

Og lad os nu vende tilbage til "ekstremist-hjemmesiderne". Det socialdemokratiet i første omgang sigter til er sikkert islamistiske hjemmesider.

Vi kan hurtigt blive enige om, at den slags er uønskede.

Men hvorfor vil man springe dommerkendelsen over?

Og hvad med andre typer af "ekstremisme"?

Hvad er vores garanti for, at lovens fokus ikke enten udvides eller drejes i andre retninger i takt med at magthavernes politiske overbevisninger ændrer karakter?

Hvad med Enhedslistens hjemmeside? Et parti der ønsker en revolution i landet - som ønsker, at hver enkelt borger "ikke skal have lov at beholde mere end sin egen tandbørste".

Er det ikke ekstremistisk?

Det er det i hvert fald i manges øjne. Men det betyder ikke, at disse mange kræver partiets hjemmeside lukket ned, selvom den tydeligvis forsøger at hverve unge mennesker til en ekstrem sag og radikalisere det bedre borgerskabs børn i den anden trodsalder.

Eller hvad med Folkets Avis? Med tiden kan vi jo godt gå hen at blive en torn i øjet på den herskende klasse. Er der nogen garanti for at de aldrig nogensinde kunne finde på at misbruge deres magt til at lukke munden på kritiske røster?

Overalt i den vestlige verden foregår der for tiden en kamp mellem dem, der vil bevare ytringsfriheden og dem der vil lukke munden på deres modstandere.

Vi skal ikke give politikerne flere værktøjer til at underminere ytringsfriheden end absolut nødvendigt.

Og så er det altså stærkt bekymrende, at den herskende klasse og den udøvende magt har så stor tiltro til egen dømmekraft, at den vil sætte de normale spilleregler ud af kraft for at trumfe sin vilje igennem.

Magthaverne vil gøre op med de så berømte "checks and Balances" - de vil gøre op med det vi på dansk omtaler som "magtens tredeling".

Med en dommerkendelse er det allerede i dag muligt at lukke en hjemmeside ned. Der er ingen grund til at give magthaverne muligheden for at springe det led over.

Det bliver et nej til mere lukket magtarrogance herfra.