Kære læser,

Med FOLKETS har jeg skabt en medieplatform der er uafhængig af statsstøtte.

Den uafhængighed er enestående i Danmark hvor medierne har snablen dybt nede i skatteborgernes lommer. De får milliarder af staten. Hold kæft-bolsjer, kalder jeg det.

Bør der ikke være medier som går systemet kritisk efter i sømmene. Hvor fokus er dybere end de enkelte politikeres fadæser eller rød mod blå blok.

Hvis du kan se hvorfor det er vigtigt med uafhængige medier, må næste spørgsmål være – hvordan?

En dag er denne side helt tom, hvis ikke du bakker op.

Meld dig til her

Og god læselyst,
Lennart Kiil

Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Kunstere har al ret til at udtrykke tåbelige holdninger

Det gør dem heller ikke til landsforrædere, der bør udvises.

Deres værker bliver ikke nødvendigvis hverken bedre eller ringere af den grund, og selvfølgelig skal der i princippet kun ses på kvaliteten af deres nye projekter ved fremtidige ansøgninger fra de eksisterende kulturkasser - alt andet vil være udemokratisk sindelagskontrol grænsende til berufsverbot.

Ytrer man sig som Vinterberg og ikke mindst Wafande, er der risiko for, at publikum vender en ryggen. Det kan være prisen, som omvendt må ædes uden for meget klynk. Vi kan kalde det et 'give and take' spil, der gælder begge veje.

Indvendingen mod, at kunstnere bør sætte sig ind i tingene, før de åbner munden, er ærlig talt et pauvert argument - hvad med politikere, meningsdannere generelt og støjsendere via de sociale medier? Der skal vel ud fra det ønske stilles samme krav til dem.

Det er svært at opfatte visse udmeldinger ift. Vinterberg et al som andet end ønsket om at uddele de facto mundkurve og i værste fald at gå efter deres levebrød, hvilket er både inkonsistent og dårlig stil, da man således fratager ens opponenter rettigheder, der anses som selvfølgelige i eget favør.

Skammer jeg mig selv over at være dansker? Nej.

Er jeg enig i kritikken over, at en del kunstneres udtrykte harme og forargelse kan virke som lidt af en gratis badebillet? Ja, et pænt stykke hen ad vejen.

Men det rokker blot ikke en tøddel ved de principper fremsat her, som ikke kan udhules, hvis vi fortsat agter at opretholde en fri debat i vores samfund.

Det er beskæmmende at iagttage folks håb om, at deres modstandere i en ofte kontant meningsudveksling lider skade grundet deres anskuelser eller godter sig over de trusler, de måtte afstedkomme. Den form for pøbelvælde holder en del bort fra at deltage i diskussionerne. Det er dybt beklageligt.

Et lille PS: Vinterberg har begået to-tre absolut fremragende film, og det ændrer hans noget patetiske udtalelser ikke en tøddel ved efter min opfattelse.

Jeg har haft fornøjelsen af at interviewe ham i timevis og mødt manden ved flere lejligheder. Vinterberg er både dedikeret og velbegavet - det er dog ingen garanti for ikke at falde i med begge ben.

Folkets Avis har takket være trofaste støtter hjemme her. Vil du også være med?