Gå til hovedindhold

Offentlige midler i uheldig alliance

I en ny reklamevideo finansieret af VisitDenmark, Destination Sydvestsjylland, Dansk Kyst- og Naturturisme og det private firma Novasol markedsføres feriehusturisme i Danmark, og der henvises i videoen direkte til Novasol for booking. Novasol, der er amerikansk ejet og har flertallet af sine ferieboliger uden for Danmark, har en adm. direktør ved navn Jan Haapanen, samme Jan Haapanen sidder i bestyrelsen for Visit Denmark. Man kan ikke undgå at få det indtryk, at der her er tale om reklame for et enkelt firma, sponsoret af offentlige midler. Har vi ikke krav på ”arms length” ved brug af offentlige turistkroner? Dansk turisme går frem og det er godt for os alle. Turisme skaber arbejdspladser, og specielt arbejdspladser dér, hvor de måske ikke er helt så tilgængelige som andre steder. Ser vi på feriehusene, så er de næsten ved at nå rekordåret 1993, her havde vi 17.465.000 overnatninger og i 2015 var tallet 17.464.009 – dog med den lille krølle på historien, at der i 1993 kun var ca. halvt så mange huse til udlejning. Vores kapacitetsudnyttelse er altså ca. halveret. For at øge den danske feriehusturisme, og dermed også vores kapacitetsudnyttelse, er der for nylig lanceret en meget flot video til brug for markedsføringen i Tyskland. Denne vises også i udvalgte tyske biografer. Den 19. januar 2016 kunne man i Nyt fra VisitDenmark læse følgende: ”TV-kampagnen er den første af sin slags og et resultat af et helt nyt samarbejde mellem NOVASOL A/S, Dansk Kyst- og Naturturisme, Destination SydvestJylland og VisitDenmark.” <span class="pullquote">Der er tale om en flot Video, ingen tvivl om det – men der optræder kun et feriehusbureau og det er Novasol</span>. Jeg er ikke i tvivl om, at Novasol har ”spyttet i kassen”, men sagt direkte, så er det forståeligt, idet filmen fremtræder som en reklame for Novasol. Ja faktisk kunne man godt sige, at Novasol har fået de tre øvrige deltagere til at sponsorere Novasols kampagne. Er der så noget galt i det? Uden at gå efter ”manden”, så må man konstatere, at Novasols adm. dir. hedder Jan Haapanen og tjekker man VisitDenmarks bestyrelse, så optræder selvsamme Jan Haapanen også her. Med en kampagne, hvor alle bidragsydere på nær den ene, i princippet er offentligt funderet, forekommer det reelt stærkt bekymrende med et funktionssammenfald som adm. dir. i den private virksomhed, og bestyrelsesmedlem i en af de offentligt funderede bidragsydere. Ord som konkurrenceforvridning og nepotisme ligger ikke så langt tilbage på tungen. Ser vi så på den pågældende virksomhed og dens turistmæssige rolle, ja så er det en meget stor, hvis ikke den største, aktør på den danske feriehusmarked, men der er på ingen måde tale om en dansk virksomhed. Den ultimative ejer er den amerikanske Wyndham Worldwide Corporation USA, hvilket der isoleret set jo ikke er noget galt i. Novasol oplyser, at have ”40.000 ferieboliger i 29 lande”, og størstedelen af Novasols ferieboliger ligger således uden for Danmark! Så ser man lidt kritisk på det, så får en virksomhed en god hjælp til sin markedsføring bla. fra en offentlig finansieret institution, hvor virksomhedens adm., dir. selv sidder som bestyrelsesmedlem. Trafikken fra denne kampagne ledes ind på firmaets hjemmeside, hvor de potentielle lejere præsenteres for flere produkter uden for Danmarks grænser, end der findes i Danmark. Lige pludselig er jeg i hvert fald stærkt i tvivl om den flotte film gavner andre end Novasol og i så fald, om ikke pengene kunne og burde have været anvendt således, at kampagnens respondenter udelukkende fik danske tilbud og således, at disse ikke kun ramte det ene firma, som havde formået at få offentlige kroner til sin kampagne. Måske har man inden kampagnen tænkt disse spørgsmål igennem, og det vil interesserer mig – og nok også andre – at høre svaret herpå, og har man ikke det, så er jeg for alvor bekymret over, hvordan de offentlige midler indenfor turismen bruges eller misbruges.