Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Ytringsfrihed – en del af pakken

Er ytringsfriheden total og ubegrænset?

Ytringsfriheden er en vigtig og lige nu meget diskuteret rettighed. En imam er endda citeret for at sige, at han kom fra et diktatur, hvor han ikke kunne udtale sig frit, men det kan her han her i Danmark og den ret benyttede han så til at sige, at han ikke går ind for demokrati. Sådan – men har manden ret?

Vore ytringsfrihed er en del af vores rettigheder og i dag er den grundfæstet i vores grundlov. Ved den første grundlov omhandlede ytringsfriheden det trykte medie, men i dag gælder det tryk, skrift og tale. Det betyder vel så, at eksempelvis imamen er i sin gode ret. Svaret er imidlertid et klart nej, han er ikke i sin gode ret til den udtalelse, og heller ikke udtalelser om stening mv.

Hvorfor ikke, når nu vi normalt mener, at ytringsfriheden er total? Det er fordi vores ytringsfrihed, grundlov mv. er en del af en kontekst, en helhed. Grundloven og dermed ytringsfriheden voksede ud af et folkeligt krav og ud fra den homogenitet, der var og stadig delvist er i samfundet. Efter en kamp for frihed, lighed, demokrati mv. er der ingen, der ved deres fornufts fulde brug ville forestille sig nogen, der ville stille sig op og ytrer sig mod alt dette – det er i den kontekst vores rettigheder ligger. Og netop derfor kan man ikke løsrive ytringsfriheden fra resten af ”pakken” og bruge den isoleret som imamen gjorde og derfor har han faktisk ikke ret til denne ytring. Vil han have denne ret, som er demokratiets hjerteblod, så må han tage demokratiet, herunder ligestilling mv. med.

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:10
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

Citer med linket her: