Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Integrationen skal lykkes via kvinderne

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Integrationen skal lykkes via kvinderne

Man kan kæmpe for kvinders rettigheder i ghettoerne og i parallelsamfundene, så også de kan få del i de rettigheder, som andre kvinder i Danmark tager for givet. Og man kan kæmpe for kvinderne, fordi de er den eneste vej til at opnå en succesfuld integration.

Man skal gøre det af begge årsager. De er på ingen måde modsatrettede.

Uanset hvilket debatprogram man ender med at se, så handler det altid om frygten for terror i forhold til manglende integration. Men er radikalisering og unge mennesker, der drager i hellig krig, det allerstørste problem vi har i Danmark i forhold til moskeer og manglende integration?

Nej, vil jeg mene. Men hvorfor er det så emnet for næsten enhver diskussion i forhold til Mena-kulturer og Islam, hvor der deltager politikere? Terror er ganske rigtigt frygteligt, men problemerne stikker langt, langt dybere.

De største problemer vi har, er den manglende integration. Den fejlslagne integration. En mislykket integration, der også er årsag til terroren. Og den starter med den måde, som man vælger at behandle kvinder på indenfor de subkulturer, vi har i mange ghettoer i Danmark i dag!

Jeg kæmper gerne for disse kvinders rettigheder på grund af kvinderne selv. Men jeg kæmper også for deres rettigheder for samfundets skyld.

Kvinderne er dem, der påvirker børnene mest. Og deres opdragelse af børnene er påvirket af religiøse krav fra moskeerne og fra rygtesamfundets sociale kontrol. Disse kvinder er selv underlagt strenge krav til opførsel, og de har i realiteten ingen steder at henvende sig. Hvis de selv eller børnene ikke opfører sig som forventet, så krænker de familiens ære. For hun ER æren.

Disse kvinder har i realiteten intet valg andet end at overholde de kulturelle og religiøse love i parallelsamfundet - eller flygte, gå under jorden og håbe på, at hendes opholdssted ikke bliver afsløret - og samtidigt frasige sig hele sit netværk.

Flere og flere kvinder gør det. Vi har slet ikke pladser nok på krisecentrene mere. Og det er da vidunderligt, at disse kvinder kan sige fra, men det er ikke en løsning i sig selv. Det er blot plasteret på såret.

Og børnene, der bliver påvirket hjemmefra, har et svært liv foran sig. Umiddelbart ville de nok trives bedre på de muslimske friskoler, der understreger hjernevasken og fastholder dem i en tankegang, der var gældende i år 867, men samtidigt er enhver tanke om mulig integration i Danmark 100% dødfødt. De vil fortsætte paralleltilværelsen og give den videre til deres børn.

De muslimske friskoler må nedlægges. Ganske åbenlyst virker tilsynene med dem ikke, men i realiteten er det ikke det største problem. Disse børn bliver holdt væk fra det omgivne samfund, idet de udelukkende bevæger sig i parallelsamfundet. De bliver ikke integreret.

Ej heller skal vi have folkeskoler, hvor børn i fri leg tager stilling til, hvad der er halal eller haram. Hele det tankesæt skal ud af børns verden i det offentlige Danmark. Der skal arbejdes seriøst med integrationen også dér. Hvad folk gør bag deres egne fire vægge, er deres egen sag.

Ud af de 150 moskeer vi har i Danmark, er der næppe mere end maksimalt en håndfuld, der reelt arbejder FOR integration, for integrationen starter med kvinders rettigheder. Og den arbejder hverken kulturen eller moskeerne for. I den pressemeddelelse, der udgik fra det seneste imammøde fremgår det intetsteds, at de tager afstand fra eksempelvis stening, tugtning af børn og kvinder. De lærer glad og gerne kvinderne om, hvad der er halal og haram i forhold til livet under dække af, at sådan er det i det ønskværdige islamiske samfund.

Og de skriver i realiteten blot, at det ikke skal foregå i det danske samfund, og at loven skal overholdes. Men disse mennesker betragter jo netop ghettoerne og parallelsamfundene som "deres" områder - måske i håb om at kunne indføre shariadomstole som i England?

Løsningen skal findes i kvinders rettigheder. Disse kvinder skal ud af imamernes og rygtesamfundenes klør. De skal oplyses om deres rettigheder i det danske samfund. Om at det er imod loven at slå såvel dem som deres børn. At de kan gå ind i en hvilken som helst bank og oprette deres egen bankkonto - det er ikke deres mands. At de er selvstændige individer. Og at deres børn er selvstændige individer. Og at livet ikke handler om en lang march imod døden, men om livet selv.

Vi skal arbejde for disse kvinder - og kvinderne skal ud i samfundet. Vi må sætte disse kvinder i arbejdsprøvning, uddannelse, praktik og alskens andre ting, som systemet har sat op for alle andre - ellers ryger pengene. Det er den eneste chance de har for at komme ud.

I dokumentaren "Moskeerne bag sløret" fremgik det, at 8 ud af 10 af disse kvinder er på kontanthjælp - hvorfor er de det, hvis de ikke sættes i arbejdsprøvning, praktik, etc., som alle andre?

Vi skal have lukket de muslimske friskoler. Og vi skal have opløst ghettoerne, så rygtesamfundet kan forsvinde. Så den sociale kontrol kan mindskes. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan slække imamernes indflydelse. Vi må give tilskud, så eksempelvis unge studerende har lyst og kan få råd til at bo i disse miljøer.

Vi skal lave kampagner, der oplyser disse kvinder om deres rettigheder på ethvert tænkeligt sprog med danske undertekster. Disse kvinder, som vi har ladet sidde i hjemmene ude i ghettoerne og ikke rørt en finger for. Det er dér, løsningen skal findes.

Støt kvinderne!

Del Integrationen skal lykkes via kvinderne