Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Ny forening bygger bro mellem studerende på KU og CBS

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Ny forening bygger bro mellem studerende på KU og CBS

Skrevet af Michel Larsson

Jeg har sat mig ned med de to stiftere, Alexander og Lasse fra henholdsvis KU og CBS, på en lille kaffebar på Nørrebro til en snak om, hvad PoKo kan tilbyde de studerende og universiteterne, men også samfundet og ‘den virkelige verden’.

De to stiftere Lasse fra CBS (til venstre) og Alexander fra KU (til højre)

Nu har PoKo jo eksisteret i nogle måneder, men hvordan startede det hele?

Alexander: Vi skal tilbage til sommerferien sidste år, hvor jeg sad med en idé om, at vi inde på statskundskab, hvor jeg læser, syntes, at der i stigende grad var en efterspørgsel blandt studerende efter at integrere politik og kommunikation, og flere fag inden for det område, men at der ikke var et egentlig miljø eller en studenterforening, hvor vi kunne samles om det; dem der havde en interesse for det samspil, der er mellem politik og kommunikation. Den idé gik jeg lidt videre med og luftede den for nogle medstuderende inde på statskundskab, og tog den op til vores studieleder, som også var begejstret for den. Så, lige så stille begyndte vi at slå de første spirrer derinde.

Men det var ikke fag der manglede, men en studenterorganisation inden for politik og kommunikation?

Alexander: Ja. I stigende grad begyndte der at komme fag, der afspejlede den interesse, men jeg syntes også, at den interesse skulle omfavnes i studentermiljøet, og jeg syntes, at der var potentiale i at lave en forening, som også kan få flere fag til at rulle ind på scenen. Når jeg siger, at der er begyndt at komme fag derude, så er det ikke fordi, der er et kæmpestort udbud. Der var bare få udbud, som der var en rigtig stor interesse for. Så, det var også for at vise derude, at der var en interesse blandt de studerende, for at gøre noget ved det her.

Hvordan er foreningen så endt med at komme på tværs af KU og CBS? Hvorfor er CBS kommet med ind over som en del af det?

Lasse: Én af de ting, vi er rigtig optaget af med PoKo, er jo at bygge det her netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner, men også på tværs af brancher; nemlig kommunikationsbranchen og den politiske branche. Og det var jo faktisk sådan det startede. Alexander og jeg har en fælles ven, der hedder Malte, der har studeret på henholdsvis på CBS og KU. Han læste ha.kom med mig ude på CBS, og han studerer nu statskundskab på KU med Alexander. Så hele den her forening udspringer faktisk af den mission, vi netop ønsker at understøtte: Brobygning på tværs af uddannelsesinstitutioner og faglige netværk. Så ja, udgangspunktet for foreningen er mit og Alexanders fælles netværk, selvom vi to aldrig havde mødt hinanden før den dag i september. Siden da har vi bare integreret os mere og mere. De to studier har fundet sammen på en måde, som giver rigtig god mening.

Alexander: Du kan se det sådan her: Politik og kommunikation er to discipliner, som traditionelt har været adskilt i forhold til undervisningen af dem. I statskundskab sidder vi med den politiske del, og der gav det hurtigt mening for os: Hvis vi kaldte den her forening for ‘Politik og Kommunikation’, så skulle vi kunne afspejle begge grene af den. Der rakte vi så hånden ud til Lasse og CBS-delen, som stod for den mere klassiske kommunikationsundervisning, og det fuldendte den intention, der vil være mellem de to discipliner.

PoKo er jo stadig i opstartsfasen. Hvordan synes i samspillet har været mellem de studerende fra Københavns Universitet og CBS?

Lasse: Institutlederne, fra henholdsvis CBS-delen på Cand.Merc.(kom.), hvor jeg studerer og statskundskab på KU, har været meget entusiastiske omkring det her projekt, og mener at der mangler et fokus på kommunikation på KU-delen på statskundskab, og en politik-vinkel på kommunikationsdelen på CBS. Derfor er det fuldstændigt naturligt, at vi er gået sammen for arbejde med det spændingsfelt. Og jeg må sige, at jeg synes, at vores samarbejde som har udfoldet sig siden september 2015 har været ekstremt produktivt, og nu har vi fået en masse entusiastiske studerende med og grundlagt et koordinationsudvalg på tværs af CBS-bestyrelsen og KU-bestyrelsen. Det er her, hvor alle store beslutninger og strategier vi udlægger træffes som en fælles beslutning. Det vil sige, at alting bliver truffet i enighed og på tværs af fagligheden og de to institutioner.

Kan i sige lidt om hvad PoKo laver? Hvad kommer der ud af PoKo? Hvad er produktet?

Alexander: Foreningen er en platform for de studerende, der har en interesse i politik og kommunikation, og samarbejdet gør, at vi kan allokere flere ressourcer til at bygge netværk inden for genren og mellem de studerende. Vi kan lave endnu bedre arrangementer af forskellige typer, som er udgangspunktet for foreningens kompetenceskabende virkning. På grund af de mange gode mennesker, vi har fået med ombord, har vi hurtigt fået et bredt netværk, som vi kan gøre brug af. Vi er pludseligt til stede mange flere steder og har flere hoveder til at tænke tanker. Indtil videre har vi haft oplægsholdere ude på KU og CBS, som har talt foran et større publikum i et klassisk format. Men vi har en ambition om at komme til at have andre formater, så som workshops eller ture til forskellige bureauer, som vi gjorde torsdag den 10. marts, da vi sammen med kommunikationsbureauet Operate var medarrangør på et event i deres kontorer på Nørrebro.

Lasse: Noget af det vi gerne vil er også at dele viden og inspirere studerende og nyuddannede. Vi vil gerne skabe netværk, og vi føler allerede, at der i det her tværinstitutionelle forhold bliver skabt netværk. Du får foden inden for i både den politiske branche og i kommunikationsbranchen, som man ikke ville kunne få adgang til særligt mange andre steder end PoKo. Vi oplever, at der er mange fra statskundskab, der arbejder i det politiske og også i kernen af Christiansborg, hvorimod der er mange fra CBS, der arbejder i private virksomheder; i kommunikationsbureauer eller lignende. Så, det er en måde at blende de to ting sammen på. Man har et ben i begge lejre, og man får netværk på begge sider, og det er vigtigt, da begge brancher i den grad overlapper på rigtig mange områder.

Er det så noget med at studerende fra CBS får et indblik i KU’s verden og omvendt?

Lasse: Det uddannelsesmæssige og kulturerne på uddannelsesstederne er selvfølgelig en del af det, men det vigtige, tror jeg, er det med den faglige viden. Interessen og passionen for de to discipliner. Det er det, det handler om. Man får en masse læring og inspiration med sig. Man får nogle perspektiver på tilværelsen og især på arbejdslivet. Man bliver klogere på at afklare, hvor man gerne vil hen. Og så lærer du en masse mennesker at kende, som kan hjælpe dig fremadrettet i karrieren, men også personligt. Der er altså både et vigtigt fagligt element, men der er også et socialt aspekt, der ikke skal undervurderes.

Nu nævnte du kultur. Er der sådan en form for rivalisering mellem KU og CBS, og nogle fordomme, som kan blive brudt ned på den her måde?

Alexander: Altså, det er ikke foreningens mål at bryde fordomme ned. Vi har ikke nogle egentlige fordomme. Tværtimod har vi den indstilling, at forskelle er en positiv ting. Jeg kom ind som KU’er og tror ikke, jeg havde nogle fordomme på forhånd. Det, jeg blev mødt af på CBS, var lige så ambitiøse og engagerede studerende, som havde den samme følelse af, at det her kunne blive godt, og der er ikke blevet tænkt ‘ondt’ om hinanden før. Jeg så, at man havde nogle andre perspektiver på nogle ting ude på CBS, end man har ude på KU, men det vil jeg ikke kalde en fordom. Jeg er bare blevet klogere på, hvordan og hvorledes det foregår.

Lasse: Altså der er jo kulturforskelle og historiske forskelle på, hvor du er og hvilke mennesker du omgås med, det er meget naturligt. Men som Alexander siger, så ser vi jo netop forskellene som en vigtig del af dét at have et bredt kompetencefelt og forskellige perspektiver og tanker, der kan supplere hinanden. Hvis vi alle sammen gik og tænkte det samme, så ville der jo ikke være meget ved det hele. Det er også meget sundt, at vi kommer fra kulturer, der ikke minder om hinanden 1:1. Det er godt, at man kan tage noget med sig, og der tror jeg, at vi har lært forskellige ting om hinanden både socialt, men også i forhold til de faglige spørgsmål vi sætter fokus på. Så det er en måde at udvide sin horisont på, både uddannelsesmæssigt, men også fagligt.

Hvor mange arrangementer har i holdt indtil videre?

Lasse: Der er blevet holdt fire større arrangementer. To store på KU og to store på CBS

Og har du som CBS-studerende lært noget af arrangementerne på KU? Et indblik eller perspektiv, som du måske ikke havde overvejet?

Lasse: Ja, det synes jeg. De to arrangementer på KU har henholdsvist været Helle Thornings tidligere digitale chef, Benjamin Rud Elberth fra Geelmuyden Kiese, hvor han arbejder nu. Så har der været en amerikansk forsker, der hedder Lance Bennet, som har snakket om civic engagement og om massemobilisering via de sociale medier, som hele verden har været vidne til i forbindelse med det arabiske forår og Occupy Wall Street-bevægelsen rundt på kloden. Det betyder ikke, at vi ikke kunne holde arrangementet på CBS. Det er også dét, der er styrken ved foreningen. Vi spænder bredt og har nogle fremragende muligheder, eftersom vi har adgang til lokaler på KU og CBS. Men jeg må da sige, at jeg oplevede, at der blev stillet nogle andre spørgsmål til foredragsholderne, da jeg var på KU fremfor på CBS. Der blev sat fokus på nogle andre ting. Så der oplevede jeg en konkret forskel, og det synes jeg var super positivt.

Kresten Schultz fra LEAD Agency tager en selfie inden oplæg om politikere på sociale medier

Hvad med dig Alexander, har du oplevet det samme på CBS? Er der nogle indgangsvinkler dér, der fortæller dig, at det her tværuniværsitære samarbejde har sin berettigelse?

Alexander: Klart. Jeg vil gerne understrege, som Lasse også siger, at pointen med det her er, at arrangementerne skal kunne blive holdt begge steder. Det er klart, der er nogle emner, der virker mere oplagte på det ene sted end det andet. Ved det sidste arrangement på CBS med DBU’s kommunikationschef, Jakob Høyer, kom der en indgangsvinkel som man normalt ikke ser på statskundskab. Det er i forhold til omdømme, udformning og branding, som jeg tror at mange på statskundskab finder interessant, da det også kan overføres til den politiske scene. Det står for mig som et eksempel, hvor jeg lærte noget nyt ude på CBS. Derudover havde vi også et utrolig spændende oplæg om politisk kommunikation, da Kresten Schultz Jørgensen fra LEAD Agency kom og fældede sin dom over, hvordan de politiske partier kommunikerer i dag på godt og ondt.

Så der er kød på projektet?

Lasse: Det er der helt sikkert. Og der skal gerne komme endnu mere kød på spyddet. Vi oplever en utrolig opbakning til projektet, så det er jo kun dejligt at blive bekræftet i, at dét man går og roder med har sin berettigelse.

Hvad er det så for noget kød, der skal komme på? Hvad er ambitionerne for fremtiden?

Alexander: Ambitionerne i forhold til da det startede fra spæd er allerede mere eller mindre indfriet. Det har vokset hurtigere, end jeg har turde håbe. Der har været enormt stort engagement både fra medstuderende, men også fra de oplægsholdere vi har haft ude. Så målet nu er sådan set bare at få snebolden til at rulle videre, og det er på sigt at komme ud til andre universiteter. Nu har vi lige hevet i håndbremsen i denne omgang og er på KU og CBS, og fokuserer på at lande dér, men på et tidspunkt vil vi gerne ud på RUC og andre uddannelsesinstitutioner, hvor der er interesse for det her spændingsfelt.

Lasse: Ja, vi har jo brugt det billede, at vores PoKo-baby blev født, og nu har den baby så småt udviklet mælketænder. Babyen oplever generelt vokseværk, og på et tidspunkt bliver den jo en ansvarsfuld teenager og senere bliver den fuldvoksen med alt, hvad der hører med. Hvad det indebærer ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men vi ser ekstremt store muligheder på grund af den ‘mega gode’ feedback vi får fra folk. Oplægsmæssigt kunne vi da også godt tænke os en dag, at lande en international premierminister eller måske en dansk statsminister. Det kunne være super fedt at få et så stort navn ud og tale til PoKo-tilhørerne. Så vi sigter højt og ser ikke rigtigt nogle begrænsninger.

I et lidt bredere perspektiv, hvad er det så for nogle ting I vil afdække ved PoKos arrangementer i det fremtidige forløb mens babyen vokser sig stor og stærk?

Alexander: Det er jo et enormt dynamisk spændingsfelt, der er mellem politik og kommunikation, og den grobund vi har lagt giver os muligheder for at lave mange forskellige arrangementer. F.eks. har Lars Løkke vundet ‘årets politiker på de sociale medier’, så det kunne være super interessant at høre fra den person, der styrer hans sociale medier, og finde ud af hvor vigtigt den form for kommunikation er for Lars Løkke. Så der er hele tiden en aktuel indgangsvinkel, vi kan tage fat i, i det her felt.

Lasse: Det er samtidig vigtigt at slå fast, at det ikke er ‘politisk kommunikation’, det er ‘politik og kommunikation. Det er to discipliner, som selvfølgelig overlapper på rigtigt mange måder, men det giver også et større handle- og manøvrerum for at tiltrække nogle andre typer talere, end hvis det blot var politisk kommunikation. Eksempler på oplægsholdere kunne være en administrerende direktør fra Novo Nordisk, der fortæller om hvordan og hvorledes man skal kunne begå sig som international virksomhed i medicinalbranchen, som er under stor bevågenhed - især med debatten om de stigende priser på medicin. Alle virksomheder bliver jo mere eller mindre politiserede i dag, og de skal hele tiden orientere sig og være aktive i forhold til det nyeste nye inden for samfundsansvar eller politisk regulering, krav til bæredygtighed og meget andet. Man kan nærmest gå så langt at sige, at al kommunikation er politik og al politik er kommunikation.

I snakker om god feedback og mange engagerede studerende. Hvordan engagerer i dem praktisk talt?

Alexander: Indtil videre har vi en Facebook-side, hvor folk kan følge os, og derudover har vi en ‘aktiv-gruppe’ på Facebook, som har til formål at virke som et lukket community for folk, der er interesseret i det her projekt, som enten har ambitioner om at deltage aktivt i forhold til at arrangere events eller skaffe oplægsholdere, men det kan også være folk, som sidder og arbejder i det her område og kan komme med gode idéer eller gerne vil se, hvad der rører sig tæt inde omkring foreningen. Det er også en del af det her fællesskab, der lige nu er på 70 mennesker fra forskellige uddannelsesbaggrunde fra KU og CBS, at vi giver de aktive medlemmer nogle gode tilbud med de samarbejdspartnere vi har - en lille eksklusiv klub, hvor man kan træde foden inden for og komme lige lidt tættere på os. Alt er gratis, så folk skal være mere end velkomne.

Lasse: Ja og vi ønsker også at give dem konkrete værktøjsarrangementer, hvor de studerende eller alumner omkring PoKo kan komme ind og blive bedre til at lave online markedsføring eller blive en haj til photoshop eller InDesign. Altså forskellige gulerødder til de mennesker, som ønsker at engagere sig og samle sig omkring det felt, der hedder politik og kommunikation.

Jakob Høyer fra DBU holder oplæg på CBS om branding og CSR.

I forhold til det bredere samfund, har PoKo så nogen relevans uden for universiteterne?

Alexander: Efter sidste oplæg med Jakob Høyer fra DBU, kom han hen til os og sagde, at han havde fået noget ud af det her arrangement, fordi der var et publikum derude, der var enormt interesseret i det han talte om, men også var kritiske og kunne give ham en masse spørgsmål, som han måske ikke har tænkt over eller som giver nogle nye vinkler. Så mit klare indtryk af ham, og de andre oplægsholdere vi har haft ude, er at de selv får en feedback eller dialog igang, som de ikke nødvendigvis vil få på deres arbejdsplads, fordi at de her (CBS, red.) bliver udfordret af nogle friske unge studerende, som måske har nogle lidt alternative og nye perspektiver.

Lasse: Ja, og som er super skarpe og har fingeren på pulsen inden for alt, hvad der hedder politisk kommunikation, digital kommunikation, strategisk kommunikation, og som ser tingene lidt udefra og kan undre sig over nogle ting, som bliver gennemført ude i erhvervslivet. Der møder vi helt sikkert fed feedback fra de oplægsholdere vi har haft, de får noget i fagposen, så at sige, som de tager med sig, når de forlader lokalet, og det er jo super.

Hvor kan folk finde jer?

Lasse: I øvrigt inviterer vi alle ind, hvad enten de har en interesse for at skabe et konkret projekt, eller om de bare vil høre mere eller ønsker at opleve nogle oplægsholdere. Vi vil gerne have folk inden for i det vi kalder PoKo-familien. Vi har vores Facebook-side som hedder ‘Politik & Kommunikation’, så har vi vores aktive-gruppe for dem, der gerne vil engagere sig lidt mere, som er en lukket gruppe, men som man kan finde og melde sig ind, hvis man søger på ‘PoKo aktive’ på Facebook.

Nu har jeg været med i et lille halvt års tid, og det har været en enorm spændende rejse at være med på og været ekstremt spændende at møde alle de forskellige kompetente mennesker. Personligt har jeg allerede udvidet min faglige horisont, men også mit netværk, og det tror jeg kommer til at gavne mig rigtigt meget i fremtiden, så derfor vil jeg opfordre andre, der har en ambition om at gøre sig enten inden for kommunikationsverdenen eller den politiske verden at melde sig til eller tage fat i os, og høre om hvordan vi kan få det til at ske, det tror jeg, der er et stort potentiale i, og jeg har personligt oplevet, at det er noget der rykker.

Alexander: Spot on!

Du kan finde PoKo på: https://www.facebook.com/pokocph

Del Ny forening bygger bro mellem studerende på KU og CBS