Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Hvem tør vi betro dansk turisme?

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Hvem tør vi betro dansk turisme?

Skrevet af Kim Voigt Juhlin

”Jeg fægted med åben pande for, hvad jeg for alvor tror.”

Turisme er et af vores vigtige og tunge erhverv og der er mange interessenter med hvert sit formål og mål. Politisk har turismen også for alvor vundet gehør.

At finde et fælles mål for alle disse interessenter burde være oplagt: Flere turister til Danmark ! hvor svært kan det lige være, og såfremt virkeligheden var denne, så kunne jeg stoppe her med et: Højt hurra for dansk turisme og dens aktører. Det kan jeg desværre ikke, hvilket godt kan gøre mig lidt trist til mode, men så tænker jeg på de herlige oplevelser man har, når man arbejder med turisme og de rigtig mange aktører, der yder en stor indsats, godt nok til egen fordel, men også for et mere overordnet mål.

Måske er det tid til et servicetjek af vores turisme, herunder branchens mere eller mindre skjulte lobbyister.

Der forholder sig desværre således, at der har sneget sig interesser ind i dansk turisme, som ikke nødvendigvis har part i det fælles mål om flere turister til Danmark.

Når jeg eksempelvis møder mennesker, der er engageret i lokal turisme, turistchefer og deres kolleger, så er det svært ikke at blive glad over dette fantastiske engegement, som de udfører deres arbejde med. Her er vilje og iderigdom. Med lidt held møder jeg også denne indstilling hos brancheorganisationer og andre mere eller mindre professionelle spillere.

Danmarks turisme har fået et potentielt godt skub med sidste års turistplan.

Et af det helt store emner er af få vendt den faldende turiststrøm især fra Tyskland og her spiller feriehusturismen helt afgørende ind, og vi er heldigvis de sidste to år hjulpet af godt vejr.

Det nytter ikke at få en delvis fiasko til at fremstå som en succes.

Kendsgerningerne er at antallet af overnatninger i danske ferie huse totalt set har været nogenlunde uændret over de seneste snart 20 år. Ser man lidt dybere i tallene, så har vi mistet rundt regnet 4,5 mio. tyske overnatninger, som så er erstattet af primært danske gæster. Nu er det sådan at feriehusbranchen er noget så specielt som en eksportvirksomhed, hvor både salg og forbrug sker i Danmark. Vi taber således stort eksportværdi, når vi erstatter udenlandske gæster med indenlandske.

Hvordan har vores konkurrenter, altså de omkringliggende lande klaret sig de senere år? Dette emne blev belyst i Berlingske Tidende den 21. juli 2015, hvoraf det klart fremgik, at vi halter bagud, i forhold til eksempelvis Holland og Tyskland, men også Sverige klarer sig bedre.

For øjeblikket kan man høre følgende fra feriehusudlejerens brancheforening og dens medlemmer: ”Vi mangler huse, vi kan ikke følge med efterspørgslen”

De kolde fakta siger noget andet. I 1993 var der ca. 20.000 til udlejning og de huse rummede flere overnatninger ( i alt 17.465.000 ) end de godt 40.000 huse, der er på markedet i dag, og som i 2015 lagde senge til 17.464.009 overnatninger. ? Lige en gang til – vi har fordoblet kapaciteten, men overhovedet ikke rykket på udnyttelsen. Succes – ikke i mine øjne.

Lad os se lidt nøjere på feriehusmarkedet, de få meget store spillere, deres organisering og drift.

Når feriehusturismen diskuteres blander Feriehusudlejernes Brancheforening sig ofte og foregiver at tale på vegne af udlejerne, altså de reelle ejere af sommerhusene. Dette er sikkert også helt korrekt i nogle tilfælde, nemlig i de tilfælde, hvor de professionelle og kommercielle formidlingsbureauernes måtte have sammenfaldende interesser med de privat mennesker, hvis huse de formidler udlejning på.

For lige at lidt at få lidt orden i sproganvendelse så udlejerne medlemmerne af Feriehusudlejerens Brancheforening ikke et eneste hus. Deres forretningsområde består i at formidle udlejning af huse og gøre dette, således at medlemmers kommercielle interesser varetages bedst muligt. Om formålet med foreningen kan man på hjemmesiden læse nedenstående om formålet:

” at virke for en samlet, enig og stærk branche * at styrke den kollegiale forståelse og samarbejdet mellem branchens udøvere i ind- og udland * at varetage medlemmernes kommercielle og politiske interesser gennem medlemsmøder eller andre passende aktiviteter * at virke for en generel højnelse af branchens anseelse, bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde såvel etisk som forretningsmæssigt forsvarlige forhold inden for branchen.”

Der tales udelukkende om branchen og dens medlemmer – hverken den enkelte husejes eller de nationale interesser nævnes.

En stærk interesseorganisation med en ansat direktør (lobbyist) og med fokus på egen bundlinje er, hvad denne brancheorganisation er - og det er der principielt overhovedet intet galt med. Foreningen har da også over årene opnået særdeles gode resultater såsom momsfritagelse, længere udlejningsperioder (vinterudlejningssagen), indførelse af skattefrit bundfradrag ved udlejning ( i seneste version er fradraget mere end halveret, såfremt man ikke udlejer gennem et bureau og altså drister sig til at udleje privat). Gode sager – ja set med et kommercielt brancheøje. Momsfritagelsen blev ført direkte på bundlinjen og kom hverken husejere eller lejer til gode. Sagen om hvor lang tid man må udleje sit hus om vinteren endte på 39 uger (hvilket ikke ødelægger meget, idet det er helt marginalt, hvad der kan udlejes mere), det skattefri bundfradrag øgede mængden af huse og var af stor markedsføringsmæssig værdi og i sidste version begunstiges de husejere, der udlejer gennem kommercielle bureauer, frem for private udlejere. Det gav ligeledes grundlag for en større indtjening til bureauerne i de meget få uger (1 til 3) hvor man nærmer sig en fuld udnyttelse af kapaciteten.

Hvem bestemmer i brancheforeningen? Det gør de få store spillere på markedet, idet man har en stemme pr. udlejet feriehus. Dette betyder, at det i realiteten er Novasol/Dansommer, DanCenter og Sol og Strand, der bestemmer og med de to førstnævnte i førertrøjen.

Et nærmere blik på disse to førende aktører viser, at de begge har væsentlig aktiviteter i udlandet og det ene selskab – Novasol/Dansommer – er ejet af et amerikansk kapitalselskab. Novasol angiver selv at have 40.000 ferieboliger til udlejning og mere end 75 % af ferieboligerne ligger således udenfor Danmarks grænser. Hos DanCenter kan man jfr. deres egen oplysninger vælge mellem mere end 28.000 ferieboliger, heraf mere end 7.000 i Skandinavien – så her er også langt den væsentligste del af husene i udlandet.

Der er intet galt i at være international udbyder af ferieboliger, heller intet galt i at gøre det godt – tværtimod – men, og der er et stort men, og det er når vi taler om dansk turisme og om at fremme denne. Og det er i denne forbindelse jeg atter gerne vil citere:

”Jeg fægted med åben pande for, hvad jeg for alvor tror.”

Det er altid en fordel, at man åbent erkender, hvad man står for og hvad man repræsenterer – men når man agerer politisk og i andre hel eller halvoffentlige roller så skal ens dialogpartnere vide, hvem man er og hvilke interesser man varetager.

Der gives meget støtte – såvel direkte som indirekte – til turisme, eksempelvis det skattefri bundfradrag og det gavner rigtig meget, sikkert også i form af meromsætning i lokale forretninger mv. , men bruger vi den rigtigt? Vi har ikke formået, selv med en fordobling af kapaciteten, at gøre noget effektivt ved den sæsonspredning, der for alvor batter noget. Den meget høje avance i feriehusbranchen har efter min opfattelse en væsentlig del af skylden for, at vi har mistet 4,5 mio. tysker overnatninger – overnatninger der kunne have bidraget med godt 2 mia. kroner, og oven i dette endnu godt et par mia. kroner, såfremt vi havde haft den vækst, vores konkurrenter har haft.

Spørgsmålet trænger sig på, om vi har sat ræven til at vogte høns, når den administrerende direktør for Novasol bl.a. sidder i VisitDenmarks bestyrelse og når brancheforeningens direktør, hvis funktion i realiteten er lobbyistvirksomhed, på møder og i politiske sammenhænge fremtræder som vogter af dansk turisme.

Dansk Turisme har brug for klare linjer, personer og virksomheder med et fælles klart mål – flere turister til Danmark. Her kan den enkelt ejer af et ferie hus spille en central rolle, men det bør vær op til den enkelte ferieboligejer, om man vil betale op til 65 % i avance til et bureau eller om man selv vil udleje. Lad os stille ferieboligejerne lige og skabe gode rammer for lokalt erhverv såsom butikker, restauranter, hoteller mv. , så ser fremtiden ikke så sort ud endda.

Del Hvem tør vi betro dansk turisme?