Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Ud af kaos springer "den nødvendige globale bevidsthed"

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Ud af kaos springer "den nødvendige globale bevidsthed"

"Når frygten omkring os er større, end den vi bærer i os selv, 
er vi klar til forandringer"

Vi står overfor stærke kræfter som truer os som nationer og som mennesker som vi ikke længere kan benægte, fortrænge eller sige, at ‘det kan jeg ikke gøre noget ved’. 
Det betyder, at vi alle bliver presset til at forholde os til verden omkring os, hvilket i sig selv virker umuligt, da vores "normale sind" (IQ) kun kan deale med en ting af gangen.

Men da fjenderne kommer fra alle hjørner så som global opvarmning, begrænsede resurser, borgerkrige, flygtninge, terror, utroværdige politikere og statslige systemer, der truer med at bryde sammen og afsløre, at end ikke vores sociale sikkerhedsnet rummer den nødvendige tryghed, så tvinges vi til at tage stilling ud fra en større bevidsthed. Denne større eller globale bevidsthed sker når presset bliver for stort. Vi handler instinktivt; den indre frygt forsvinder og vi er klar til at gøre det som det kræver.


Dette er helt normalt når vi kommer i krisesituationer. Men dette pres som vi møder er ikke noget som kræver en umiddelbar instinktiv handling fra vores side. Dette pres er blevet bevidstgjort og intensiveres med stigende hast. Vi har været mere eller mindre været lammet af frygt gennem de sidste årtier. Det har skabt stress, meningsløshed og masser af symptomer af mistrivsel og manglende social sammenhæng. Men da presset ikke kan blive ved, står vi, på den ene hånd, overfor et større nedbrud. Det er personligt, socialt, globalt og systemisk. På den anden hånd står vi med et paradigmeskifte, hvor vores "gamle sind”; vores fornuft-hjerne (IQ), som er frygt-styret, ikke længere kan stå distancen med dets forsvarsmekanismer.

Der er simpelthen ikke RAM eller tid til at søge i erfaringen eller fornuften for at finde en løsning, så vi tvinges til at gøre vores mere ubevidste sind bevidst. Der er nemlig ikke løsninger i vores erfaring eller vores kæmp-flygt hjerne, da denne hjerne er styret af fortidens oplevelser betinget af belønning og frygt. Det positive er dog, at det heller ikke er hér, vi finder kærligheden eller følelsesmæssige tilknytning/social bæredygtighed.
 Dette skift kender vi godt til på det personlige plan, hvor enhver udvikling møder kriser og derigennem skaber modenhed.

Paradigmeskifte


Dette nye paradigmeskifte er dog større og rummer på godt og ondt hele verden. Vi er ikke øer. Vi er alle en del af verden, så vi er igang med at udvikle menneskeheden eller afvikle den. Vi har historisk tabt nogle menneskearter og vi kan også tabe igen, hvis ikke vores bevidsthed udvikler sig. Men hjernemæssigt har hjernen dog udviklet sig. Vi har en 3-delt hjerne, en ur-hjerne, en omsorgs-hjerne og den reptile hjerne, så der er håb. 
Der er ingen der kan sige noget om, hvad som sker hjernemæssigt om 500 år, men denne nye bevidsthed (global bevidsthed), kommer i første omgang til at aktivere hele hjernen, altså et større sammenspil, hvor vi bruger flere af de skjulte kræfter, vi har slumrende under vores frygt (kanten mellem det, som er bevidst og ubevidst).

Følelsesmæssig og social intelligens


På vej mod den globale bevidsthed må vi i første omgang starte på det personlige plan. Vi skal have mere fat i os selv og vores indre værdier og følelser, hvilket i sig selv betyder, at livet i sig selv er mere værd end social status og materielle værdier. Vi skifter intelligens fra fornuften til en større følelsesmæssig intelligens. Dette er dog paradoksalt, da vi jo eksistentielt ikke er noget i os selv, så derfor vækker vi også vores sociale intelligens. Vi ønsker ikke at leve alene, men nogen at leve med; vi bliver empatiske og ønsker at være noget for nogen.

Det er her vi vækkes i at have behov for at tilhøre et større socialt netværk, familie og relationer, og når vi begynder at etablere bæredygtige relationer, så bliver vi stærke og handlekraftige, da vi ikke længere er ensomme og frygtsomme får. Vi får fat i mere sociale værdier og derigennem, er vi klar til at stå op for dem vi holder af. Det er et mod vi kender fra soldater i krig. De ønsker ikke at dø, men er klar til at dø for kammeraten ved siden af, fordi han er klar til at dø for dig. 
Det er sådan enhver revolution starter og ofte derfor, at selv mindretallet kan blive uovervindelige og få kappet hovedet af kongen, tyrannen, eller det undertrykkende styre.

Vores gamle verden er på retur


I takt med, at vi vokser socialt og bevidsthedsmæssigt kastes der lys over det som før lå i mørke. Vi ser hvad, som ikke er bæredygtigt. Vi ser tydeligt fjenderne og alt det som ikke støtter op om den verden vi ønsker at leve i. Når vi først er i kontakt med vores følelsesmæssige og sociale intelligens, så er der ikke længere de grænser som vores rationelle sind sætter op imellem mig og verden, og os og dem. Her ser vi, at vi alle er en del af samme verden. Vi kan også godt se og forstå, at de katastrofer som der sker i verden også påvirker os. Vi åbner op for en større global bevidsthed og bliver nødt til at tage stilling og give vores stemme til kende. 


En stemme kan ikke gøre noget alene, men en stemme bliver til to når den høres og to bliver til mange, og på den måde kommer vi til en større globalt sammenhæng. Det er ligeledes her, at de kræfter som er styret af idealistiske og innovative mennesker hurtigt få lavet alternative og mere økologiske løsninger, som er med til at ændre verden. Eksempelvis plastik og bioaffald kan blive til brændstof; løsninger som kommer til at ændre hele den magtstruktur som den gamle verden er styret ud fra. 

Så når vi kigger på hele denne verden med vores gamle bevidsthed, så kan vi kun se kaos og forfald, men ser vi med vores globale bevidsthed, så ser vi vores gamle verden som et skifte, hvor det som ikke tjener os som mennesker ikke længere har værdi eller får magt.

Del Ud af kaos springer "den nødvendige globale bevidsthed"