Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Stemmer der gør en forskel

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Stemmer der gør en forskel

Skrevet af Svend Pedersen

If liberty means anything at all, it means the right to tell people what they do not want to hear

-- (George Orwell)

Som vi tidligere har løftet sløret for, og som denne uge har vist jer, opruster Folkets Avis i 2014. Avisen vil udkomme fire dage ugentligt – tirsdag til fredag – med en stofmængde, der gør den yderligere læseværdig og giver både bredde og dybde. Der vil være plads til både den dybdeborende journalistik, til de dagsaktuelle temaer og til debatskabelsen. Altid kredsene om temaet for selve Folkets Avis’ eksistens: at vi tager folkestyret alvorligt.

Som et beskedent bidrag til denne oprustning vil du fremover kunne finde ”De Frie Stemmer” i Folkets Avis’ fredagsudgave. De frie stemmer er folk, der på den ene eller den anden måde protesterer mod Staten og Systemet. En uensartet gruppe, der protesterer af mangfoldige årsager, men som bliver større og større og søger et fælles fodfæste.

”De Frie Stemmer” skrives af folk, der muligvis, muligvis ikke, selv stemmer. Fælles for skribenterne er, at de føler sig utilpassede i det politiske system. Apolitiske. De opfatter de nuværende politiske partier som større eller mindre onder. I større eller mindre grad som en del af problemet. Nogen af skribenterne nægter standhaftigt at stemme; andre stemmer pragmatisk på det mindste onde.

Kritikernes argument om, at de jo bare kan gå ind i politik for at ændre på tingene, falder til jorden af mangfoldige årsager, men først og fremmest fordi man bare ikke kan afskaffe et system på systemets egne præmisser. De frie stemmer søger derfor andre veje.

Flertallet af os danskere har valgt at deponere alles selvbestemmelse hos staten. Det kan vi vel dårligt blive uenige om, at vi har. Der kan fremføres mange gode argumenter om, hvorfor det er sådan og hvorfor det (ikke) bør være sådan, men at staten detailregulerer mere og mere og på flere og flere områder, er åbenlyst. At skattetrykket samtidig er hele seks procentpoints højere end i landet med verdens næsthøjeste skattetryk – Sverige – er en faktuelt baseret påstand, der nemt lader sig efter- eller afvise. Og at hvert nyt problem, der fremføres i pressen, rutinemæssigt ledsages af et krav om politisk reaktion, kan alle se. Intet problem er for lille til politisk handling. Om så det gælder bidske hunde eller underrepræsentation af kvinder i erhvervslivets bestyrelser – der står altid en politiker klar med et nyt regelsæt til området.

De frie stemmer er dem, der højlydt og insisterende protesterer imod den slags.

De frie stemmer anser grundlæggende mennesket for at være frit og ukrænkeligt og undrer sig over danskernes flegmatiske indstilling til Staten som børnehavepædagog, Staten som berigelsesforbryder, Staten som omfordeler, Staten som et tvungent fællesskab, Staten som indoktrinator, Staten som vor livsadministrator, Staten som smagsdommer, Staten som virksomhedsleder, Staten som administrator af den private ejendomsret og sådan kunne man blive ved. Ikke kun, fordi folkevalgte politikere er indlysende uegnede til at varetage alle disse hverv, men alene af moralske årsager.

Medierne er ikke til nogen hjælp for de frie stemmer. Medierne taler systemets sag, for medierne er en del af Systemet. Den såkaldte ”Public Service”-kanal Danmarks Radio kan ikke forventes at give megen stemme til systemkritikerne, for Danmarks Radios eksistens er funderet på lovbestemt licenstvang. Uden licenstvang, ingen DR. Og sådan gælder det faktisk for hele mediebilledet. Samtlige medier er på støtten, dels som direkte mediestøtte, dels som momsfritagelse. Og hvem spytter i egen madskål? I øvrigt er 80 procent af danske journalister af systembevarende observans (stemmer på regeringspartier eller Enhedslisten) jf http://www.dr.dk/Nyheder/Indla..., og glemmer tilsyneladende at underkaste tingenes tilstand lidt kritisk sans lige akkurat her. ”Den fjerde statsmagt” er blevet en del af Systemet og dermed værdiløs.

En sjælden undtagelse herfra er i al ubeskedenhed nærværende udgivelse, Folkets Avis, som udelukkende finansieres af private midler. Ganske vist diskuterer vi, om vi skal søge mediestøtte med alle de fordele og ulemper, det medfører, men foreløbigt er vi frie. Vor dagsorden er ordentligheden, friheden og det ægte folkestyre.

Folkets Avis giver derfor plads til de frie stemmer. Folkets Avis er ikke altid enige med dem, ligesom de heller ikke altid er indbyrdes enige. Sådan er det jo med frie mennesker. Men vi er stolte af at give deres retfærdige harme og sunde indspark til samfundsdebatten plads, og vi kan godt love, at der kommer robuste provokationer i denne klumme hver eneste fredag. Her sættes en debatdagsorden på frihedens og individets præmisser - så glæd dig til ”De Frie Stemmer”.

Første gang på fredag, hvor Gunnar Langemark underkaster ”den politiske stand” et kritisk eftersyn.

Del Stemmer der gør en forskel