Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Jeg gider ikke mere

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Jeg gider ikke mere

En sandhed!

For et år siden udskrev Helle Thorning valg.

Folk skreg på forandringer, ligesom de gjorde da Anders Fogh Rasmussen udskrev valg og Poul Nyrup før ham.

Men der er grundlæggende ikke sket nogen forandringer i det danske samfund de sidste mange år.

Staten (stat, regioner og kommuner) er blevet større, bureaukratiet blevet mere kompliceret, sundhedssystemet ringere, uddannelsessystemet stinker (ja, man har endda måtte ændre karakterskala og sænke kravene), ældreplejen er efterhånden ikke eksisterende og de svageste - ja, de er stadig de svageste.

Alt dette sker samtidig med at vi har mindre og mindre selvbestemmelsesret over hvad vi vil spise, drikke eller hvilke andre organiske substanser vi vil nyde.

Vi har mindre og mindre selvbestemmelse på hvorledes vi skal indrette familielivet, fordi systemet kræver vi er 37/t ugentlig i hamsterhjulet, og derudover vil bestemme hvem af os, der bedst tager vare på vores børn i fritiden.

Vi betaler enorme summer til de politiske systemer årligt (mere end 500 millioner kroner i statsstøtte til de politiske partier)!

Vi betaler enorme summer til den fjerde statsmagt, som dermed ikke er kritisk og pågående (mediestøtten)!

Samtidig med at vores selvbestemmelsesret begrænses, så krænkes vores frihedsgrader også af mørklægningslove, respektpakker, knivlove og hvad der nu ellers kan kriminalisere os og holde os i lænker.

Specielt mørklægningsloven og respektpakken er et slag imod demokratiet.

Vi kan ikke længere være kritisk over for det politisk/offentlige system, uden at risikere, at statsmagten står foran vores dør og straffer os med bøder eller fængsel.

Alligevel står LEMMINGERNE i kø efter et nyvalg. De går igen troligt til stemmeurnerne næste gang der er valg. Hvorfor?

Der er jo en enorm grad af evidens for at ovenstående ikke bedres af den politiske vej. At det tværtimod er ligegyldigt hvem der sidder for bordenden så bliver det kun ringere.

Jeg er træt af nyheder om de svageste, der er ladt i stikken af et bundkorrupt system, der hyper egne interesser (her bærer de offentlige fagforbund et enormt ansvar) frem for de interesser de skal varetage (er du socialrådgiver så er dit forbandet job at være på klientens og ikke kommunens/regionens/statens side).

Jeg bliver trist, når jeg ser handicappede, der ikke kan få hjælpemidler fordi systemets excel-ark siger noget andet.

Jeg er pissevred over, at mine penge bliver frarøvet mig af dette korrupte system, således at jeg ikke har muligheden for at hjælpe.

Jeg er træt af konstante nyheder omkring manglende efterforskning af vold, tyverier og andre krænkelser, hvor der er et fysisk offer, samtidig med at politiet får nye midler/våben til at masseovervåge os, bruger tid på bødeudskrivning, fogedforretning for det politiske system og ikke mindst bruger enorme summer på efterforskning af ’kriminalitet’, hvor der intet fysisk offer er.

At forurette skade på egen person og eget liv bør ikke være en kriminel handling. Hele narkotika politikken bør revurderes og liberaliseres (se mod Portugal).

Udsult staten, udsult de politiske systemer. Og lad så civilsamfundet varetage alle ovennævnte opgaver. De kan for pokker da ikke gøre det ringere end det skrammel, der politiserer vores liv og sammenstemmende skubber aben højere og højere op i hierakiet. Højest i hierakiet pt. er EU og internationale konventioner fra en svunden tid.

Jeg gider ikke mere.

Jeg er færdig med det der kaldes staten Danmark.

Jeg er færdig med dens lakajer. Værdifællesskabet, mit fædreland og civilsamfundet Danmark er jeg dog stolt af og det vil jeg til enhver en tid bidrage til. Men det har staten og politikerne så heller ingen aktie i.

Fremover så vil enhver 'ulovlighed' af staten imod min person blive mødt med samme 'ulovlighed' imod staten og de lakajer der udfører handlingen. Overvåger politiet mig via masseovervågning. Ja, så arbejder jeg for en masseovervågning af politiet. Ikke bare når de er i uniform, men også når de er i civilt. Hvis de intet galt gør har de jo intet at skjule. Er det ikke staten og politikernes argument?

Fremover vil jeg heller ikke tøve med at deltage i offentlige som skjulte angreb på offentlige myndigheder, som ikke arbejder etisk og i henhold til de forventninger borgerne har til myndighedens virke.

(Ja, jeg har selv været politisk aktiv i mange år. Gud fader hvor har jeg været dum.)

Del Jeg gider ikke mere