Sundhedsstyrelsens opfattelse af etik er milevidt fra lægestandens

Af Lena Nyhus, 24. januar, 2014

"Rigtig mange mænd er omskåret, men det er jo ikke fordi, der er rejst en folkebevægelse" udtalte Anne Mette Dons, enhedschef for Tilsyn og Patientsikkerhed i Sundhedsstyrelsen til Politiken d. 14. juli 2013.

Et halvt år er gået, og i mellemtiden har Sundhedsstyrelsen afholdt en høringsrunde om "Vejledning vedr. drengeomskæring". Afleveringsfristen var d. 21. januar 2014, og Sundhedsstyrelsen havde på forhånd berammet ikrafttrædelsen af den reviderede vejledning til "ultimo januar 2014". De forventede altså at kunne behandle alle kommentarer til vejledningen på knap en uge.


Mistænksomme sjæle kunne hævde, at høringsrunden bare var tænkt som en skinproces med lille eller måske ingen intention om at indarbejde evt. høringssvar i vejledningen, når der var afsat så kort tid til gennemgangen af dem.


Er man mere forsigtigt anlagt, kunne man mene, at Sundhedsstyrelsen måske bare næppe havde forventet den store reaktion og deltagelse i høringsrunden. De tog fejl.


En lang række højt kvalificerede læger, jurister, børnerettighedsforkæmpere og specialister i medicinsk research har afleveret højkompetente, omfattende høringssvar, hvori de ikke alene dokumenterer indgrebets store konsekvenser og mange risici, men allervigtigst tager skarp afstand fra etikken ved indgrebet eller rettere mangel på samme.


Dansk Selskab for Almen Medicin (en forening for 3.000 praktiserende læger) udtrykker det sådan her: "Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse."

Andre kritikere af ”Vejledning vedr. drengeomskæring” tæller Lægeforeningen, Børns Vilkår, Børnerådet, Sex og Samfund, professor og overlæge Morten Frisch samt mange flere.

En repræsentativ undersøgelse foretaget i foråret 2013 viser, at mindst 71.2 procent af danskerne ønsker lovgivning, der beskytter raske drenge mod omskæring (16 procent var uafklarede). Meget tyder på, at antallet af danskere, der ønsker lovgivning nu, er endnu højere.Nu er det vist fair at hævde, at Anne Mette Dons tog fejl dengang i sommeren 2013. Der har rejst sig en folkebevægelse til fordel for børns ret til egne krop, for selvfølgelig skal forhudsamputationer af raske drenge ikke fortsætte. Det er længe siden, at pigeomskæring blev forbudt i Danmark med direkte henvisning til, at man naturligvis ikke må foretage kirurgiske indgreb på raske børn, der ikke kan samtykke. Med præcis samme begrundelse skal drenge også beskyttes.


Tilbage står nu spørgsmålet: Hvordan forholder Folketinget sig til, at Sundhedsstyrelsens opfattelse af etik står i skarp kontrast til den danske lægestands?---

Lena Nyhus er forkvinde for Intact Denmark - Forening mod børneomskæring. Foreningen er stiftet af mennesker med muslimsk, jødisk og kristen kulturbaggrund og har siden starten af 2013 arbejdet for at stoppe omskæring af børn - uanset køn, kulturel baggrund og forældres religion. Foreningen arbejder uafhængigt af partipolitik.

intactdenmark.wordpress.com / www.facebook.com/IntactDenmark

Tak fordi du læste Folkets Avis

Uden betalende læsere,
kan avisen ikke eksistere.

— Lennart Kiil

Meld dig til nu