Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS

Løgnens ulidelige lethed

Anders Kærgaard meldte sig frivilligt til tjeneste i Irak i håb om at gøre en forskel for civilbefolkningen, sikre genopbygning og skabe demokrati i landet. Nu er han elsket og hadet, fordi han ikke længere kunne bære at være gået på kompromis med sine idealer - og kendt som den tidl. efterretningsofficer, der i 2012 lækkede en lidet flatterende video optaget under operation Green Desert 2004. En video som med al tydelighed dokumenter, at danske soldater overgav civile til irakisk politi vel vidende, at de ville blive udsat for tortur – og som såvel bataljons- som forsvarsledelsen havde nægtet eksistensen af.

For mig personligt begynder sagen med et link og et venligt puf fra en Facebook-ven, Angelica Christiansen, som mener, jeg må være den rette til at ”gøre noget”. Anders Kærgaard er på daværende tidspunkt netop blevet idømt dagbøder (april 2013) - ikke pga. den lækkede video, men fordi han ikke vil fortælle Auditørkorpset, hvem der har givet ham selv samme video. Efter at have sat mig ind i sagen opretter Angelica og jeg derfor en indsamling, eftersom Anders Kærgaard på ingen måde selv er i stand til at betale de i alt 13.000,- Han lider som så mange andre tidl. udsendte soldater af posttraumatisk stresssyndrom, er på sygedagpenge og truet af økonomisk ruin. Endvidere står det klart, at han inden operationen havde givet udtryk for, at man ikke ville finde andet end civile. Alligevel blev Green Desert iværksat af chefen for den danske bataljon i Irak, oberst John Dalby. Under operationen blev 36 civile irakere taget til fange og udleveret til mishandling og tortur hos det irakiske politi, før de blev løsladt uden hverken sigtelse eller dom. Efterfølgende udsendte HOK (Hærens operative kommando) en pressemeddelelse, der tilkendegav, at operationen var vellykket, og kun et halvt år senere gentog de ”successen” – denne gang døde en af de overgivne fanger af torturen.

Vi var ikke i tvivl om, at Anders Kærgaard skulle have den smule hjælp, vi formåede at give, om end den kun var af økonomisk art. I løbet af sommeren mødes vi hos mig: Angelica, Anders og hans hustru, og vi får en god lang snak om livet som soldat, om Irak, om frustrationerne over, at ingen synes at ville stå til ansvar for de begåede fejl. Jeg får for alvor øjnene op for, hvilke enorme personlige omkostninger den lækkede video har haft for Anders Kærgaard og familien. Samtidig kæmper Anders for retfærdighed for de irakere, som har søgt erstatning, men troen på det danske retssystem er voldsomt faldende. Jeg erfarer, at Anders Kærgaard, inden han gik til pressen, havde forsøgt sig internt i systemet: I Forsvarets ledelse, Forsvarets Efterretningstjeneste, Auditør-korpset og Forsvarsministeriet. Uden held.  Anders Kærgaard ankede sin dom, selvom det kunne betyde fængselsstraf – Auditørkorpset krævede nemlig ud over bødestraffen et halvt års fængsel. Til Dagbladet Arbejderen udtalte Anders Kærgaard:

  • Da auditørerne bliver sat på sagen, siger jeg med det samme, at jeg ville gøre alt, jeg kan, for at hjælpe med, at sagen bliver undersøgt til bunds. Det er jo, hvad jeg hele tiden har ønsket. Det eneste, jeg ikke vil fortælle, er, hvem der havde givet mig videoen. Og pludselig kommer sagen til at handle kun om det.

Angelica og jeg fortsætter indsamlingen på. Imens nægtes Anders at anke sin dom til Højesteret, HOK tilbageholder i 16 måneder operationens target folder, forsvarsministeren indkaldes i sam- råd, de torterede irakere får afslag på fri proces – og sådan kører det ellers derud af. Anders Kærgaard står alene, trues på livet, kaldes stikker osv. osv.

I september 2013 afslutter vi indsamlingen og udbetaler det indsamlede beløb til Anders Kærgaard. Der er nok til at dække bøderne og lidt til advokaten. Han skriver i den forbindelse på vores støtteside:

  • Vi kæmper imod systemet og mærker til fulde dets kraft. Jeres støtte betyder, at nye døre åbnes, og at vi føler os som den del af en bevægelse, der kan yde modstand - og det gør vi sammen med jer. Det føles vildt uretfærdigt at træde frem som vidne, og i stedet for så at blive taget alvorligt, og i stedet for at forsvaret og staten seriøst efterforsker overgrebssagen - så vender de auditørkorpset imod vores familie. Tak .... kæmpe tak ... fra hjertet... af os alle...

I november deltager A.K. i en whistleblower-konference på Christiansborg, og lillejuleaften afviser Landsretten irakernes sag om tortur.

Det nye år fortsætter med skuffelser. I januar opgiver Auditørkorpset at påvise løgn i militæret, og det får John Dalby, leder af operation Green Desert, til at true Anders Kærgaard med en ny retssag, mens Arbejderen afslører, at endnu en højtstående chef kendte til videooptagelserne.

Her står sagen nu. A.K. burde være en færdig mand, men han kæmper fortsat for retfærdighed, for han kan ikke andet. Og vi andre ville da være nogle skarn, om vi så ikke kæmper side om side med ham. Hvis en ny retssag bliver en realitet, er vi klar til endnu en indsamling. Der er desværre ikke så meget andet, vi kan gøre.

Anders Kærgaard har nu startet en indsamling til fordel for de irakiske tolke her:

https://www.caremaker.dk/nc/fr...

Læs sagen fra ende til anden i det eneste medie, som rent faktisk har sat sig ind i den: http://arbejderen.dk/irak