0

Det Moderløse Samfund

Stressede børn, familier i opløsning, en aldrende befolkning og et gældsplaget samfund på randen af økonomisk ruin. Biologen Niels Arbøl lægger ikke fingrene mellem i sit mesterværk om Det Moderløse Samfund.

Arbøl redegør detaljeret for de omkostninger, som voldsomme sociale omvæltninger i den vestlige verden fra 1960erne og frem har medført. Først og fremmest har man i den vestlige kultur forsøgt at ignorere både menneskets biologiske dispositioner og de kulturelle former, der var udviklet gennem årtusinder og ledte os frem til det moderne samfund.

Men oprøret mod den overleverede visdom og den trodsige benægtelse af mennesket som biologisk bundet væsen har en pris. Alverdens sociale dårligdomme og mentale lidelser er begyndt at få et tilsyneladende uafrysteligt tag i de vestlige landes befolkninger, som ikke engang længere evner at reproducere sig selv. Og så har vi endda ikke engang set det værste endnu!

Naturen vinder altid til sidst

Jeg har ved en tidligere lejlighed skrevet, at de vigtigste bøger ikke længere udkommer på de store etablerede forlag. Det er Det Moderløse Samfund nok et bemærkelsesværdigt eksempel på. Bogen er udgivet af det relativt ukendte nordjyske forlag Queenswood. Tak, fordi der findes forlag, der udgiver bøger, som virkelig tør levere en tilbundsgående kulturkritik som denne.

For Det Moderløse Samfund går løs på alle de hellige køer i vores tid. Med stålsat vilje går Arbøl i kødet på overdreven forbrugerisme, feminisme og velfærdsstaten. Hvert enkelt område bliver behandlet grundigt, og Arbøl dokumenterer med stor omhu konsekvenserne på både kort og lang sigt. Og i længden kan vi ikke fortsætte som nu, det er ganske enkelt ikke bæredygtigt med en befolkningen, der grånes og svinder voldsomt ind i de yngre årgange.

At kvinder i dag i massivt omfang - i Danmark mere end snart noget andet sted i verden - er mere eller mindre tvunget til at deltage på arbejdsmarkedet på fuld tid anses almindeligvis som et ubetinget gode, men også denne forestilling udstilles for det bedrag, den er. Konsekvenserne i form af stress, depression, forliste ægteskaber og ulykkelige børn med diverse diagnoser kan ikke benægtes - og det grundlæggende problem ikke løses med stadig mere medicinering.

Den nedvurdering af moderskabet, der fulgte i kølvandet på ungdomsoprøret og 70'er feminismen, er for alvor begyndt at skabe problemer i Europa. Nu er børn blevet noget, der sættes nederst på den prioriterede liste - langt efter uddannelsen og jobbet. Helt konkret udsætter kvinder fødslerne til sidst, hvor de volder større vanskeligheder. Og som resultat falder fødselstallene voldsomt.

Bogen kommer meget vidt omkring og arbejder detaljeret og konkret med problemerne. Denne anmeldelse kan slet ikke yde omfanget og vigtigheden af bogen retfærdighed, men der skal lyde en uforbeholden anbefaling. Alle, der har bare en lille smule interesse for Danmarks fremtid, bør læse bogen. Den behandler bedre end nogen anden den kommende tids største udfordringer.

Vi er blevet fortalt den ene løgn efter den anden siden ungdomsoprøret i 1968, og Arbøl behandler disse en efter en under et klart og skarpt lys. Det er en fornøjelse at læse en så kompromisløst ærlig bog. Spændende bliver det, om Arbøl ender som Don Quijote, der forgæves kæmper mod tidens strømninger - eller om vi så småt begynder at se et opgør med den samfundsindretning vi alle mere eller mindre har taget for givet gennem de seneste 50 år.

Niels Arbøl: Det Moderløse Samfund. En naturvidenskabelig kulturkritik. 589 sider, kr. 298,- incl. moms og forsendelse.

Seneste ændring: 
11/12/2019 - 15:36
Emner: 
kultur