Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

Det drejer sig om økonomi

Der skal være orden i landets økonomi, hvis der skal være råd til velfærd. Sådan lyder det gang på gang fra regeringen og de andre ”ansvarlige partier” i folketinget. Det er et argument som befolkningen forstår. Alle familier ved at hvis der ikke er styr på økonomien, så er det svært af få noget til at fungere i hverdagen.

Og landets økonomi er truet. Den demografiske udvikling, hvor andelen af pensionister vokser, samtidig med at stadig flere af befolkningen i den arbejdsduelige alder er på offentlig forsørgelse, gør at statens indtægter ikke kan følge med udgifterne. Og det på trods af at Danmark har verdens højeste skattetryk.

Og netop skattetrykket er problemet. Et højt skattetryk fører til høje lønninger og omkostninger for de virksomheder, der producerer og tjener valuta hjem til landet. Der er kun en måde landet kan få indtægter på. Det er ved at der bliver produceret noget, som kan sælges til omverden. Det er i den private sektor at velstanden skabes.

Udviklingen, hvor stadig flere produktionsarbejdspladser forsvinder til udlandet skal vendes. Der skal også være arbejdspladser til dem der ikke kan eller vil tage en boglig uddannelse i Danmark.

Hvordan skal den offentlige sektor så mindskes? Skal alle udgifter bare skæres ned med f.eks. 25 % efter grønthøster metoden? Nej selvfølgelig ikke. Rigtig meget af det bureaukrati og den kontrol af borgerne som foregår i dag kan uden videre afskaffes. I årene med borgerlig venstreledet regering, voksede antallet af offentlig ansatte med 40.000. Det var i en tid hvor rigtig mange opgaver i den offentlige sektor blev privatiseret. Så antallet af indirekte ansatte voksede altså også i samme periode.

Rigtig mange borgere oplever at der er sket forringelser i den offentlige service. Der bliver skåret ned på hjemmehjælp til pensionister, skoler og biblioteker i mindre byer bliver lukket, ja alle mulige områder hvor borgerne har kontakt til kommunerne, bliver ramt af nedskæringer. Er det ikke mærkeligt at det er der hvor borgerne direkte mærker følgerne, at besparelserne rammer? Det er jo ikke fordi at der samlet set, bliver brugt færre penge eller er færre ansatte i den offentlige sektor!

Kan det overhovedet lade sig gøre at ændre på udviklingen? Det bliver sikkert svært og langsommeligt, men netop nu hvor de gamle partier, gennem det sidste årti har vist deres uduelighed og upålidelighed, kan det måske lade sig gøre at få valgt nogle nytænkende politikere ind i folketinget. Det er behov for en boykot af levebrødspolitikerne, som kun tænker på deres egen politiske karriere og gerne skifter parti for at fremme egne interesser. Jeg vil håbe at der dukker flere nye partier op, lige nu er der kun Liberal Alliance og Kristendemokraterne at vælge imellem.

Når valget nærmer sig gælder det om at bevare den kritiske sans og ikke lade sig påvirke at embedsværkets og de statsbetalte mediers skræmmekampagner som uden tvivl vil forsøge at udstille nye partier som ekstreme, uprofessionelle amatører med en politik der ikke kan hænge sammen økonomisk eller på anden måde.

Det drejer sig ikke om økonomi, når det kommer til stykket. Det drejer sig om god moral, om anstændighed og om at udvise samfundssind, om ikke bare at stemme på de politikere som vil uddele de største gaver. At være ansvarlig for eget liv og sine nære, alt for mange har i dag en forventning om at samfundet klarer alle opgaver, store som små. Det er den enkeltes eget ansvar at finde en mening med livet og en beskæftigelse som kan betale for det!

Kim F. Rasmussen
Skrold Antikvariat
Sønder Romvej 75
9830 Tårs

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

Citer med linket her: