Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Folkestyre under angreb

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Folkestyre under angreb

Skrevet af Lennart Kiil

I dag vedtog Folketinget offentlighedsloven og risikerer dermed at gøre de sidste håb om et fungerende Folkestyre i Danmark til skamme. Det eneste, vi nu kan være sikre på, er, at staten vil være der, når vi skal plyndres gennem skatter og afgifter.

Folketinget kan ikke længere siges at tjene danskernes interesser, når et bredt politisk flertal rotter sig sammen for at hemmeligholde lovgivningsprocessen på en måde, så det bliver nær umuligt for udenforstående at få rede på udviklingen i landet.

L144 er ikke bare nok en lov blandt tusinder. Offentlighedsloven er en spytklat i ansigtet på befolkningen. Den brede vedtagelse i Folketinget viser, at politikerne har mistet al respekt for det folk, hvis interesser de burde tjene.

Med offentlighedsloven på plads, bliver det i fremtiden lettere for politikerne og resten af den etablerede klasse at pleje egne interesser uden for mange kritiske spørgsmål fra den del af pressen, der trods alt stadig har et gran af kritisk sans tilbage.

Hvis borgerne afskæres fra indblik i de politiske og bureakratiske processer, mister staten sin legitimitet, og demokratiet er de facto sat ud af spil. En sådan udvikling har ingen ting at gøre på dansk jord.

De partier, der har stemt for loven, straffes forhåbentlig eftertrykkeligt ved næste valg. Det er vigtigt, at vi borgere sender et signal om, at det, der skete i dag, er utilgiveligt.

Vreden og følelsen af afmagt har været mærkbar på et socialt medie som facebook, men i ophidselsens stund må vi ikke glemme at nævne de partier, der stemte imod, nemlig LA, DF og Enhedslisten, hvis ordførere i flere måneder har gjort et stort arbejde for at modvirke lovens mest katastrofale skadevirkninger - et stort tak skal lyde herfra.

Folkets Avis håber, at befolkningen især med medierne i spidsen vil udfordre L144 ved løbende at stille spørgsmål, søge aktindsigt og skrive om resultaterne af disse bestræbelser uden direkte at ty til ulovligheder.

Vi har ikke brug for anarki, men saglig modstand funderet i et velfungerende folkestyres ædle principper om argumentets kraft og ægte indigntion på demokratiets vegne, når det trædes under fode - kampen er forhåbentlig ikke slut endnu, men først lige begyndt.

Lennart Kiil og Thomas Vilhelm

Organisationer: 
Del Folkestyre under angreb