·Satire og magtkritik siden 2013· 

Kritisk tænkning frem for ensretning og hastværk

Af Thomas Molkenberg, 19. februar, 2014

Regeringen og stort set alle partier i folketingen har den samme holdning. Uddannelse er vigtigt, og vi skal alle uddannes til et eller andet og helst så hurtigt som muligt. I regeringsgrundlaget står følgende på side 8:

Investeringer i forskning og uddannelse. 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 2020. 25 pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i 2020. Samtidig skal flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse – gerne som et skridt til en videregående uddannelse. Desuden er det nødvendigt at forbedre mulighederne for at ufaglærte senere i livet kan tage en kompetencegivende uddannelse.

Med andre ord. Vi skal alle uddannes. Og helst meget hurtigere end vi bliver i dag. I regeringsgrundlaget på side 21 står der også følgende:

Regeringen vil give unge en tilskyndelse til hurtigere at komme i gang med en uddannelse og til hurtigere at færdiggøre uddannelsen

Danske unge er nemlig længere om at færdiggøre deres uddannelse end unge i mange andre lande. Og det er åbenbart noget skidt, siden vi skal hurtigere igennem systemet.

Men hvorfor er det så vigtigt, at 95 procent af de unge får en ungdomsuddannelse? Hvad med erhvervsuddannelserne? Vi får da også brug for murere og tømre i fremtiden. Her behøves man jo ikke have en ungdomsuddannelse for at komme ind.

Det virker til, at mange politikere, ikke bare regeringen, har den holdning, at vi alle skal den samme vej igennem livet. Vi skal alle starte i vuggestue for at komme i børnehave, når vi er tre, i skole når vi er seks osv. Når vi er færdige med skolen, skal mindst 95 procent af os videre til gymnasier eller tilsvarende, og derefter skal vi på universitetet, eller hvor vi nu ellers kan tage vores videregående uddannelse. Her er ikke plads til spild år, vi skal igennem systemet så hurtigt som muligt.

Hvorfor skal alting gå så hurtigt? Bliver vi bedre folkeskolelærere, læger, sygeplejersker osv. ved at være hurtigere færdig med vores uddannelser? Det tror jeg ikke. Jeg tror, vi får nogle langt bedre og mere hele folkeskolelærere, læger og sygeplejersker ved, at de ikke er presset hurtigt igennem deres studie. Ved at de har haft tid til at fordybe sig. Både i det faglige stof, men også tid til at finde sig selv f.eks. gennem sabbatår eller lignende.

Der er ingen tvivl om, at uddannelse er vigtig. Det er kernen i samfundet, at vi har borgere, som er uddannet og forstår at forholde sig kritisk til det samfund, der omgiver dem, og fagligt dygtige til deres arbejde. For det er jo det, som i sidste ende er målet. At folk skal have et arbejde, om det er arbejde som ufaglært eller som direktør i en stor virksomhed. Det er underordnet. Ved at presse folk igennem uddannelserne hurtigt risikere vi at ende med folk, der slet ikke er klar til at arbejde. Ikke er klar til det pres som trods alt følger med, når man kommer ud i den virkelige verden og pludselig skal stå helt på egne ben, uden vejledere, grupper at støtte sig op af osv.

Men hvorfor er det så vigtigt at få folk hurtigt igennem? En grund kunne være økonomien. Vi har en af verdens dyreste uddannelsessektorer. Den dyreste folkeskole. Samtidig giver vi SU i seks år til de, som er opskrevet på et studie. Hvor er incitamentet til at tage en uddannelse? hvor er incitamentet til at finde ud af, hvad man vil lave? Kan systemet virkelig ikke laves smartere end det er nu? Er den nuværende taxameterordning og den nuværende udformning af SU-systemet det bedste, vi kan klare?

Er målet at vi alle skal ende ud som ukritiske, uselvstændige og ens tænkende? For så tror jeg, at regeringens og mange politikeres ambitioner er gode nok. Men ønsker man dannede, kritisk tænkende og selvstændige individer med god faglighed, skal der ske noget nyt. Så er man nødt til at gentænke hele den måde, vi driver skole og uddannelse på, den måde vi støtter det gennem skatten og den tilgang, vi har til det i medierne.

Hov 🧐 — mangler der ikke noget?

Folkets Avis har ingen betalingsmur

...og for at beskytte dit privatliv...

heller ingen reklamer

Se hvordan du støtter avisen