Gå til hovedindhold

Findes det neo-liberale samfund?

Der har ikke været nogen udvikling, der kan betegnes som værende liberal i Danmark i almindelighed og i Europa i særdeleshed i årtier.

Ikke engang New Public Management kan gå ind under kategorien værende liberal. Snarere tværtimod.

Faktum er:
- skattetrykket står stille på et beskæmmende højt niveau (se skatteministeriets opgørelse her).
- den offentlige sektor vokser år for år (se altingets artikel om udviklingen i den offentlige sektor her).
- den personlige frihed indskrænkes.
- for en stor del af befolkningen er udbyttet ved et arbejde minimalt.

Der sker altså intet liberalt i samfundsudviklingen. Snarere tværtimod.

Faktum er at vi stille og roligt bevæger os længere og længere over imod et totalitært offentligt styre, hvor alt hvad staten ønsker skal opfyldes og skulle man modsige en sådan udvikling så får man prædikatet neo-liberal hængt om halsen.

Et andet faktum er, at intet parti i Danmark har liberalismen som grundfundament. Selv Venstre og Liberal Alliance bekender sig til socialliberalismen.

Ja sidstnævnte, der er et symbol på det neo-liberalistiske, går ind for et skattetryk på 40 %.

Det trejde og sidste faktum er, at Venstre - Danmarks såkaldte liberale parti - har stået for den største udbygning af den offentlige sektor i nyere tid. Var det neo-liberalt? 

Hvis man så ovenikøbet har den fornuftige præmis, at folk selv ved, hvad der er bedst for dem og deres. Så er man en forbandet egoist og uden empati.

Dig der konsekvent bruger ordet 'neo-liberal' for at vinde en argumentation: Du er en lemming og det er du fordi du har brug for en hersker - staten - til at sørge for dit liv og du frivilligt afgiver frihedsrettigheder til staten.

Er du en lemming?