Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Aalbæk i heftigt frontalangreb på Filminstituttets direktør

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Aalbæk i heftigt frontalangreb på Filminstituttets direktør

Skrevet af Lennart Kiil

Zentropas kontroversielle førstemand Peter Aalbæk langer uhørt voldsomt ud efter Det Danske Filminstituts øverste direktør Henrik Bo Nielsen i et nyt tilføjet kapitel i en opdateret udgave af Thomas Vilhelms bog ´Filmbyen´, der genudsendes som e-bog i løbet af marts måned. Folkets Avis bringer et uddrag af et længere interview, der bl.a. omhandler en verserende bilagsstrid mellem Zentropa og Filminstituttet, hvor begge parter åbenlyst nægter at bøje af. I det følgende gås det kraftigt til stålet rent verbalt i sagen om de finansielle forhold omkring Lars von Triers film ´Antichrist´ fra 2009 – heller ikke dagbladet BT skånes og går ram forbi Aalbæks vrede.

Ordet fik frie tøjler i bilagsstriden mellem Zentropa og Filminstituttet sensommer og efteråret 2013. Du skød med skarpt mod instituttets direktør Henrik Bo Nielsen, og det gav et deja vu til den hårde retorik tilbage fra den gang, hvor Henning Camre satte sig i samme stol i slutningen af 1990´erne og skruede bissen på overfor filmindustriens anvendelse af de offentligt finansierede midler. Du brugte sidste år ord som bøh tosser om instituttets ledelse og deres revisionsfirma Deloitte i den nuværende sag, der i hovedtræk drejer sig om en budgetoverskridelse på ´Antichrist´ andragende flere millioner kr. Der er åbenbart krig på kniven igen?

Lige som jeg havde ret i år 2000, har jeg også ret nu, og jeg glæder mig voldsomt til den store undersøgelse, som pt ikke er startet endnu. Vi har rykket for den adskillige gange.

I oktober 2013 fremsatte du en melding om, at du alligevel gerne ville lægge bilagene frem i forhold til finansieringen af og budgetoverskridelsen på ´Antichrist´ - en del af overskridelsen har relation til Filminstituttets indskud, hvis jeg har forstået det ret, og derfor ønskes der en redegørelse for hele den sag.

Det er rigtig forstået, at der er sat en undersøgelse i gang i forhold til overskridelserne af filmens budget ud fra et regnskab, instituttet selv har godkendt og har afskrevet sig retten til nogensinde at se penge tilbage fra. Det forhindrer dem åbenbart ikke i at sætte en ny undersøgelse op, hvis de får vished om, at vi har snydt. Det, jeg harcelerer over, er, at de ikke undersøger hos os, hvor vidt der er hold i de anklager om, at vi har snydt dem, før de starter en stor undersøgelse, som vi tror mindst kommer til at koste en million kr. Bilagene er ikke udleveret, men vi har sagt, at de er til rådighed, men det kræver, at Det Danske Filminstitut og Deloitte kommer herud, hvilket de indtil videre ikke har kunnet afse tid til. Der er ikke sket en skid i den undersøgelse i løbet af det sidste halve år. Det morer mig lidt, når man tænker på, at det dengang ikke kunne gå hurtigt nok for dem med, at vi skulle lukke op for bilagsmapperne. De har været åbnet siden oktober 2013. Ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er jeg forpligtet til at opbevare dem her på matriklen – jeg kan ikke bare køre afsted med 36 paller ind til Filminstituttet. Vi har bedt dem om at komme herud. Min vurdering er, at de er bange for, at der ikke er en skid at komme efter. Det vil være superpinligt for dem selv med al den polemik, der har været om sagen.

I pressen, særligt BT, blev der nævnt nogle forskellige talstørrelser blandt andet på et administrationsgebyr på flere hundredetusinde kr. Måske har instituttet en formodning om, at der er frås af midlerne inde i billedet og dermed misvedligeholdelse af ens budgetmæssige forpligtelser. Kan det være et sådant eller lignende ærinde, de er ude i?

Måske – det er dem, der har startet en undersøgelse. De postulater, der er fremført i BT, og som Filminstituttet har lagt til grund for igangsættelsen af undersøgelsen, griner jeg højt af, og den latter kunne de have modtaget i vores møderum – kom bare an! De kunne uden den store palaver have fået en forklaring på, hvad de mente, måtte være galt. De kunne så efter diskussionen have besluttet sig til, om de ville igangsætte undersøgelsen, hvis de mente, at vores forklaringer lød hule. Det har man ikke haft tid til. Jeg morer mig over, at instituttets direktør har haft tid til at sidde sammen med et 120 kilo tungt midtjysk mindreværdskompleks ved navn Simon Andersen fra BT. De har siddet og hygget sig sammen adskillige gange, inden der gik store kampagner i gang mod Zentropa og min person i BT. Instituttets direktør har ikke haft tid til at spørge mig, om der er noget hold i de beskyldninger, som BT kom med, og det er det, der gør mig forbandet.

BT sætter som nævnt fokus på nogle enkeltposteringer herunder også et dyr restaurantbesøg. Avisen henvender sig til Henrik Bo Nielsen, der reagerer ved at sige, at disse forhold må der ses nærmere på. Det er vel rimeligt nok?

Det er helt rimeligt, at han siger det. Men så må han starte med at sende nogen herud for at lytte til, hvad vores argument er. Men han har som nævnt tid til at spise frokost med en journalist, og det ved jeg, fordi jeg har søgt aktindsigt i hans frokostbilag. Han bruger tid på at spise med en anløben BT journalist, men han tager sig ikke tid til at komme ud til en samarbejdspartner gennem mere end 20 år, Zentropa, for at lytte til vores kommentarer til postulaterne, før han trykker på knappen til en stor undersøgelse og stor offentlig palaver. Jeg er bange for, at det ender ydmygende for ham.

Det sætter gang i en kontrær krig mellem jer, og du søgte aktindsigt i hans gøren og laden. Det er en helt bevidst strategi fra din side, da du begyndte at tale om, at Bo Nielsen manglede nosser til at gøre noget ved sagen? 

Sådan er mit gemyt, når man angriber mig og Zentropa. Jeg bliver nødt til at sørge for at få mest mulig opmærksomhed på denne tåbelige sag, så den er der, når resultatet måtte komme, når Deloitte og Filminstituttet en gang får nosset sig sammen til at afslutte forløbet.

Er der mon afsat et større beløb til at få vendt denne sag i tilstrækkelig grad? 

Det må instituttet jo sætte af i deres budget, men vi tipper det som sagt til, at det må koste omkring en million kroner med en revisorundersøgelse af det omfang. Jeg tror, at en revisor fra Deloitte tager omkring 2500-3000 kr. i timen. Hvis du beder dem om at gennemgå paller med gamle mapper fyldt med bilag, tager det sgu tid.

Har de kun specifikt spurgt på bilag til Antichrist, eller gælder det også for andre film?

De har ikke engang spurgt på noget, og vi har ønsket at vide, hvad de agter at undersøge på ´Antichrist´ - det har vi heller ikke fået at vide. De fleste af grundene til overskridelserne har vi jo forklaret en gang før. Forklaringerne er blevet godkendt, men vi gør det da gerne en gang til og viser nogle bilag på det, at det har sin rigtighed. Overskridelsen er på et sted mellem fire-seks millioner. Jeg husker ikke det ikke helt præcist. Men det er jo ikke nogen penge, vi hentede inde hos Filminstituttet, de stammer fra Zentropas kasse. Instituttet har ikke betalt for budgetoverskridelsen. Det eneste sted, hvor Filminstituttet rent teoretisk burde interessere sig for det, skulle være, hvis det rykkede ved deres tilbagebetaling, hvis filmen havde tjent penge nok. Men det gjorde filmen ikke, og derfor blev den vurderet som afskrivningsværdig. Det vil sige, at man har afskrevet sig retten til at få sit indskud tilbage, også selv om der skulle dukke nogle ekstra indtægter op. Når man ved det og har kendskab til, at alle overskridelserne er godkendt af Filminstituttet med en skriftlig tilbagemelding til os, undrer man sig. Der er ikke tale om et regnskab, der dukker op, og som de ikke kender noget til. De har godkendt det og godkendt de forklaringer, vi har på de punkter, som dagbladet BT har fremført. Hvis man så siger, at det vil man gerne kigge på en gang til, svarer jeg: ”Be My Guest.”

Du har på intet tidspunkt talt med BT om denne sag?

Nej. Simon Andersen – som jeg har forstået det - har henvendt sig til Filminstituttet med nogle postulater, og på baggrund af dem iværksætter instituttet en undersøgelse til omkring en million kroner uden at høre os, om der er hold i det eller ej. Det virker meget mærkeligt. Det kunne være, at vi havde fyldt en medarbejder derinde med løgn, men det ved jeg ikke er tilfældet. Der er absurde ting imellem postulaterne. 60.000 kr. skulle ifølge en forside på BT være gået til en middag på en Michelin restaurant. Det står også nævnt i et af postulaterne, som Filminstituttet lægger til grund for deres undersøgelse. Vi ved, at middagen kun kostede 9.000 kr. Sådan en var hurtigt klaret, og det havde taget ti minutter at finde det bilag og vise det til Filminstituttet. Jeg dør af grin over de postulater om, at vores administration skulle have bonet filmen og alt muligt. Vi skulle også have stukket nogle penge i lommen – bare kom!

Der skrives jo bl.a. i BT om et administrationsgebyr på 600.000 kr. brugt til at klare håndteringen af selve filmproduktionen. Hvordan forholder det sig med de penge?

De skrev på forsiden, at jeg stjal 200.000 kr., som Trier og jeg skulle have stukket i egen lomme. Det er jeg meget fornærmet over, for så små sko går jeg ikke i. Havde jeg gjort det, var der røget et ekstra nul på. Men jeg tror ham overkujonen Henrik Bo Nielsen er kommet til at rykke for hurtigt i angst for, at nogen skulle beklikke ham for noget, og nu har han for lidt nosser til at tilbagekalde kavaleriet. Men det er sendt af sted, og jeg har hørt antydninger om, at de nu blot vil have en reduceret undersøgelse. Det nægter jeg. Det skal være den store tur, kan jeg godt love dig, og jeg skal nok gøre mit til, at den kommer til at koste halvanden million – jeg sørger for, at det kommer til at tage så langt tid som muligt. Det er et absurd show iscenesat af en bange mand, der ikke har mod til at sige, at han kørte for tidligt af sted.

Har du planer om at slæbe BT foran Pressenævnet eller stævne den pågældende journalist eventuelt hele avisen for injurier mod dit selskab eller din person?

Pressenævnet kan du tørre din bagdel i. En injuriesag har jeg tid til at overveje endnu. Intet er udelukket.

´Filmbyen´ udkommer som e-bog udgivet af forlaget DreamLitt inkl. dette interview i fuld længde plus et nyt forord, der opdaterer begivenhedernes gang frem til starten af marts 2014. 

Del Aalbæk i heftigt frontalangreb på Filminstituttets direktør