Ang. fratagelsen af læge Stig Gerdes' autorisation

Skrevet af Bente Stenfalk

Ang. afgørelse om midlertidig autorisationsfratagelse, 13.01.17

og her er konklusionerne:


 

Man undres over at en tekst, som objektivt set kun omhandler to punkter, nemlig manglende samarbejde med en værge og anklage for at have nedsat medicin-dosis, kan fylde 7 sider…

Man får den tanke, at SST kan mene, hvis noget gentages mange gange, så bliver det mere sandt?


 

P.s. Stig Gerdes har godkendt skrivelsen :)


 

1. del-konklusion:


 

Styrelsen overdriver Karina Hansens sygdom og undervurderer hendes evne- og overser hendes ret til at bestemme over eget liv. Dette KUNNE Styrelsen have undgået.


 

Styrelsen KUNNE have grebet ind og fortalt læge Stig Gerdes, hvad de mente, han burde gøre, og derved have forhindret autorisations-fratagelsen.


 

Styrelsen benytter sig af fordrejninger af kendsgerninger, som understøtter egne og psykiatriens meninger.


 

Styrelsen KUNNE have opsøgt patienten og selv have set, hvad patienten var i stand til, med dette undlod Styrelsen.

 

 

Styrelsen har derved udvist grov forsømmelse ved ikke at opsøge viden, som kunne belyse sagen uvildigt.

 

 

Hvordan kan Styrelsen samvittighedsfuldt udøve så megen magt, når den samtidig udviser så stor forsømmelighed?

 

 

Hvorfor advarede Styrelsen ikke Stig Gerdes, inden den ’slog til’?


 

Nu er mange borgere kede af at miste deres elskede læge, hvilket kunne være undgået, hvis Styrelsen havde udvist rettidig omhu. Samvittighedsfuldhed synes ikke at eksistere hos styrelsen, som kun understøtter egne forudfattede og psykiatriens meninger.


 

Dette er desværre set før i andre sager. Hvordan kan Styrelsen blive ved med at udøve en sådan magtarrogance uden at få dårlig samvittighed?


 

Interessekonflikter mellem SST og Stig Gerdes:


 

Stig Gerdes, SG, mener, man bør vente med at HPV- vaccinere, til vaccinen er sikker

SST mener, at man bør vaccinere alle piger, når de er 12, måske endda 9 år.


 

SG mener, at Karina Hansen var overdoseret

SST mener, at Karina Hansen stadig burde medicineres af psykiaterne, (som overdoserede)


 

SG får ikke penge af medicinalvirksomheder, som producerer psykofarmaka

SST får halvdelen af sine indkomster fra medicinalvirksomheder


 

SG ville have aktindsigt i sin patients journal, som læger har ret til

SST vil have mørklagt sagen, pga. alle ulovlighederne, som er begået i den, og som de har del i


 

SG mener, som værgeloven foreskriver, at Karina Hansen har råderet over egen person

SST mener, uden at have set hende, at Karina Hansen ikke kan noget selv, og at hun ikke er habil


 

SG (og undertegnede) har besøgt Karina Hansen, og hun svarede fuldstændig adækvat

SST har ikke besøgt patienten, og bygger kun på psykiaterne, som IKKE er uvildige (Psykiaterne har stor interesse i at bevise, at ME-patienter er placeret rigtigt i psykiatrien og i deres nye såkaldte ME-VidensCenter)


 

SG mener ikke, han som læge bør rådføre sig med en værge, som ikke har lægelig uddannelse

SST mener, at SG burde have fået ’lov’ til at agere som Karina Hansens læge af værgen.


 

SG mener, han som læge godt kan håndtere en langsom udtrapning, det er, hvad læger gør

SST mener, at SG skulle samarbejde med psykiaterne, UDEN AT GØRE HAM OPMÆRKSOM PÅ DET.


 

SG mener, at alt i sagen bør frem i lyset

SST arbejder på at mørklægge sagen


 

2. del-konklusion:


 

Hvilke chancer er der for, at SG er blevet ’afsat’ pga. manglende samarbejde med en værge og for at have nedsat medicin-dosis i forhold til alle de interessekonflikter SST har i forhold til ham?


 

Hvilke chancer er der for, at SG er blevet ’afsat’ pga. manglende samarbejde med en værge og for at have nedsat medicin-dosis i forhold til, at han søgte aktindsigt i en betændt sag fuld af lovovertrædelser, som sandsynligvis vil afsløre Sundhedsstyrelsens lige så ulovlige indgriben?


Mere om sagen her på Fb:

https://www.facebook.com/groups/1552167651718519/1828405274094754/

Folkets Avis

Folkets Avis er Danmarks første, bedste og muligvis eneste ægte systemkritiske medie – Folkets Avis var den første udgivelse på FOLKETS