Primære faneblade
Debatindlæg
Åben

Gratis

De Tavse Kvinder

Kvinderne Internationale Kampdag fejres verden over den 8. marts. For os i Danmark kan det måske være mindre relevant, eftersom kvinder har fået ligestilling ved lov, og i dag har de fleste danske kvinder ligestilling. I takt med mange af vores etniske minoritetskvinder har fået en uddannelse, stiller de helt naturligt også krav om ligeværdighed og ligestilling i familien. Social kontrol og kvindeundertrykkelse findes oftest blandt social dårligt stillede etniske minoriteter kombineret med en konservativ familiestruktur.

Imidlertid har globaliseringen og nettets mange muligheder for at finde "giftelystne" kvinder fra fattige lande medført et andet og meget tabuiseret problem. Det handler om ægteskaber mellem danske mænd og familiesammenførte kvinder, hvor ægteskabet synes mere baseret på billig arbejdskraft og seksuel udnyttelse af disse kvinder.

For nogle af de danske mænd er ægteskabet åbenbart ikke et ønske om at stifte en familie.

Tværetnisk KvindeNetværk arrangerer derfor en debataften den 8. marts med titlen:
De Tavse Kvinder
Arrangementet afholdes på Københavns Rådhus, kl. 19.00 til 21.30.

Ved aftenens arrangement debatteres de problemer, der kan opstå i forbindelse med migrationsægteskaber, hvor udenlandske ægtefællers opholdstilladelser i Danmark er afhængig af deres danske ægtefæller. Hvad gør man eksempelvis for at forhindre, at sagesløse familiesammenførte kvinder står uden midler, opholdstilladelse og rettigheder af nogen art, hvis manden lader sig skille, inden de har boet sammen fem år i Danmark? For realiteterne er desværre sådan, at en dansk mand kan smide sin udenlandske kone på et krisecenter, eller sende hende hjem, hvis han ikke længere ønsker hende, uden at det på nogen måde for ham medfører juridiske konsekvenser. På denne måde bliver gruppen af familiesammenførte kvinder nærmest opfattet som en vare, den danske mand har returret på, hvilket ikke bare menneskelig er uacceptabelt, men i høj grad også er kvindeundertrykkende.

Vel mødt til vores debataften.

Seneste ændring: 
19/12/2019 - 19:11
Emner: 
kulturpolitik
10 sekunder, tak

Vi lægger ikke debatindlæg bag betalingsmur.

For budskabet skal ud til alle.

Men det koster at redigere og bringe debatindlæg.

Bak op om det frie ord og den åbne debat.

Bliv medlem
eller sponsor

Citer med linket her:
I søgelyset
Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
Mette Frederiksen. Foto: ft.dk foto til pressebrug / fotograf: Steen Brogaard
MediaCreeper

FOLKETS udgives og ejes af Kiils v/Lennart Kiil - cvr 35172831

x