Det her er ikke en betalingsmur

Når du scroller ned, kan du frit læse Hver celle i din krop er faktisk beskattet

Ovenikøbet uden forstyrrende bannerannoncer

Men hvad lever Folkets Avis så af? Bidrag fra sådan nogle som dig

Værn om pressefrihed og folkestyre Støt Folkets Avis

Hver celle i din krop er faktisk beskattet

Skrevet af Peter Poulsen

På Jorden er livet kulstofbaseret. Hver en celle består, udover aminosyrernes kvælstof-, phosfor- og svovlforbindelse, af kulstofforbindelser.

Følger vi dette kulstof tilbage til oprindelsen, så har vi det fra kød og planter som vi spiser. Kødet kommer på laveste niveau fra planteædere. Alt kulstoffet i animalsk liv kommer altså fra planter.

Planterne – ja de får kulstoffet fra CO2, som de med solens energi optager og lagrer f.eks. i form af kulhydrater (sukker/stivelse/olie).

Alt liv på Jorden er altså en del af kulstofreserverne. Selv fossilt olie og naturgas kommer fra liv, og har blot været afsondret fra fødekæderne i lang tid.

Gartnere, som fremstiller nogle af vore fødevarer har ofte tanke med CO2, som blæses ind i drivhusene. Det fremmer nemlig optagelsen og dermed væksten. CO2 = mad.

Når der er hungersnød et sted i verden sender gode mennesker akkumuleret CO2 til hjælp. Kort sagt kan vi slet ikke leve uden CO2.

At kontrollere noget essentielt er MAGT.

Ethvert empatisk menneske på Jorden ville harmes, hvis vand blev opkøbt og solgt til ågerpris med fattiges tørstedød til følge. 2-3 dage kan et menneske overleve uden vand.

Ikke desto mindre er det netop hvad en flok politikere og græsrødder gør med CO2, kilden til biologisk energi. CO2 er en gas, og kan ikke gemmes i et reservoir, men så slår man bare ned på dem, som genererer det i målbar mængde.

For at sikre at CO2 ikke bare omdannes til biomasse - og så er alt godt, har kreative politikere genopfundet afladsbrevet i form af CO2-kvoter suppleret af kravet om at du SKAL købe dig god og skyldfri. Straffen venter ikke længere til din dommedag hos din Gud, den falder prompte fra dine politikere, støttet af højtråbende kolbøtter med sjove navne som «grøn fred», «naturfredningsforeninger» og lignende. Disse kan vel sammenlignes med fordums heksejægere, sladrehanke til inkvisitionen, angivere til diverse fascistiske styrers hemmelige politi o.m.a.

"Kreative politikere har

genopfundet afladsbrevet

i form af CO2-kvoter"

Uden tilstrækkelige mængder af CO2, kunne Jorden ikke bære biomassen fra over 7 mia. Mennesker og deres fødevarer, som alle er lavet af CO2.

Når vi så tvinges til at betale CO2-aflad, bruger politikerne så pengene til at binde al den forfærdelige CO2 ?

Nej, pengene går nærmere til at vækste bureaukratiet og politikernes pensioner og eftervederlag, og til at støtte de velmenende græsrodsbevægelser som kæmper en daglig kamp for at gøre svindlen mulig.

Jamen får CO2 ikke temperaturen og havene til at stige ?

Tja, hvor har du det fra ? Fra de selvsamme græsrodsbevægelser og politiske konferencer som COP.
Jamen CO2 indholdet i atmosfæren er vokset fra 300-400 ppm under den industrielle revolution ! Ja det er korrekt, og ser vi så langt tilbage vi kan via iskerneboringer, så ved vi faktisk at CO2 og temperatur har fulgtes ad op og ned og op og ned i hundrede tusind år. Selv da vi blot var aber og gik på 4 lemmer.

For dig, som ikke er så gammel, kan jeg fortælle om 70’erne og frem til 80’erne, der talte man om en kommende istid. Pludselig talte man om global opvarmning.
Det kom i særdeleshed fra en "forsker" ved navn Michael Mann. Han er ophavsmand til den såkaldte hockeystavskurve. Kurven slog et knæk og lignede dette sportsredskab. (flere kilder findes bl.a. i Lars Tvede: Det Kreative Samfund).

Normalt lægger forskere deres resultater tilgængeligt for andre forskere, som kan prøve at replikere resultaterne, et såkaldt peer-rewiev. Men det nægtede Mann. Hans formler og hans data tilhørte nemlig HAM. Senere har man dog erfaret at han brugte yderst tvivlsomme metoder til at få data til at passe med budskabet. Således fravalgte han f.eks. temperaturdata som modsagde ham og brugte i sådan en periode årringe fra træer – svært sammenlignelige størrelser.
Men politikerne fik en dejlig skatteskrue som kunne tunes med dårlig samvittighed som pisk. Betal eller Jorden går under !

Forskningsmidler blev spædet i griske forskeres lommer, og der blev rift om at bekræfte Mann, desuagtet at ingen klimamodeller baseret på CO2 til dato har matchet udviklingen. Samtlige har skudt over den aktuelle temperatur når nye års målinger blev regnet med.
Samtidig blev det svært for redelige forskere at skaffe midler til at påvise andre sammenhænge, endsige at få deres artikler trykt. Det har bl.a. vores danske forsker Henrik Svensmark oplevet.

Svensmark fik den ide, som når man tænker over det, virker indlysende, at temperaturen kunne have noget at gøre med skydækket.

Kan du mærke forskel på om du er i solen eller skyggen ?

Svensmark gik i gang med at finde mekanismerne bag dannelse af skyer, og han fik følgeskab af andre forskere, hvis observationer eller forskning kunne understøtte teorien, eller hvor Svensmarks teori gav dem forklaring på noget de havde manglet i deres arbejde.

I dag har CERN gennemført eksperimenter, som et stykke hen ad vejen bekræfter Svensmarks teori, at kosmisk stråling sammen med ioner i atmosfæren kan danne aerosoler som er grundstenen i skyer.

Senest har forskere kunne dokumentere at et soludbrud sidste år medførte en 2% reduktion i Jordens skydække, svarende til at 1 mia. Tons vand ikke blev til skyer.

Teorien går du på at solens magnetfelt som varierer i lange perioder beskytter Jorden mod kosmisk stråling. Jo færre lavtliggende skyer, jo koldere klima.
Da perioderne i solaktiviteten stemmer med at vi er omkring et maksimum lige nu, betyder det, at det næste århundrede bliver koldere.

Koldere klima betyder mindre vækst, så man kan vel sige at det må være en fordel at planterne har et ekstra tilskud CO2 at leve og vokse af.

Ser man udelukkende på empiriske peer-rewievede resultater, så må konklusionen være at der er mest evidens i retning af solen (og universet) som den store klimadriver, og i langt mindre grad CO2.

Politikere, de ved ingenting. I politik aner man dårligt hvad evidens og peer-rewiev er. Men man kan tælle når enheden er DKK/$/€ og lignende.

Det er penge som DU betaler.

Del Hver celle i din krop er faktisk beskattet